boş daireden aidat alınır mı

Apartmanda boş daireden aidat alınır mı?

Günümüzde apartman dairesinde oturanların ayrıca ‘aidat’ adı altında bir ödenek ayırmaları gerekiyor. Apartmanlarda sık sık gündeme gelen aidat ve ödemeleri ise en çok tartışılan konulardır biridir. Aidat vermek istemeyenler ya da aidat tutarını yüksek bulanların bir yana boş daire aidat öder mi sorusu da en çok gündeme gelen konulardan biri.

Örneğin 20 dairelik bir apartmanda dairelerden biri kullanılmıyor. Ev sahibi dairesini kullanmıyor ya da kiraya vermiyor. Bu durumda boş daireden aidat alınır mı sorusu akıllara geliyor. Söz konusu bu evlerden de aidat alınır. Apartmanda yer alan bir dairenin boş ya da dolu olması aidat ödeyip ödememe durumunu etkilemiyor. Ev kullanılsa da kullanılmasa da ev sahibinin sitenin giderlerine ortak olması gerekliliği bulunuyor.

Kat Mülkiyeti’nin 20. maddesinde bu konu ile ilgili şu bilgiler yer alıyor;

Madde 20 –Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; (1) Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (1) Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Türkiyenin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.

boş daireden aidat alınır mı

Apartmanda boş daireden aidat alınır mı?

Günümüzde apartman dairesinde oturanların ayrıca ‘aidat’ adı altında bir ödenek ayırmaları gerekiyor. Apartmanlarda sık sık gündeme gelen aidat ve ödemeleri ise en çok tartışılan konulardır biridir. Aidat vermek istemeyenler ya da aidat tutarını yüksek bulanların bir yana boş daire aidat öder mi sorusu da en çok gündeme gelen konulardan biri.

Örneğin 20 dairelik bir apartmanda dairelerden biri kullanılmıyor. Ev sahibi dairesini kullanmıyor ya da kiraya vermiyor. Bu durumda boş daireden aidat alınır mı sorusu akıllara geliyor. Söz konusu bu evlerden de aidat alınır. Apartmanda yer alan bir dairenin boş ya da dolu olması aidat ödeyip ödememe durumunu etkilemiyor. Ev kullanılsa da kullanılmasa da ev sahibinin sitenin giderlerine ortak olması gerekliliği bulunuyor.

Kat Mülkiyeti’nin 20. maddesinde bu konu ile ilgili şu bilgiler yer alıyor;

Madde 20 –Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; (1) Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (1) Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Türkiyenin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.