Apartman yönetiminde kiracı hakları

Apartman kiracı yönetmeliği, kiracıların sahip olduğu hak ve sorumluluklara göre düzenleniyor. Yönetimdeki kiracı hakları ise Türk Borçlar Kanunu’nda belirtiliyor. Bahsedilen kanunun 4. bölümünde yer alan haklar ve sorumluluklar nelerdir? Apartman yönetiminde kiracı hakları nasıl belirlenmiştir?

Apartman yönetimi ve kiracı hakları

Yasal hükümlere göre kiracılar, apartman aidatında sorumludurlar. Lakin apartmana ait demirbaşların giderlerinde sorumlu değildirler. Çatı tamiratından, apartman içi tadilatlara ve bina düzenleme- yenileme ile ilgili tüm konularda kiracılar değil, daire sahipleri sorumludur.

Kiracının yasal hakları, ilgili kanunda kira sözleşmesi çerçevesinde belirtilmektedir. Dördüncü kısımda yer alan ve 299. Maddede belirtilen kira sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır;

 

 • ”Kira sözleşmesi, kiraya veren kişinin o şeyi kullanmaya ve ondan yararlanmaya hak verdiğini gösterir. Bu hak karşısında kiracı da kiranın karşılığını ödemekle yükümlüdür.’

Kiracı sözleşmesi kanununda sözleşme süresi, içeriği ve kapsamları ile kiracının hak ve sorumlulukları belirtilmiştir. Ve kira sözleşmelerin belirli ya da belirli olmayan herhangi bir süre için yapılabileceği belirtilmektedir. Bu tamamen karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.

Apartman yönetiminde kiracı hakları, sözleşme süresi kısmında; kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesinin belirli süreli olduğu belirtilmektedir.

Kiracının daire sahibine yükümlülükleri

Kiracının daire sahibine yükümlülükleri ve daire sahibinin kiracıya yükümlülükleri, ayrı ayrı ve net şekilde kanunda belirtilmiştir. Kiracının, kiraya verene yükümlülükleri şu şekilde belirlenmiştir;

 • Kiracının ilk zorunluluğunu kirasını ödemektir.
 • Sözleşmede kira tarihi konusunda bilgi yoksa kira her ayın sonunda ödenir.
 • Kiracı kirayı ödemez ya da diğer sorunlulukları yerine getirmezse sözleşmesi iptal edilir.
 • Dairede yapılacak her değişiklik için kiracı, ev sahibinden yazılı izin almalıdır.
 • Kiracı evi teslim aldığı gibi iade etmelidir. Kullanımdan kaynaklı eskimeler bunun dışında bırakılmıştır.
 • Kiracı, evi temiz ve bakımlı tutmalı ayrıca çevreyi de rahatsız etmemelidir.

Apartman yönetiminde kiracı hakları, kiracıların isterlerse apartman yöneticiliği yapabileceğini belirtmektedir. Daire sahibinin yerine, yönetimde görev alabilir veya doğrudan yöneticilik yapabilirler.

 

Daire sahibinin kiracıya yükümlülükleri

İlgili kanunun 301-302-303-308 ve 346. Maddelerinde daire sahiplerinin, kiracıya olan yükümlülükleri net şekilde belirtilmiştir. Kanuna göre kiralanan süre içerisinde; kullanımdan dolayı oluşan yıpranmalar ve eskime payı kiracının sorumluluğunda değildir.

Daire sahibinin temel yükümlülüğü, kira sözleşmesinde kiraya verildiği şekilde kalmasını sağlamaktır. Sigorta, vergi gibi daireye ait temel ödemelerin tamamını, kiraya veren ödemek durumundadır.

Öngörülen yahut öngörülmeyen, tüm ekstra giderleri daire sahibi ödemekle yükümlüdür. Kiralama sonrası, dairede herhangi bir kusur çıkması durumunda, daire sahibi ödemekle yükümlüdür.

Kiranın geç ödenmesi durumunda herhangi bir ceza yoktur. Ve bu konuda herhangi bir anlaşma yapılmaz, sözleşmeye eklenemez.

Apartman yönetiminde kiracı hakları

Apartman kiracı yönetmeliği, kiracıların sahip olduğu hak ve sorumluluklara göre düzenleniyor. Yönetimdeki kiracı hakları ise Türk Borçlar Kanunu’nda belirtiliyor. Bahsedilen kanunun 4. bölümünde yer alan haklar ve sorumluluklar nelerdir? Apartman yönetiminde kiracı hakları nasıl belirlenmiştir?

Apartman yönetimi ve kiracı hakları

Yasal hükümlere göre kiracılar, apartman aidatında sorumludurlar. Lakin apartmana ait demirbaşların giderlerinde sorumlu değildirler. Çatı tamiratından, apartman içi tadilatlara ve bina düzenleme- yenileme ile ilgili tüm konularda kiracılar değil, daire sahipleri sorumludur.

Kiracının yasal hakları, ilgili kanunda kira sözleşmesi çerçevesinde belirtilmektedir. Dördüncü kısımda yer alan ve 299. Maddede belirtilen kira sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır;

 

 • ”Kira sözleşmesi, kiraya veren kişinin o şeyi kullanmaya ve ondan yararlanmaya hak verdiğini gösterir. Bu hak karşısında kiracı da kiranın karşılığını ödemekle yükümlüdür.’

Kiracı sözleşmesi kanununda sözleşme süresi, içeriği ve kapsamları ile kiracının hak ve sorumlulukları belirtilmiştir. Ve kira sözleşmelerin belirli ya da belirli olmayan herhangi bir süre için yapılabileceği belirtilmektedir. Bu tamamen karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.

Apartman yönetiminde kiracı hakları, sözleşme süresi kısmında; kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesinin belirli süreli olduğu belirtilmektedir.

Kiracının daire sahibine yükümlülükleri

Kiracının daire sahibine yükümlülükleri ve daire sahibinin kiracıya yükümlülükleri, ayrı ayrı ve net şekilde kanunda belirtilmiştir. Kiracının, kiraya verene yükümlülükleri şu şekilde belirlenmiştir;

 • Kiracının ilk zorunluluğunu kirasını ödemektir.
 • Sözleşmede kira tarihi konusunda bilgi yoksa kira her ayın sonunda ödenir.
 • Kiracı kirayı ödemez ya da diğer sorunlulukları yerine getirmezse sözleşmesi iptal edilir.
 • Dairede yapılacak her değişiklik için kiracı, ev sahibinden yazılı izin almalıdır.
 • Kiracı evi teslim aldığı gibi iade etmelidir. Kullanımdan kaynaklı eskimeler bunun dışında bırakılmıştır.
 • Kiracı, evi temiz ve bakımlı tutmalı ayrıca çevreyi de rahatsız etmemelidir.

Apartman yönetiminde kiracı hakları, kiracıların isterlerse apartman yöneticiliği yapabileceğini belirtmektedir. Daire sahibinin yerine, yönetimde görev alabilir veya doğrudan yöneticilik yapabilirler.

 

Daire sahibinin kiracıya yükümlülükleri

İlgili kanunun 301-302-303-308 ve 346. Maddelerinde daire sahiplerinin, kiracıya olan yükümlülükleri net şekilde belirtilmiştir. Kanuna göre kiralanan süre içerisinde; kullanımdan dolayı oluşan yıpranmalar ve eskime payı kiracının sorumluluğunda değildir.

Daire sahibinin temel yükümlülüğü, kira sözleşmesinde kiraya verildiği şekilde kalmasını sağlamaktır. Sigorta, vergi gibi daireye ait temel ödemelerin tamamını, kiraya veren ödemek durumundadır.

Öngörülen yahut öngörülmeyen, tüm ekstra giderleri daire sahibi ödemekle yükümlüdür. Kiralama sonrası, dairede herhangi bir kusur çıkması durumunda, daire sahibi ödemekle yükümlüdür.

Kiranın geç ödenmesi durumunda herhangi bir ceza yoktur. Ve bu konuda herhangi bir anlaşma yapılmaz, sözleşmeye eklenemez.