Apartmanlarda Kapıcı Çalıştırma Zorunluluğu

Apartmanlarda kapıcı bulundurma zorunluluğu ile ilgili herhangi bir kanun bulunmamaktadır. Kapıcılık mesleği artan apartman ve bina sayısına paralel olarak bir iş kolu haline gelmiştir. Bazı apartman ve site yöneticileri keyfi kapıcı çalıştırmakta ve düşük ücretler ödemektedir. Kanunlar burada devreye giriyor. Siz bir yönetici olarak bina görevlisi çalıştırmak istiyorsanız tüm sosyal haklarını karşılamakla birlikte asgari ücretin altında bir ödeme yapamaz.Apartmanlarda bina görevlisi çalıştırmayanlar veya buna gerek duymayanlar genelde temizlik firmaları ile anlaşıp günübirlik temizlik elemanı ile bu durumu aşabiliyor.

Apartmanlarda Kapıcı Dairesi Zorunluluğu

Apartmanlarda kapıcı dairesi zorunluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ” PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ” ile belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 34. maddesine göre;

a) Konut kullanımlı olup bağımsız bölüm sayısı 30-dan fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapılması zorunludur. Birden fazla yapı bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 30-dan fazla olan parsellerde de bu hüküm uygulanır, ancak bağımsız bölüm sayısının 75-i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60-dan fazla bağımsız bölümü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi yapılır.

 

b) Yakıt olarak akaryakıt veya doğalgaz kullanılan konut kullanımlı binalar için bağımsız bölüm sayısının 50’den fazla olması halinde bir, 150-den fazla olması halinde 2 kapıcı dairesi yapılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı dairesi yapılır. Taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda düzenlenecek kapıcı dairelerinin kapı ve pencere boşluklarının alt seviyesi hesaplanan dere kret kotunun en az 1,50 m. üzerinde olmak zorundadır.

 

c) Sıraevler düzeninde, ayrık, ikiz nizamda tek bağımsız bölümlü 1-den fazla müstakil konut binası bulunan parsellerde kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti aranmaz.
şeklinde belirtilmiştir.

Apartmanlarda Kapıcı Çalıştırma Zorunluluğu

Apartmanlarda kapıcı bulundurma zorunluluğu ile ilgili herhangi bir kanun bulunmamaktadır. Kapıcılık mesleği artan apartman ve bina sayısına paralel olarak bir iş kolu haline gelmiştir. Bazı apartman ve site yöneticileri keyfi kapıcı çalıştırmakta ve düşük ücretler ödemektedir. Kanunlar burada devreye giriyor. Siz bir yönetici olarak bina görevlisi çalıştırmak istiyorsanız tüm sosyal haklarını karşılamakla birlikte asgari ücretin altında bir ödeme yapamaz.Apartmanlarda bina görevlisi çalıştırmayanlar veya buna gerek duymayanlar genelde temizlik firmaları ile anlaşıp günübirlik temizlik elemanı ile bu durumu aşabiliyor.

Apartmanlarda Kapıcı Dairesi Zorunluluğu

Apartmanlarda kapıcı dairesi zorunluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ” PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ” ile belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 34. maddesine göre;

a) Konut kullanımlı olup bağımsız bölüm sayısı 30-dan fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapılması zorunludur. Birden fazla yapı bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 30-dan fazla olan parsellerde de bu hüküm uygulanır, ancak bağımsız bölüm sayısının 75-i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60-dan fazla bağımsız bölümü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi yapılır.

 

b) Yakıt olarak akaryakıt veya doğalgaz kullanılan konut kullanımlı binalar için bağımsız bölüm sayısının 50’den fazla olması halinde bir, 150-den fazla olması halinde 2 kapıcı dairesi yapılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı dairesi yapılır. Taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda düzenlenecek kapıcı dairelerinin kapı ve pencere boşluklarının alt seviyesi hesaplanan dere kret kotunun en az 1,50 m. üzerinde olmak zorundadır.

 

c) Sıraevler düzeninde, ayrık, ikiz nizamda tek bağımsız bölümlü 1-den fazla müstakil konut binası bulunan parsellerde kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti aranmaz.
şeklinde belirtilmiştir.