Apartman ve Sitelerde İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu

Apartman ve Sitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde üç sınıfa ayrılarak, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü getirilmişti.

6495 sayılı Kanunla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülükleri kamu kurumları ile 50 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tarihine kadar ertelenmiş daha sonrasında bu tarih 01.07.2017 ye uzatılmıştı.

Bu kanun kapsamında en az bir görevli (kapıcı) çalıştıran apartmanlarda bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştıracak veya bu hizmetleri satın alacak.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmeti Nasıl Satın Alınız.

Apartman veya site yönetimi iş güvenliği uzmanı ve hekimi kendi bünyesinde çalıştırabilirler veya Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet satın alınarak iş güvenliği ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu yerine getiribilirler.

Çalıştırmayanlara Ne Kadar Ceza Uygulanır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, 10 kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde çalıştırılmayan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi için ayrı ayrı olmak üzere her ay için 6.511,00 TL idari para cezası uygulanacak.

Bir kapıcının çalıştığı apartmanda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını bir ay görevlendirilmezse, apartmana çalıştırmadığı o ay için 13.022 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Bir yıl işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan/görevlendirilmeyen apartmana ise 156.264 TL idari para cezası uygulanacak.

Bir kez daha hatırlatmakta fayda var; Bu kanun 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş fakat 01.07.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 01.07.2017 tarihinden sonra iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu resmen başlamış olacaktır.

Apartman ve Sitelerde İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu

Apartman ve Sitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde üç sınıfa ayrılarak, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü getirilmişti.

6495 sayılı Kanunla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülükleri kamu kurumları ile 50 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tarihine kadar ertelenmiş daha sonrasında bu tarih 01.07.2017 ye uzatılmıştı.

Bu kanun kapsamında en az bir görevli (kapıcı) çalıştıran apartmanlarda bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştıracak veya bu hizmetleri satın alacak.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmeti Nasıl Satın Alınız.

Apartman veya site yönetimi iş güvenliği uzmanı ve hekimi kendi bünyesinde çalıştırabilirler veya Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet satın alınarak iş güvenliği ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu yerine getiribilirler.

Çalıştırmayanlara Ne Kadar Ceza Uygulanır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, 10 kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde çalıştırılmayan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi için ayrı ayrı olmak üzere her ay için 6.511,00 TL idari para cezası uygulanacak.

Bir kapıcının çalıştığı apartmanda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını bir ay görevlendirilmezse, apartmana çalıştırmadığı o ay için 13.022 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Bir yıl işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan/görevlendirilmeyen apartmana ise 156.264 TL idari para cezası uygulanacak.

Bir kez daha hatırlatmakta fayda var; Bu kanun 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş fakat 01.07.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 01.07.2017 tarihinden sonra iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu resmen başlamış olacaktır.