Apartman Bina ve Sitelerde olağan veya olağanüstü toplantı ne zaman yapılır?

Olağan Toplantı;
Apartmanlar da toplantılar yılda en az bir sefer, toplu yapılarda ise iki yılda bir en az bir sefer olmak şartı ile yapılmalıdır. Apartmanların yönetim planlarında toplantı ile ilgili zamanlar belirtilmemişse her takvim yılın ilk ayında, toplu yapılarda ise ikinci takvim yılının ilk ayı olan ocak ayında toplantı yapılır. Yönetim planında gün-saat-yer bildirilmişse hiçbir özel çağrıya gerek kalmadan toplantı yapılır. Ancak günümüz koşullarında ev sahiplerinin ve ortak kararların değişmesi nedeniyle olağan toplantıların ayı belli olmuşsa da, günü, saati ve nerede yapılacağı değişkenlik göstermektedir. Bu sebep ile yönetim planında toplantı ile ilgili eksik olan husus da belirtilerek, toplantının olacağı aydan önceki ay apartman duyuru panosuna asılıp bir tutanak altına alınması yeterlidir.

Kanun burada olağan toplantı çağrı usullerini, olağanüstü toplantı çağrısı gibi yapmaya gerek görmemiştir. Kanun olağan toplantıda yönetim planındaki gün, saat ve yeri baz almıştır.

“Buradaki önerimiz toplantıdan 15 gün önce kat maliklerinin bilgisi olacağı şekilde çağrı yapmak ve  bina duyuru panosuna asıldığı için de kat maliklerinin katılım sayısı ve toplantı usulü daha sağlıklı olacağıdır.”

Olağanüstü Toplantı;
Apartman ve toplu yapılarda önemli bir sebebin çıkması durumunda, yönetici, denetçi veya kat maliklerinin üçte birinin isteği üzerine toplantıdan en az 15 gün önce bilgilerinin olacağı şekilde toplantının gün, saat ve yerini bildirmek, ayrıyeten ilk toplantıda yeter sayının sağlanmaması durumun da ikinci toplantının gün, saat ve yerini aynı toplantı tebliğinde bildirilmesi gereklidir. İlk toplantı da yeter sayının sağlanmaması durumunda ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre en az 7 gün olmalıdır.

Olağanüstü toplantıda dikkat edilmesi gereken bir hususta yönetici, denetçi veya kat maliklerinin üçte birinin toplantı çağrısını yaparken toplantının sebebini de toplantı çağrısında tüm kat maliklerine bildirmek zorunda.

Yönetici bir türlü zamanında toplantı yapmıyorsa, kat maliklerinin üçte biri veya denetçi toplantı talep edebilir ve tüm kat maliklerine toplantı çağrısı yapabilir.

Toplantı çağrı usullerinin eksik yapılması yani kat maliklerine toplantı zamanından önce çağrı gün sayısı, yapılacak çağrılarda ay, gün, saat , yer veya toplantı sebepleri gibi konularda eksiklik olması, toplantıda alınacak kararların geçersiz olmasına hatta mahkeme yolunu gidilmesine sebep olmaktadır.

Apartman Bina ve Sitelerde olağan veya olağanüstü toplantı ne zaman yapılır?

Olağan Toplantı;
Apartmanlar da toplantılar yılda en az bir sefer, toplu yapılarda ise iki yılda bir en az bir sefer olmak şartı ile yapılmalıdır. Apartmanların yönetim planlarında toplantı ile ilgili zamanlar belirtilmemişse her takvim yılın ilk ayında, toplu yapılarda ise ikinci takvim yılının ilk ayı olan ocak ayında toplantı yapılır. Yönetim planında gün-saat-yer bildirilmişse hiçbir özel çağrıya gerek kalmadan toplantı yapılır. Ancak günümüz koşullarında ev sahiplerinin ve ortak kararların değişmesi nedeniyle olağan toplantıların ayı belli olmuşsa da, günü, saati ve nerede yapılacağı değişkenlik göstermektedir. Bu sebep ile yönetim planında toplantı ile ilgili eksik olan husus da belirtilerek, toplantının olacağı aydan önceki ay apartman duyuru panosuna asılıp bir tutanak altına alınması yeterlidir.

Kanun burada olağan toplantı çağrı usullerini, olağanüstü toplantı çağrısı gibi yapmaya gerek görmemiştir. Kanun olağan toplantıda yönetim planındaki gün, saat ve yeri baz almıştır.

“Buradaki önerimiz toplantıdan 15 gün önce kat maliklerinin bilgisi olacağı şekilde çağrı yapmak ve  bina duyuru panosuna asıldığı için de kat maliklerinin katılım sayısı ve toplantı usulü daha sağlıklı olacağıdır.”

Olağanüstü Toplantı;
Apartman ve toplu yapılarda önemli bir sebebin çıkması durumunda, yönetici, denetçi veya kat maliklerinin üçte birinin isteği üzerine toplantıdan en az 15 gün önce bilgilerinin olacağı şekilde toplantının gün, saat ve yerini bildirmek, ayrıyeten ilk toplantıda yeter sayının sağlanmaması durumun da ikinci toplantının gün, saat ve yerini aynı toplantı tebliğinde bildirilmesi gereklidir. İlk toplantı da yeter sayının sağlanmaması durumunda ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre en az 7 gün olmalıdır.

Olağanüstü toplantıda dikkat edilmesi gereken bir hususta yönetici, denetçi veya kat maliklerinin üçte birinin toplantı çağrısını yaparken toplantının sebebini de toplantı çağrısında tüm kat maliklerine bildirmek zorunda.

Yönetici bir türlü zamanında toplantı yapmıyorsa, kat maliklerinin üçte biri veya denetçi toplantı talep edebilir ve tüm kat maliklerine toplantı çağrısı yapabilir.

Toplantı çağrı usullerinin eksik yapılması yani kat maliklerine toplantı zamanından önce çağrı gün sayısı, yapılacak çağrılarda ay, gün, saat , yer veya toplantı sebepleri gibi konularda eksiklik olması, toplantıda alınacak kararların geçersiz olmasına hatta mahkeme yolunu gidilmesine sebep olmaktadır.