Apartman ve Sitelerde SGK Kolay İşverenlik Uygulaması Nasıl Yapılır?

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler ile konut kapıcılarını çalıştıran site/apartman yönetimlerine, işyeri tescili işlemlerini E-Türkiye internet adresinden yapma imkanı sağlayan ‘kolay işverenlik’ uygulaması SGK nın işverenlere sunduğu yeni hizmeti.

İşverenler söz konusu uygulamayı nasıl yapacaklar?

İşte detaylar:

 1. E-Türkiye (https://www.turkiye.gov.tr/) internet adresinden SGK-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) menusu vasıtasıyla işyeri tescil ekranlarına giriş yapılır.
 2. Apartman Yönetimleri için “Konut Kapıcılığı İşyeri Bildirgesi Düzenle” menüsünden, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetleri kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işyerleri için “Gerçek Kişi İşyeri Bildirgesi Düzenle” menüsünden kolay işverenlik kapsamına alınması  yönünde giriş yapılarak işyerine ilişkin bilgiler sisteme kaydedilir.
 3. Kolay işverenlik kapsamında işyeri tescil edilmek isteniyorsa kolay işverenliğin “EVET” olarak seçilmesi gerekmekte olup, “HAYIR” seçen işverenlerce de sigortalı işe giriş bildirgelerinin sisteme kaydedilmesinden sonra http://e.sgk.gov.tr/ adresinden İŞVEREN- İşveren Sistemi-Kolay İşverenlik adresinden kolay işverenliğe geçiş sağlanabilecektir
 4. NACE bilgilerinin site yönetimleri(ikamet amaçlı olmayan mülkler dahil) için 683202, apartman yönetimleri için 683204,  5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetleri kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işyerleri için 970010 girilmesi gerekir.
 5. e-Bildirge kullanıcısının tanımlanabilmesi için sisteme girilen işveren/yönetici ve e-Bildirge kullanıcısının e-devlet ekranına e-sigorta sözleşme onayı (SGK-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay) gönderilecektir.
 6. Bunun onaylanmasının ardından yine e-Bildirge kullanıcısı e-Devlet ekranından (SGK-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-e-SGK Şifre) şifresini görüntüleyebilecektir. Sigortalıların çalışmaya başladığı tarih işyerinin kanun kapsamına alınış tarihi ile aynı olmak zorundadır. Bu tarihten sonra işe başlatılacak olan sigortalıların işe giriş ve işten çıkış bildirimleri mevcut e-Sgk (http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren) sisteminden yapılacaktır.
 7. İşlemlerin kaydedilmesinin ardından tescil onay için en başta seçilmiş olan sosyal güvenlik merkezinin ekranlarında görünmeye başlayacak ve onayın ardından işyeri numarası ve beyan edilen sigortalılar için işe giriş bildirgeleri otomatik olarak oluşturulacaktır.
 8. Kayıt sırasında tanımlanan sigortalılar adına ayrıca işe giriş bildirgesi verilmesine gerek bulunmamaktadır.
 9. 10-Onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından tanımladığınız sigortalılar http://e.sgk.gov.tr/ adresinden İŞVEREN- İşveren Sistemi-Kolay İşverenlik-Beyan Giriş/Teşvik Tanımlama İşlemleri bölümünden beyan giriş ve teşvik tanımlama yapmayı unutmayınız. Aksi takdirde sigortalılarınızın beyanı otomatik olarak 30 gün ve prime esas kazancın alt sınırından teşviksiz olarak oluşturulacaktır.

Kapıcı Çalıştıran İşyerleri(Apartman Bina ve Siteler) Kolay İşverenlik Kapsamında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 05.03.2019 tarihinde yayınlanan “ 5510 sayılı Kanunun ek-9 uncu maddesi kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar” başlıklı 2019/6 sayılı Genelge ile ayrıntıları düzenlemiştir.

Konut kapıcısı; “ Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi” olarak ifade edilmektedir.

Konut Kapıcılığında Kolay İşverenlik Dönemi

Tescil tipi konut kapıcılığı olarak tescil edilen ve edilecek olan işyeri işverenleri e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla “kolay işverenlik” kapsamına alınacaktır.

Kolay işverenlik kapsamına dahil olmak istemeyen işverenler, Kurumca belirlenen tarihe kadar mevcut sistem üzerinden işlemlerini yapacaklardır. Ancak kolay işverenlik sistemine dahil olan işverenlerin yeniden eski sistemde olduğu gibi e-bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeleri imkanı bulunmamaktadır.

Kolay İşverenlik kapsamı detaylarını ayrıntılı incelemek üzere;

“5510 sayılı Kanunun ek-9 uncu maddesi kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar” başlıklı 2019/6 sayılı SGK Genelgesi için tıklayınız.

Apartman ve Sitelerde SGK Kolay İşverenlik Uygulaması Nasıl Yapılır?

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler ile konut kapıcılarını çalıştıran site/apartman yönetimlerine, işyeri tescili işlemlerini E-Türkiye internet adresinden yapma imkanı sağlayan ‘kolay işverenlik’ uygulaması SGK nın işverenlere sunduğu yeni hizmeti.

İşverenler söz konusu uygulamayı nasıl yapacaklar?

İşte detaylar:

 1. E-Türkiye (https://www.turkiye.gov.tr/) internet adresinden SGK-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) menusu vasıtasıyla işyeri tescil ekranlarına giriş yapılır.
 2. Apartman Yönetimleri için “Konut Kapıcılığı İşyeri Bildirgesi Düzenle” menüsünden, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetleri kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işyerleri için “Gerçek Kişi İşyeri Bildirgesi Düzenle” menüsünden kolay işverenlik kapsamına alınması  yönünde giriş yapılarak işyerine ilişkin bilgiler sisteme kaydedilir.
 3. Kolay işverenlik kapsamında işyeri tescil edilmek isteniyorsa kolay işverenliğin “EVET” olarak seçilmesi gerekmekte olup, “HAYIR” seçen işverenlerce de sigortalı işe giriş bildirgelerinin sisteme kaydedilmesinden sonra http://e.sgk.gov.tr/ adresinden İŞVEREN- İşveren Sistemi-Kolay İşverenlik adresinden kolay işverenliğe geçiş sağlanabilecektir
 4. NACE bilgilerinin site yönetimleri(ikamet amaçlı olmayan mülkler dahil) için 683202, apartman yönetimleri için 683204,  5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetleri kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işyerleri için 970010 girilmesi gerekir.
 5. e-Bildirge kullanıcısının tanımlanabilmesi için sisteme girilen işveren/yönetici ve e-Bildirge kullanıcısının e-devlet ekranına e-sigorta sözleşme onayı (SGK-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay) gönderilecektir.
 6. Bunun onaylanmasının ardından yine e-Bildirge kullanıcısı e-Devlet ekranından (SGK-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-e-SGK Şifre) şifresini görüntüleyebilecektir. Sigortalıların çalışmaya başladığı tarih işyerinin kanun kapsamına alınış tarihi ile aynı olmak zorundadır. Bu tarihten sonra işe başlatılacak olan sigortalıların işe giriş ve işten çıkış bildirimleri mevcut e-Sgk (http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren) sisteminden yapılacaktır.
 7. İşlemlerin kaydedilmesinin ardından tescil onay için en başta seçilmiş olan sosyal güvenlik merkezinin ekranlarında görünmeye başlayacak ve onayın ardından işyeri numarası ve beyan edilen sigortalılar için işe giriş bildirgeleri otomatik olarak oluşturulacaktır.
 8. Kayıt sırasında tanımlanan sigortalılar adına ayrıca işe giriş bildirgesi verilmesine gerek bulunmamaktadır.
 9. 10-Onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından tanımladığınız sigortalılar http://e.sgk.gov.tr/ adresinden İŞVEREN- İşveren Sistemi-Kolay İşverenlik-Beyan Giriş/Teşvik Tanımlama İşlemleri bölümünden beyan giriş ve teşvik tanımlama yapmayı unutmayınız. Aksi takdirde sigortalılarınızın beyanı otomatik olarak 30 gün ve prime esas kazancın alt sınırından teşviksiz olarak oluşturulacaktır.

Kapıcı Çalıştıran İşyerleri(Apartman Bina ve Siteler) Kolay İşverenlik Kapsamında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 05.03.2019 tarihinde yayınlanan “ 5510 sayılı Kanunun ek-9 uncu maddesi kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar” başlıklı 2019/6 sayılı Genelge ile ayrıntıları düzenlemiştir.

Konut kapıcısı; “ Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi” olarak ifade edilmektedir.

Konut Kapıcılığında Kolay İşverenlik Dönemi

Tescil tipi konut kapıcılığı olarak tescil edilen ve edilecek olan işyeri işverenleri e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla “kolay işverenlik” kapsamına alınacaktır.

Kolay işverenlik kapsamına dahil olmak istemeyen işverenler, Kurumca belirlenen tarihe kadar mevcut sistem üzerinden işlemlerini yapacaklardır. Ancak kolay işverenlik sistemine dahil olan işverenlerin yeniden eski sistemde olduğu gibi e-bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeleri imkanı bulunmamaktadır.

Kolay İşverenlik kapsamı detaylarını ayrıntılı incelemek üzere;

“5510 sayılı Kanunun ek-9 uncu maddesi kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar” başlıklı 2019/6 sayılı SGK Genelgesi için tıklayınız.