Kapıcı Yıllık İzin yönetmeliği

2022-06-03T00:13:55+03:002 Haziran 2022|Genel|

Kapıcı Yıllık İzin yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş ...