Apartman Bina ve Site Yönetimi Aidat Borç Listesini Panoya Asılması Suçmudur?

Bir apartmanda ya da sitede işlerin yürümesi için aidat toplanması gerekir ve kat malikleri aidatları düzenli olarak öderken bazıları bu konuda zorluk çıkarabilir. Bunun karşılığında yöneticiler hem tüm kat maliklerini bilgilendirmek hem de aidat ödemeyenleri duyurmak amacıyla aidat listesini panoya asmak yoluna gider. Peki, ama aidat listesi asmak KVKK açısından mümkün mü?

Burada tekrara girmek istemiyorum; ancak şu kısa bilgiyi vermek isterim ki, aidat ödemek her kat malikinin borcu olup çeşitli gerekçelerle ödeme yapmaktan kaçınmak mümkün değildir.

Apartman Bina ve Site aidatı hangi durumda ödenmez?

Aidat listesi asmak konusunda akla gelen ilk soru bu olabilir; çünkü kat malikleri belki de aidat ödememeleri gerektiğini düşünüyordur.

Örneğin giriş katta oturduğu için asansör giderlerine katılmamak ya da çöpü kendisi attığı için kapıcı giderine ortak olmamak gibi nedenlerle, bir kat maliki aidat vermek istemeyebilir ya da az ödemek isteyebilir.

Bunların hiçbiri mümkün olmayıp; bir kat malikinin herhangi bir ortak hizmetten faydalanmadığını ifade edip giderlere katılmama hakkı yoktur.

Apartman Bina ve Sitede KVKK uygulaması

Kişisel verilerin korunması konusu o kadar detaylıdır ki; apartmanlar için ya da başka bir veri sorumlusu için bunun tüm boyutlarını bu yazıda açıklamam mümkün olmaz. Ancak temel olarak şu bilgileri verebilirim:

 • Apartmanda oturan, çalışan ya da kat maliki olan herkesin kişisel verileri vardır.
 • Bu kişisel verilerin işlenmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uyulması gereken kurallar bulunur.
 • Bir kat malikinin ya da kiracının adı soyadından, daire numarasına; aidat borcundan telefon numarasına kadar her bilgi kişisel veri kabul edilir.
 • Kişisel verilerin elde edilmesi kadar paylaşılması da 6698 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.

Bir apartmanda ya da sitede ilgili kişinin kişisel verisini diğerleriyle paylaşmak için ya Kanun’da sayılan özel veri işleme şartlarının olması ya da bu ilgili kişinin, kişisel verisinin paylaşılmasına açık rıza vermesi gerekir.

Açık rıza vermeden önce, apartman ya da site yönetiminin aydınlatma metni hazırlaması ve tüm ilgililere bunu duyurması da gerekir.

Fakat bu işler o kadar teknik işlerdir ki; ne aydınlatma metnini apartmanın kendisinin hazırlaması mümkündür ne de ilgili kişilerin açık rızası doğru şekilde alınabilir.

Aidat borç listesini asmak

Şimdi, çok basit bir mantıkla ilerleyelim. Bir aidat listesinde en azından hangi bilgiler bulunur?

 • İlgili kişinin adı soyadı
 • Daire numarası
 • Aidat ödeme durumu

Bunun yanında başkaca bilgilerin eklenmiş olduğu listeler de görülebilir; fakat en azından yukarıdaki bilgilerin aidat listesinde mutlaka yer alacağını söyleyebiliriz.

Yukarıdaki bilgiler için şu soruyu birlikte soralım: Bunlar kişisel veri midir? Evet, kesinlikle kişisel veridir.

Aidat listesi panoya asılamaz

Aidat listesi panoya asılamaz; çünkü astığınızda, bu listedeki herkesin kişisel verisini apartmana giren ve çıkan herkesle paylaşmış olursunuz.

Aidat listesini panoya asmanın tek bir yolu vardır; bu ise listedeki herkesin bu konuda açık rızasının alınmasını gerektirir ki; biraz yukarıda izah ettiğim üzere, profesyonel destek almadan bu rızayı doğru almak neredeyse imkânsızdır.

KVKK’ya aykırılık cezaları

KVKK’ya aykırı işlemler yapıldığında ve bu işlemler Kişisel Verileri Koruma Kurumunca incelendiğinde, çok büyük idari para cezaları gündeme gelir:

Aidat listesi asmak suç mu?

Kişisel verilerin yasaya aykırı şekilde işlenmesinin çok yüksek idari para cezaları olsa da bunun bir de cezai boyutu vardır ve sonuçları çok daha ağır olabilir.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 136’ncı maddesinde düzenlenmiştir ve buna göre; kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

SONUÇ

Aidat listesi panoya asılabilir mi? Lafı hiç dolandırmadan ve tam da herkesin anlayacağı dilden cevap vermek istiyorum: Kesinlikle, hayır.

Yukarıda da izah ettim, KVKK kapsamında gerekli tüm işlemler doğru yapılırsa, aidat listesinin asılması da mümkündür; fakat bu işlemleri doğru ve eksiksiz yapmak o kadar zordur ki, bununla uğraşmaktansa aidat listesi asmamak çok daha mantıklı olacaktır.

Aidat borç listesini asmak demek, ilgili kişilerin kişisel verilerini herkesle paylaşmak demektir. Akıllı ve hukuk bilen bir yönetici aidat listesi asarak insanları rencide etmek yerine, aidat ödemeyenler hakkında yasal işlemleri başlatabilir.

Sadece aidat listesini asmak ile ilgili değil; kapıcının şahsi bilgilerinden kat maliklerinin kimliklerine kadar hangi kişisel veri olursa olsun, bunları elde ederken ve paylaşırken azami dikkat göstermek gerekir. Aksi takdirde çok ağır maddi ve manevi bedeller ödenebilir.

(Kaynak:https://mustafabaysal.com/aidat-listesi-kvkk/)

Kayserinin ve Türkiye’nin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Apartman Bina ve Site Yönetimi Aidat Borç Listesini Panoya Asılması Suçmudur?

Bir apartmanda ya da sitede işlerin yürümesi için aidat toplanması gerekir ve kat malikleri aidatları düzenli olarak öderken bazıları bu konuda zorluk çıkarabilir. Bunun karşılığında yöneticiler hem tüm kat maliklerini bilgilendirmek hem de aidat ödemeyenleri duyurmak amacıyla aidat listesini panoya asmak yoluna gider. Peki, ama aidat listesi asmak KVKK açısından mümkün mü?

Burada tekrara girmek istemiyorum; ancak şu kısa bilgiyi vermek isterim ki, aidat ödemek her kat malikinin borcu olup çeşitli gerekçelerle ödeme yapmaktan kaçınmak mümkün değildir.

Apartman Bina ve Site aidatı hangi durumda ödenmez?

Aidat listesi asmak konusunda akla gelen ilk soru bu olabilir; çünkü kat malikleri belki de aidat ödememeleri gerektiğini düşünüyordur.

Örneğin giriş katta oturduğu için asansör giderlerine katılmamak ya da çöpü kendisi attığı için kapıcı giderine ortak olmamak gibi nedenlerle, bir kat maliki aidat vermek istemeyebilir ya da az ödemek isteyebilir.

Bunların hiçbiri mümkün olmayıp; bir kat malikinin herhangi bir ortak hizmetten faydalanmadığını ifade edip giderlere katılmama hakkı yoktur.

Apartman Bina ve Sitede KVKK uygulaması

Kişisel verilerin korunması konusu o kadar detaylıdır ki; apartmanlar için ya da başka bir veri sorumlusu için bunun tüm boyutlarını bu yazıda açıklamam mümkün olmaz. Ancak temel olarak şu bilgileri verebilirim:

 • Apartmanda oturan, çalışan ya da kat maliki olan herkesin kişisel verileri vardır.
 • Bu kişisel verilerin işlenmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uyulması gereken kurallar bulunur.
 • Bir kat malikinin ya da kiracının adı soyadından, daire numarasına; aidat borcundan telefon numarasına kadar her bilgi kişisel veri kabul edilir.
 • Kişisel verilerin elde edilmesi kadar paylaşılması da 6698 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.

Bir apartmanda ya da sitede ilgili kişinin kişisel verisini diğerleriyle paylaşmak için ya Kanun’da sayılan özel veri işleme şartlarının olması ya da bu ilgili kişinin, kişisel verisinin paylaşılmasına açık rıza vermesi gerekir.

Açık rıza vermeden önce, apartman ya da site yönetiminin aydınlatma metni hazırlaması ve tüm ilgililere bunu duyurması da gerekir.

Fakat bu işler o kadar teknik işlerdir ki; ne aydınlatma metnini apartmanın kendisinin hazırlaması mümkündür ne de ilgili kişilerin açık rızası doğru şekilde alınabilir.

Aidat borç listesini asmak

Şimdi, çok basit bir mantıkla ilerleyelim. Bir aidat listesinde en azından hangi bilgiler bulunur?

 • İlgili kişinin adı soyadı
 • Daire numarası
 • Aidat ödeme durumu

Bunun yanında başkaca bilgilerin eklenmiş olduğu listeler de görülebilir; fakat en azından yukarıdaki bilgilerin aidat listesinde mutlaka yer alacağını söyleyebiliriz.

Yukarıdaki bilgiler için şu soruyu birlikte soralım: Bunlar kişisel veri midir? Evet, kesinlikle kişisel veridir.

Aidat listesi panoya asılamaz

Aidat listesi panoya asılamaz; çünkü astığınızda, bu listedeki herkesin kişisel verisini apartmana giren ve çıkan herkesle paylaşmış olursunuz.

Aidat listesini panoya asmanın tek bir yolu vardır; bu ise listedeki herkesin bu konuda açık rızasının alınmasını gerektirir ki; biraz yukarıda izah ettiğim üzere, profesyonel destek almadan bu rızayı doğru almak neredeyse imkânsızdır.

KVKK’ya aykırılık cezaları

KVKK’ya aykırı işlemler yapıldığında ve bu işlemler Kişisel Verileri Koruma Kurumunca incelendiğinde, çok büyük idari para cezaları gündeme gelir:

Aidat listesi asmak suç mu?

Kişisel verilerin yasaya aykırı şekilde işlenmesinin çok yüksek idari para cezaları olsa da bunun bir de cezai boyutu vardır ve sonuçları çok daha ağır olabilir.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 136’ncı maddesinde düzenlenmiştir ve buna göre; kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

SONUÇ

Aidat listesi panoya asılabilir mi? Lafı hiç dolandırmadan ve tam da herkesin anlayacağı dilden cevap vermek istiyorum: Kesinlikle, hayır.

Yukarıda da izah ettim, KVKK kapsamında gerekli tüm işlemler doğru yapılırsa, aidat listesinin asılması da mümkündür; fakat bu işlemleri doğru ve eksiksiz yapmak o kadar zordur ki, bununla uğraşmaktansa aidat listesi asmamak çok daha mantıklı olacaktır.

Aidat borç listesini asmak demek, ilgili kişilerin kişisel verilerini herkesle paylaşmak demektir. Akıllı ve hukuk bilen bir yönetici aidat listesi asarak insanları rencide etmek yerine, aidat ödemeyenler hakkında yasal işlemleri başlatabilir.

Sadece aidat listesini asmak ile ilgili değil; kapıcının şahsi bilgilerinden kat maliklerinin kimliklerine kadar hangi kişisel veri olursa olsun, bunları elde ederken ve paylaşırken azami dikkat göstermek gerekir. Aksi takdirde çok ağır maddi ve manevi bedeller ödenebilir.

(Kaynak:https://mustafabaysal.com/aidat-listesi-kvkk/)

Kayserinin ve Türkiye’nin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.