Apartman Yöneticisinin Yasal Hakları

– Apartman yönetimine seçilen yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, verdiği hizmet karşılığında kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilme hakkına sahip.

– Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan apartman yöneticisinin yasal hakları na göre ayrıca, apartman yöneticisi, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebiliyor.

– Kanun kapsamında yer alan söz konusu apartman yöneticisinin yasal hakları 40. maddede şu şekilde sıralanıyor:

IV – Apartman Yönetici Hakları:
Madde 40 – Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.
Kat malikleri,kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden istiyebilir.

Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret istiyebilir.

(Değişik: 13/4/1983 – 2814/13 md.) Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

 

Apartman Yöneticisinin Yasal Hakları

– Apartman yönetimine seçilen yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, verdiği hizmet karşılığında kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilme hakkına sahip.

– Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan apartman yöneticisinin yasal hakları na göre ayrıca, apartman yöneticisi, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebiliyor.

– Kanun kapsamında yer alan söz konusu apartman yöneticisinin yasal hakları 40. maddede şu şekilde sıralanıyor:

IV – Apartman Yönetici Hakları:
Madde 40 – Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.
Kat malikleri,kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden istiyebilir.

Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret istiyebilir.

(Değişik: 13/4/1983 – 2814/13 md.) Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.