Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

2022-05-26T21:32:46+03:0026 Mayıs 2022|Genel|

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin ...