Alınan Evin Önceki Borcu Kime Aittir?

Gayrimenkul satın almak isteyen kişilerin, satın alma öncesinde dikkat etmesi gereken birçok konu mevcuttur. Örnek olarak evin borcunun bulunup bulunmadığı önemli bir konudur. Bir alıcı, önceden araştırmasını iyi yapmazsa mülkiyetin devriyle birlikte evin vergi, fatura ve aidat gibi eski borçlarından sorumlu olabilir.

Ev ile ilgili borçlar; vergi, fatura ve aidat gibi masrafların eski mülk sahibi tarafından ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkabilir. Her ne kadar Yargıtay kararları doğrultusunda “Evin yeni sahibi, eski borçlardan mesul tutulamaz.” deniliyorsa da bu durum, sorunlara yol açabilmektedir.

Yeni Malikin Eski Borçtan Sorumluluğu Nedir?

Yargıtay kararlarına göz atıldığında ortaya şu gerçek çıkmaktadır: Yeni ev sahibi yani malik, eski borçlardan sadece belirli şartlar altında sorumlu değildir. Örnek olarak mülkün birikmiş emlak vergisi borcu varsa bu borçlardan dolayı hem alıcı hem de satıcı sorumlu tutulabilir. Satın alınan mülkün vergi borcu bulunuyorsa alıcı, evi tam verimle kullanabilmek için bu borçları ödemek zorunda kalabilir.

Yeni mülk sahibi, apartmanın eski gider borcunu ödemekle mükellef değildir. Ev satın alındıktan sonra kat maliklerinden beklenen giderlerden ise sorumludur. Apartman yönetimi, bu konuda ödenmeyen aidat ya da ortak giderler ile ilgili icra takibi başlatabilir.

Kat Mülkiyeti Kanunu, eski borçlar konusunda yeni ev sahiplerini korumaktadır. Yeni ev sahibi, kat maliki olmadığı döneme ait borçlardan sorumlu tutulamaz. Davaya konu edilen anlaşmazlıklar -yeni malikten istenen eski aidat borçları nedeni ile icra takibi gibi- her zaman yeni malik lehine sonuçlanır; ama bu sürecin uzun bir zamanı kapsayabileceği ve süreç esnasında ev ile ilgili işlemlere (abonelik vb.) kısıtlama getirilebileceği unutulmamalıdır.

Alınan Evin Önceki Borcu Kime Aittir?

Ev Almadan Önce Eski Borçlar Konusunda Kendinizi Nasıl Güvence Altına Alırsınız?

Eve ait eski borçlar, yeni malikler için bir problem olarak ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığı zaman yapılacak en iyi hareket, bu konular hakkında uzman bir avukattan destek almaktır. Sorun olasılığını en aza indirmek için, aşağıdaki maddelere dikkat edilmesi yeterlidir.

  • Alınacak ev ile ilgili emlak vergisi borcunun bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli ve uzman kişilerden yardım alınmalıdır.
  • Satın alınacak mülkün bulunduğu apartmanın ya da projenin, aidat ya da ortak gider borçlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
  • Alınacak evin sahibi ile ile eski borçlar konusunda anlaşma yoluna gidilebilir. Malikin bu borçları ödeyebilecek durumu yoksa, borçları üstlenme karşılığında mülkün fiyatında indirim talep edilebilir.

Alınan Evin Önceki Borcu Kime Aittir?

Gayrimenkul satın almak isteyen kişilerin, satın alma öncesinde dikkat etmesi gereken birçok konu mevcuttur. Örnek olarak evin borcunun bulunup bulunmadığı önemli bir konudur. Bir alıcı, önceden araştırmasını iyi yapmazsa mülkiyetin devriyle birlikte evin vergi, fatura ve aidat gibi eski borçlarından sorumlu olabilir.

Ev ile ilgili borçlar; vergi, fatura ve aidat gibi masrafların eski mülk sahibi tarafından ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkabilir. Her ne kadar Yargıtay kararları doğrultusunda “Evin yeni sahibi, eski borçlardan mesul tutulamaz.” deniliyorsa da bu durum, sorunlara yol açabilmektedir.

Yeni Malikin Eski Borçtan Sorumluluğu Nedir?

Yargıtay kararlarına göz atıldığında ortaya şu gerçek çıkmaktadır: Yeni ev sahibi yani malik, eski borçlardan sadece belirli şartlar altında sorumlu değildir. Örnek olarak mülkün birikmiş emlak vergisi borcu varsa bu borçlardan dolayı hem alıcı hem de satıcı sorumlu tutulabilir. Satın alınan mülkün vergi borcu bulunuyorsa alıcı, evi tam verimle kullanabilmek için bu borçları ödemek zorunda kalabilir.

Yeni mülk sahibi, apartmanın eski gider borcunu ödemekle mükellef değildir. Ev satın alındıktan sonra kat maliklerinden beklenen giderlerden ise sorumludur. Apartman yönetimi, bu konuda ödenmeyen aidat ya da ortak giderler ile ilgili icra takibi başlatabilir.

Kat Mülkiyeti Kanunu, eski borçlar konusunda yeni ev sahiplerini korumaktadır. Yeni ev sahibi, kat maliki olmadığı döneme ait borçlardan sorumlu tutulamaz. Davaya konu edilen anlaşmazlıklar -yeni malikten istenen eski aidat borçları nedeni ile icra takibi gibi- her zaman yeni malik lehine sonuçlanır; ama bu sürecin uzun bir zamanı kapsayabileceği ve süreç esnasında ev ile ilgili işlemlere (abonelik vb.) kısıtlama getirilebileceği unutulmamalıdır.

Alınan Evin Önceki Borcu Kime Aittir?

Ev Almadan Önce Eski Borçlar Konusunda Kendinizi Nasıl Güvence Altına Alırsınız?

Eve ait eski borçlar, yeni malikler için bir problem olarak ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığı zaman yapılacak en iyi hareket, bu konular hakkında uzman bir avukattan destek almaktır. Sorun olasılığını en aza indirmek için, aşağıdaki maddelere dikkat edilmesi yeterlidir.

  • Alınacak ev ile ilgili emlak vergisi borcunun bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli ve uzman kişilerden yardım alınmalıdır.
  • Satın alınacak mülkün bulunduğu apartmanın ya da projenin, aidat ya da ortak gider borçlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
  • Alınacak evin sahibi ile ile eski borçlar konusunda anlaşma yoluna gidilebilir. Malikin bu borçları ödeyebilecek durumu yoksa, borçları üstlenme karşılığında mülkün fiyatında indirim talep edilebilir.