Apartman görevlileriyle ilgili ince noktalar

Kapıcıların çok sayıda görev ve sorumluluğu var. Bunlar içinde belki de en az bilineni, kapıcıların ana taşınmazın ve bağımsız bölümlerde oturanların güvenliklerinden sorumlu olması.

KAPICILAR GÜVENLİKTEN SORUMLU

Kapıcılar bu doğrultuda yöneticinin talimatları ile güvenlik önlemleri almakla yükümlü. Güvenlikle ilgili sorumluluktan anlaşılması gereken; kapıcıların belli saatlerden sonra ana taşınmazın kapılarını kilitlemesi, binaya gelen yabancı kimselerin kime geldiğini sorgulaması, apartmana hırsız, dilenci vb. girmemesi için önlem alması.

BAKKALA, PAZARA VB. YERLERE GÖNDERİLMESİ

İş sözleşmesinde kapıcının bakkala, markete ve pazara gidip apartmanda ikamet edenler adına alışveriş yapacağına ilişkin düzenleme yok ise kapıcı istemediği sürece buralara gönderilemez.

DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kapıcıların diğer görev ve sorumlulukları şöyle:

– Konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak veya söndürmek,

– Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

– Ana taşınmazın ortak yerlerini temiz tutmak,

– Demirbaşları, araç ve gereçleri bakımlı ve temiz kullanmak, işler halde tutmak,

– Kendisine tahsis edilen konutu korumak ve başka işlerde kullanmamak,

– Belirlenen saatlerde servis hizmeti yapmak,

– Bahçe düzenlemesi ve bakımı yapmak ve çöpleri toplamak.

KAPICILARIN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞTIRILMASI

Kapıcıların kısmi süreli çalıştırılmaları mümkün. Apartmanlar kapıcılarla kısmi süreli iş sözleşmesi yapma imkânına sahip. Kısmi süreli çalışmadan kasıt, haftalık tam zamanlı çalışma süresinin 2/3’ünden daha az olan çalışma süresini ifade ediyor.

BAŞKA YERDE ÇALIŞMA

Kapıcılar apartmanla yaptıkları sözleşme haricinde başka bir yerde de çalışabiliyorlar. Örneğin, sözleşmeyi yapan kapıcı başka bir işte çalışmakla birlikte, kapıcılık görevini eşi yapabilir. Böyle bir durumda, kapıcılık görevini yerine getiren eşin sigortalı sayılması gerekmektedir.

YILLIK İZİNLERİ

Kapıcıların yıllık ücretli izne hak kazanmaları için bazı koşullar var. Kapıcıların öncelikle aynı apartmanda, deneme süresi de dahil en az bir yıl çalışmış olma şartı var. Aralıklı çalışma durumlarında ise süreler, toplanarak değerlendiriliyor.

Kapıcılara yıllık ücretli izin verilmesi zorunlu. Kapıcılar bu haklarından vazgeçemiyorlar. Aynı şekilde apartman yönetimlerinin de bu hakkı kullandırmama gibi bir durumları söz konusu olamıyor.

Kapıcıların çalışma yıllarına göre izin süreleri değişiyor. Buna göre hizmet süresine göre izin hakları;

– 1 ila 5 yıl (5 yıl dahil) olanlar 14 gün,

– 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 20 gün,

– 15 yıl ve yukarısı için ise 26 gün.

Bu izin sürelerinin iş sözleşmeleri ve toplu sözleşmelerle artırılması mümkün.

İZİN SÜRESİNCE ÜCRET

Apartman yönetiminin, izin kullanacak kapıcıya, izin süresine ilişkin ücreti, izne ayrılmadan önce ödemek veya avans olarak verme zorunluluğu var.

Yıllık izinlerini başka bir şehirde geçirmeleri durumunda, kapıcının bu durumu belgelemesi şartıyla 4 güne kadar ücretsiz yol izni de verilebiliyor.

İZİN GÜNÜNDE ÇALIŞAN KAPICI

Kapıcılara haftada bir gün izin kullandırmak zorunlu. Ancak apartman görevlisi izin gününde bir saat dahi çalışırsa, o gün tam çalışmış sayılıyor ve ücret ödenmesi gerekiyor.

KIDEM TAZMİNATI HESABI

Kapıcının işine haklı bir neden olmaksızın son verildiğinde, emekli olduğunda, kapıcı askere gittiğinde, öldüğünde ya da kapıcının bayan olması durumunda evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrıldığında, kat maliklerinin kapıcıya kıdem tazminatı ödemesi gerekiyor.

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken durumlar var.

Kıdem tazminatı hesabında kapıcının kira ödemeden oturduğu dairenin emsal kira bedeli tutarı da kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıyor.

ELEKTRİK, SU VE YAKIT BEDELİ

Kıdem tazminatı hesabında, kapıcıya ödenen elektrik, su ve yakıt bedeli de dahil ediliyor. Bu giderler apartman yönetimince karşılanıyorsa kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıyor. Aksi durumda dikkate alınmıyor.

KAPICI BEDELSİZ EV KARŞILIĞI ÇALIŞTIRILAMAZ

Çok rastlanan bir durum var. O da bedelsiz olarak kiralanan kapıcı dairesi karşılığında, kapıcılık hizmeti yaptırılması.

İş Kanunu’nda; kapıcı dairesinde oturan kapıcıdan görevi süresince kira istenemeyeceği hükme bağlanmış. Bu nedenle, kapıcı dairesinin bedelsiz kiralanması yoluyla, kapıcı çalıştırılması mümkün değil.

EMEKLİNİN KAPICI OLMASI

Emekli olan birinin, sosyal güvenlik destek primine tabi tutularak apartmanda kapıcı olarak çalıştırılması mümkün. Bu durumda kapıcıya ev tahsis edilmesi de zorunlu değil.

Apartman görevlileriyle ilgili ince noktalar

Kapıcıların çok sayıda görev ve sorumluluğu var. Bunlar içinde belki de en az bilineni, kapıcıların ana taşınmazın ve bağımsız bölümlerde oturanların güvenliklerinden sorumlu olması.

KAPICILAR GÜVENLİKTEN SORUMLU

Kapıcılar bu doğrultuda yöneticinin talimatları ile güvenlik önlemleri almakla yükümlü. Güvenlikle ilgili sorumluluktan anlaşılması gereken; kapıcıların belli saatlerden sonra ana taşınmazın kapılarını kilitlemesi, binaya gelen yabancı kimselerin kime geldiğini sorgulaması, apartmana hırsız, dilenci vb. girmemesi için önlem alması.

BAKKALA, PAZARA VB. YERLERE GÖNDERİLMESİ

İş sözleşmesinde kapıcının bakkala, markete ve pazara gidip apartmanda ikamet edenler adına alışveriş yapacağına ilişkin düzenleme yok ise kapıcı istemediği sürece buralara gönderilemez.

DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kapıcıların diğer görev ve sorumlulukları şöyle:

– Konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak veya söndürmek,

– Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

– Ana taşınmazın ortak yerlerini temiz tutmak,

– Demirbaşları, araç ve gereçleri bakımlı ve temiz kullanmak, işler halde tutmak,

– Kendisine tahsis edilen konutu korumak ve başka işlerde kullanmamak,

– Belirlenen saatlerde servis hizmeti yapmak,

– Bahçe düzenlemesi ve bakımı yapmak ve çöpleri toplamak.

KAPICILARIN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞTIRILMASI

Kapıcıların kısmi süreli çalıştırılmaları mümkün. Apartmanlar kapıcılarla kısmi süreli iş sözleşmesi yapma imkânına sahip. Kısmi süreli çalışmadan kasıt, haftalık tam zamanlı çalışma süresinin 2/3’ünden daha az olan çalışma süresini ifade ediyor.

BAŞKA YERDE ÇALIŞMA

Kapıcılar apartmanla yaptıkları sözleşme haricinde başka bir yerde de çalışabiliyorlar. Örneğin, sözleşmeyi yapan kapıcı başka bir işte çalışmakla birlikte, kapıcılık görevini eşi yapabilir. Böyle bir durumda, kapıcılık görevini yerine getiren eşin sigortalı sayılması gerekmektedir.

YILLIK İZİNLERİ

Kapıcıların yıllık ücretli izne hak kazanmaları için bazı koşullar var. Kapıcıların öncelikle aynı apartmanda, deneme süresi de dahil en az bir yıl çalışmış olma şartı var. Aralıklı çalışma durumlarında ise süreler, toplanarak değerlendiriliyor.

Kapıcılara yıllık ücretli izin verilmesi zorunlu. Kapıcılar bu haklarından vazgeçemiyorlar. Aynı şekilde apartman yönetimlerinin de bu hakkı kullandırmama gibi bir durumları söz konusu olamıyor.

Kapıcıların çalışma yıllarına göre izin süreleri değişiyor. Buna göre hizmet süresine göre izin hakları;

– 1 ila 5 yıl (5 yıl dahil) olanlar 14 gün,

– 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 20 gün,

– 15 yıl ve yukarısı için ise 26 gün.

Bu izin sürelerinin iş sözleşmeleri ve toplu sözleşmelerle artırılması mümkün.

İZİN SÜRESİNCE ÜCRET

Apartman yönetiminin, izin kullanacak kapıcıya, izin süresine ilişkin ücreti, izne ayrılmadan önce ödemek veya avans olarak verme zorunluluğu var.

Yıllık izinlerini başka bir şehirde geçirmeleri durumunda, kapıcının bu durumu belgelemesi şartıyla 4 güne kadar ücretsiz yol izni de verilebiliyor.

İZİN GÜNÜNDE ÇALIŞAN KAPICI

Kapıcılara haftada bir gün izin kullandırmak zorunlu. Ancak apartman görevlisi izin gününde bir saat dahi çalışırsa, o gün tam çalışmış sayılıyor ve ücret ödenmesi gerekiyor.

KIDEM TAZMİNATI HESABI

Kapıcının işine haklı bir neden olmaksızın son verildiğinde, emekli olduğunda, kapıcı askere gittiğinde, öldüğünde ya da kapıcının bayan olması durumunda evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrıldığında, kat maliklerinin kapıcıya kıdem tazminatı ödemesi gerekiyor.

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken durumlar var.

Kıdem tazminatı hesabında kapıcının kira ödemeden oturduğu dairenin emsal kira bedeli tutarı da kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıyor.

ELEKTRİK, SU VE YAKIT BEDELİ

Kıdem tazminatı hesabında, kapıcıya ödenen elektrik, su ve yakıt bedeli de dahil ediliyor. Bu giderler apartman yönetimince karşılanıyorsa kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıyor. Aksi durumda dikkate alınmıyor.

KAPICI BEDELSİZ EV KARŞILIĞI ÇALIŞTIRILAMAZ

Çok rastlanan bir durum var. O da bedelsiz olarak kiralanan kapıcı dairesi karşılığında, kapıcılık hizmeti yaptırılması.

İş Kanunu’nda; kapıcı dairesinde oturan kapıcıdan görevi süresince kira istenemeyeceği hükme bağlanmış. Bu nedenle, kapıcı dairesinin bedelsiz kiralanması yoluyla, kapıcı çalıştırılması mümkün değil.

EMEKLİNİN KAPICI OLMASI

Emekli olan birinin, sosyal güvenlik destek primine tabi tutularak apartmanda kapıcı olarak çalıştırılması mümkün. Bu durumda kapıcıya ev tahsis edilmesi de zorunlu değil.