Apartman ve Sitelerde Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Mu?

Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla yayınlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca, mesken amaçlı kullanılan binalar ile ticarî binalara ve hizmet binalarına bazı yükümlülükler getirildi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülen “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre, asgari olarak bir binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren enerji kimlik belgesi alınması zorunlu hale geldi.

 

Enerji Kimlik Belgesi Hangi Binalar İçin Zorunlu?

Enerji Kimlik Belgesi, kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü olan insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanların ve eşyaların korunmasına uygun yapılar kapsam dahilindedir. Bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler veya varsa intifa hakkı sahipleri, eğer her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler bina sahipleri olarak kabul edilmişlerdir. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre atanmış seçilmiş veya belirlenmiş olan, bina yönetimini sağlayan kişiler de bina yöneticisi sayılırlar.

10 yıl süre ile geçerli olacak Enerji Kimlik Belgeleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından enerji kimlik belgesi verme yetkisi tanınan gerçek veya tüzel kişilerden alınabilir. Diğer yandan mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.

 

Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

01.01.2020 tarihinden itibaren binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi aşamasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir. Kiracı da bu belgeye dayanarak abonelik gerektirecek (doğalgaz, elektrik, su vb.) işlemleri gerçekleştirecek. Dolayısıyla enerji kimlik belgesi olmayan binalarda satış ve kiralama işlemleri yapılamaz hale gelecek. Ayrıca yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde ilgili idare tarafından yeni binalara yapı kullanma izni verilmeyecektir.

Enerji kimlik belgesi 01.01.2020 tarihine kadar alınmalıdır. Eğer uzatılmazsa bu tarih değişmeyecektir. Bu nedenle bu ay içinde yöneticilerin bu konuda hareket etmesinde fayda var.

Alemdar Bina Yönetimi firmasıyla sözleşme imzalayan binalara özel “Enerji Kimlik Belgesini ücretsiz olarak almaktayız.

ALEMDAR BİNA VE SİTE YÖNETİMİ

Apartman ve Sitelerde Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Mu?

Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla yayınlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca, mesken amaçlı kullanılan binalar ile ticarî binalara ve hizmet binalarına bazı yükümlülükler getirildi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülen “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre, asgari olarak bir binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren enerji kimlik belgesi alınması zorunlu hale geldi.

 

Enerji Kimlik Belgesi Hangi Binalar İçin Zorunlu?

Enerji Kimlik Belgesi, kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü olan insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanların ve eşyaların korunmasına uygun yapılar kapsam dahilindedir. Bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler veya varsa intifa hakkı sahipleri, eğer her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler bina sahipleri olarak kabul edilmişlerdir. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre atanmış seçilmiş veya belirlenmiş olan, bina yönetimini sağlayan kişiler de bina yöneticisi sayılırlar.

10 yıl süre ile geçerli olacak Enerji Kimlik Belgeleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından enerji kimlik belgesi verme yetkisi tanınan gerçek veya tüzel kişilerden alınabilir. Diğer yandan mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.

 

Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

01.01.2020 tarihinden itibaren binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi aşamasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir. Kiracı da bu belgeye dayanarak abonelik gerektirecek (doğalgaz, elektrik, su vb.) işlemleri gerçekleştirecek. Dolayısıyla enerji kimlik belgesi olmayan binalarda satış ve kiralama işlemleri yapılamaz hale gelecek. Ayrıca yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde ilgili idare tarafından yeni binalara yapı kullanma izni verilmeyecektir.

Enerji kimlik belgesi 01.01.2020 tarihine kadar alınmalıdır. Eğer uzatılmazsa bu tarih değişmeyecektir. Bu nedenle bu ay içinde yöneticilerin bu konuda hareket etmesinde fayda var.

Alemdar Bina Yönetimi firmasıyla sözleşme imzalayan binalara özel “Enerji Kimlik Belgesini ücretsiz olarak almaktayız.

ALEMDAR BİNA VE SİTE YÖNETİMİ