Bina Yönetimi Denetim Kurulu Raporu

Apartman Denetim Kurulu Raporu Örneği

KAT MALİKLERİ DENETİM KURULU RAPORU
………………….APARTMANI DENETİM KURULU RAPORU
……………………Apartmanı yöneticisinin 01.04.2007-31.12.2008 tarihleri arasındaki bir yıllık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit  edilmiştir.
A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME
      1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.
GİDERLER MİKTARI
             1-Yakıt Gideri
             2-Elektrik Gideri
             3-Su Gideri
             4-Kapıcı Gideri
             5-Bakım Onarım Gideri
             6-Demirbaş Gideri
             7-Temizlik Gideri
             8-Muhtelif Giderler
              —————————————— + ————————
TOPLAM GELİRLER
          1-Aidat Gelirleri
          2-Faiz Gelirleri
            ——————————————- + ————————
TOPLAM
2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.
GELİR / GİDER FARKI
           GELİRLER——————————-
           GİDERLER——————————-
           MEVCUT———————————
3-Gelir ve gider arasındaki farkın(mevcudun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.
            KASADAKİ NAKİT———————-
            TOPLAM———————————–
B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME
  1-Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,
  2-Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda daha düzenli tutulması gerektiği,
  3-Bazı kat maliklerinin aidatlarını devamlı 5-10 gün gecikmeli ödedikleri, bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı yazısı yazılması gereği, tespit edilmiştir.
SONUÇ: Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır. Yöneticini İbra edilmesi hususunu Kat malikleri kuruluna arz olunur. (…..01.2008)
MEVCUTLARIN DURUMU BANKALARDA—————————
APARTMAN DENETİM KURULU
Başkan                       Üye                            Üye

 


Bina Yönetimi Denetim Kurulu Raporu

………………….. APARTMANI  DENETİM KURULU RAPORU

…………………… Apartmanı yöneticisinin …../…../20011 – …../…../2011 tarihleri arasındaki ……….. döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit  edilmiştir.

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

 

GİDERLER                                                  MİKTARI
1-Yakıt Gideri
2-Elektrik Gideri
3-Su Gideri
4-Kapıcı Gideri
5-Bakım Onarım Gideri
6-Demirbaş Gideri
7-Temizlik Gideri
8-Muhtelif Giderler
——————————————+————————
             TOPLAM                                       

GELİRLER
1-Aidat Gelirleri
2-Faiz Gelirleri
——————————————-+————————
           TOPLAM                                          

2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GELİR /GİDER FARKI

GELİRLER——————————-
GİDERLER——————————-
MEVCUT———————————

3-Gelir ve gider bilançosu aşağıdaki gibidir.

MEVCUTLARIN DURUM BİLANÇOSU

 

BANKALARDA—————————
KASADAKİ NAKİT———————-
TOPLAM———————————–
 B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
1-………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 SONUÇ: Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır. Yönetici İbra edilmiştir..(…../…../2011)

 

APARTMAN DENETİM KURULU
Denetçi                          Denetçi                                   Denetçi

 

Bina Yönetimiyle alakalı faydalı diğer bilgilere tıklayarak buradan ulaşabilirsiniz.

Bina Yönetimi Denetim Kurulu Raporu

Apartman Denetim Kurulu Raporu Örneği

KAT MALİKLERİ DENETİM KURULU RAPORU
………………….APARTMANI DENETİM KURULU RAPORU
……………………Apartmanı yöneticisinin 01.04.2007-31.12.2008 tarihleri arasındaki bir yıllık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit  edilmiştir.
A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME
      1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.
GİDERLER MİKTARI
             1-Yakıt Gideri
             2-Elektrik Gideri
             3-Su Gideri
             4-Kapıcı Gideri
             5-Bakım Onarım Gideri
             6-Demirbaş Gideri
             7-Temizlik Gideri
             8-Muhtelif Giderler
              —————————————— + ————————
TOPLAM GELİRLER
          1-Aidat Gelirleri
          2-Faiz Gelirleri
            ——————————————- + ————————
TOPLAM
2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.
GELİR / GİDER FARKI
           GELİRLER——————————-
           GİDERLER——————————-
           MEVCUT———————————
3-Gelir ve gider arasındaki farkın(mevcudun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.
            KASADAKİ NAKİT———————-
            TOPLAM———————————–
B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME
  1-Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,
  2-Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda daha düzenli tutulması gerektiği,
  3-Bazı kat maliklerinin aidatlarını devamlı 5-10 gün gecikmeli ödedikleri, bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı yazısı yazılması gereği, tespit edilmiştir.
SONUÇ: Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır. Yöneticini İbra edilmesi hususunu Kat malikleri kuruluna arz olunur. (…..01.2008)
MEVCUTLARIN DURUMU BANKALARDA—————————
APARTMAN DENETİM KURULU
Başkan                       Üye                            Üye

 


Bina Yönetimi Denetim Kurulu Raporu

………………….. APARTMANI  DENETİM KURULU RAPORU

…………………… Apartmanı yöneticisinin …../…../20011 – …../…../2011 tarihleri arasındaki ……….. döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit  edilmiştir.

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

 

GİDERLER                                                  MİKTARI
1-Yakıt Gideri
2-Elektrik Gideri
3-Su Gideri
4-Kapıcı Gideri
5-Bakım Onarım Gideri
6-Demirbaş Gideri
7-Temizlik Gideri
8-Muhtelif Giderler
——————————————+————————
             TOPLAM                                       

GELİRLER
1-Aidat Gelirleri
2-Faiz Gelirleri
——————————————-+————————
           TOPLAM                                          

2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GELİR /GİDER FARKI

GELİRLER——————————-
GİDERLER——————————-
MEVCUT———————————

3-Gelir ve gider bilançosu aşağıdaki gibidir.

MEVCUTLARIN DURUM BİLANÇOSU

 

BANKALARDA—————————
KASADAKİ NAKİT———————-
TOPLAM———————————–
 B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
1-………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 SONUÇ: Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır. Yönetici İbra edilmiştir..(…../…../2011)

 

APARTMAN DENETİM KURULU
Denetçi                          Denetçi                                   Denetçi

 

Bina Yönetimiyle alakalı faydalı diğer bilgilere tıklayarak buradan ulaşabilirsiniz.