Hizmet Almayan Dükkanlar Aidat Ödemek Zorunda Mı

Apartmandaki Dükkanlar Aidat Öder mi?

Özellikle büyük katlı binaların altında yer alan dükkanlar apartman aidatı konusunda sıkıntı yaşamaya devam ediyor ve apartman yönetimi de bu konudaki net tavrını koruyor. Yasalar, apartman sakinlerinin haklı olduğunu gösteriyor ve her ne kadar apartmandaki herhangi bir şeyden yararlanılmasa da aidata katılmak zorunda olan iş yeri sahipleri de buna isyan etmeye devam ediyor.

Aidat ödemek zorundasınız fakat iyi niyetli bir apartman yönetimi ile karşı karşıya iseniz bu mecburiyetten kurtulabilirsiniz. Apartmanın temizliği ya da elektrik giderleri elbette dükkan sahibini de ilgilendiriyor ancak asansör vb giderlerin dükkan sahibinden alınması gerçekten mantıksız görünüyor. Yasalar, apartman aidatına dükkan sahibinin de ortak olmasını söylüyor ve bu yasadan haberdar olan apartman yönetimi de gerekli ödemeyi dükkan sahibinden haklı olarak istiyor.

Aidat Ödemek Mantıklı mı?

Birçoklarınız bunun mantıksız olduğunu düşünebilir ancak bu durum 1. Katta asansörden faydalanmayan apartman sakini için de geçerlidir ya da hiçbir şekilde asansörü kullanmadığı halde gerekli ücreti ödeyen apartman sakini için de geçerlidir bu yüzden yasalar net bir şekilde apartman bünyesine dahil olan herkesin kullansa da kullanmasa da gerekli giderlere ortak olmasını emrediyor. Dükkan sahipleri, apartman yönetimi ile uzlaşabildiği takdirde sorun yok ancak genellikle uzlaşmaya varılamıyor ve bu yasa çerçevesinde apartman altında ya da bünyesinde olan dükkan sahipleri de mecburen bu ücreti ödemek zorunda kalıyor.

Aidatlar çok yüksek değildir ancak asıl can sıkıcı durum hiçbir şekilde hizmet alınmayan şeylerin parasını vermek oluyor. Yasalar doğrultusunda hareket etmek zorundayız ve eğer apartman ile bitişik bir dükkana sahipsek, ya da bu adreste kiracı ise aidat miktarı ne olursa olsun düzenli olarak ödemek zorundayız ve yasalar da bu aşamada dükkan sahibini savunuyor diyemeyiz!


Apartmanlarda Hizmet Almayan Dükkanlar Aidat Ödemek Zorunda Mı?

Apartmanların alt kısımlarında yer yer dükkanlar olabilmektedir. Bu dükkanların sahipleri veya bu dükkanlardaki kiracılar apartman aidatı ödeyip ödemeyeceklerini merak ediyorlar. Bu konuda yaşanan kafa karışıklığı apartman yönetimleri ile dükkan sahiplerini veya kiracılarını karşı karşıya getiriyor. Dükkanlar için aidat ödemesi yapılması zorunlu mu?

DÜKKANLAR İÇİN APARTMAN AİDATI ÖDENİR Mİ?

Apartmanların altında bulunan dükkanlar için aidat yönetimi ne şekilde yapılıyor? Bu konuda büyük bir merak yaşanıyor. Dükkan sahipleri veya kiracılar kapıcı hizmeti almadıklarını, temizlik hizmetinden yararlanmadıklarını, asansör kullanmadıklarını iddia ederek aidat ödemesi yapmak istemiyorlar. Ancak bu konuda dükkan sahiplerinin böyle bir talepte bulunmalarının yasal geçerliliği bulunmuyor.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU NE DİYOR?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinde kat maliklerinin ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumundan dolayı bundan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek giderlere katılmaktan kaçınamazlar. Dükkan sahipleri de aidat ödemesi yapmaktan kaçınamazlar. Dükkanlar da apartman aidatlarına katılmak zorundadırlar.

APARTMAN YÖNETİM PLANINDA KARAR ALINMALI

Dükkanların apartman giderlerini ödemeyeceklerine dair tek istisna bulunmaktadır. O da yönetim planlarında buna dair karar alınmalıdır. Eğer yönetim planında dükkan sahiplerinin asansör giderlerine katılmayacaklarına veya kapıcı giderlerine ortak olmayacaklarına dair karar maddesi bulunursa dükkan sahipleri bu ödemeleri gerçekleştirmeyebilirler.

Apartman yönetim planında dükkanların ortak giderlere katılmayacaklarına dair herhangi bir karar yer almazsa dükkan sahipleri ile varsa kiracıları ortak giderlere katılmak zorundalar. Hizmet almadıklarını iddia ederek aidat ödemelerinden muaf olduklarını belirterek ödememezlik yapamazlar. Bu durumda aidat ödemesi yapmayan dükkan malikleri hakkında borçlarından dolayı yasal süreçler işletilebilir. Hatta bu borçların tahsili için dükkan icra yoluyla satılabilir.


Dükkan Sahipleri Apartman Aidatı Öder Mi, Neye Göre Belirlenir?

Apartman aidatları konusunda araştırmalar devam ederken dükkan sahipleri aidat öder mi, öderse tutar neye göre belirlenir merak ediliyor. İşte konuya ilişkin bilinmesi gerekenler.

Ortak yaşam alanı olan apartmanlarda aylık periyodlar halinde aidat ödenmektedir. Kat malikleri aidat  direkt olarak aidat ödemekle yükümlüyken, dükkan sahipleri apartmana aidat ödeyip ödemeyecekleri konusunda çelişki yaşıyor. Peki dükkan sahipleri apartmana aidat öder mi?

Peki dükkan sahipleri apartmana aidat öder mi?

Apartman aidat ödeme konusunda, dükkan sahiplerinin bu gidere katılıp katılmayacağına ilişkin kesin bilgiler Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddede açıklanıyor. Kanunda, dükkanlar da dahil olmak üzere tüm bağımsız bölümlerin aralarında başka bir anlaşma olmadıkça aidata katılmaları gerektiği belirtiliyor.

Söz konusu maddede şu ifadeler yer alıyor:

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça,
  • Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,
  • Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Buna göre apartman içerisinde ya da apartmana bağlı bölümde dükkanı bulunanlar apartman aidat giderine katılmak zorundadır.

DÜKKAN AİDATI NASIL BELİRLENİR?

Dükkanların ödeyeceği aidat hesaplamalarında aylık ve yıllık olarak bulunan giderler bağımsız bölümlerin metrekaresine göre dağıtılmaktadır. Bu şekilde ödenecek aidat miktarı bulunur. Buna göre, her bir dairenin metrekaresi 14,40 TL/ m2 çarpılarak önce yıllık aidat elde edilir ve daha sonra bu tutarın 12’ye bölünmesiyle de aylık aidat miktarına ulaşılmaktadır.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Türkiyenin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.

Hizmet Almayan Dükkanlar Aidat Ödemek Zorunda Mı

Apartmandaki Dükkanlar Aidat Öder mi?

Özellikle büyük katlı binaların altında yer alan dükkanlar apartman aidatı konusunda sıkıntı yaşamaya devam ediyor ve apartman yönetimi de bu konudaki net tavrını koruyor. Yasalar, apartman sakinlerinin haklı olduğunu gösteriyor ve her ne kadar apartmandaki herhangi bir şeyden yararlanılmasa da aidata katılmak zorunda olan iş yeri sahipleri de buna isyan etmeye devam ediyor.

Aidat ödemek zorundasınız fakat iyi niyetli bir apartman yönetimi ile karşı karşıya iseniz bu mecburiyetten kurtulabilirsiniz. Apartmanın temizliği ya da elektrik giderleri elbette dükkan sahibini de ilgilendiriyor ancak asansör vb giderlerin dükkan sahibinden alınması gerçekten mantıksız görünüyor. Yasalar, apartman aidatına dükkan sahibinin de ortak olmasını söylüyor ve bu yasadan haberdar olan apartman yönetimi de gerekli ödemeyi dükkan sahibinden haklı olarak istiyor.

Aidat Ödemek Mantıklı mı?

Birçoklarınız bunun mantıksız olduğunu düşünebilir ancak bu durum 1. Katta asansörden faydalanmayan apartman sakini için de geçerlidir ya da hiçbir şekilde asansörü kullanmadığı halde gerekli ücreti ödeyen apartman sakini için de geçerlidir bu yüzden yasalar net bir şekilde apartman bünyesine dahil olan herkesin kullansa da kullanmasa da gerekli giderlere ortak olmasını emrediyor. Dükkan sahipleri, apartman yönetimi ile uzlaşabildiği takdirde sorun yok ancak genellikle uzlaşmaya varılamıyor ve bu yasa çerçevesinde apartman altında ya da bünyesinde olan dükkan sahipleri de mecburen bu ücreti ödemek zorunda kalıyor.

Aidatlar çok yüksek değildir ancak asıl can sıkıcı durum hiçbir şekilde hizmet alınmayan şeylerin parasını vermek oluyor. Yasalar doğrultusunda hareket etmek zorundayız ve eğer apartman ile bitişik bir dükkana sahipsek, ya da bu adreste kiracı ise aidat miktarı ne olursa olsun düzenli olarak ödemek zorundayız ve yasalar da bu aşamada dükkan sahibini savunuyor diyemeyiz!


Apartmanlarda Hizmet Almayan Dükkanlar Aidat Ödemek Zorunda Mı?

Apartmanların alt kısımlarında yer yer dükkanlar olabilmektedir. Bu dükkanların sahipleri veya bu dükkanlardaki kiracılar apartman aidatı ödeyip ödemeyeceklerini merak ediyorlar. Bu konuda yaşanan kafa karışıklığı apartman yönetimleri ile dükkan sahiplerini veya kiracılarını karşı karşıya getiriyor. Dükkanlar için aidat ödemesi yapılması zorunlu mu?

DÜKKANLAR İÇİN APARTMAN AİDATI ÖDENİR Mİ?

Apartmanların altında bulunan dükkanlar için aidat yönetimi ne şekilde yapılıyor? Bu konuda büyük bir merak yaşanıyor. Dükkan sahipleri veya kiracılar kapıcı hizmeti almadıklarını, temizlik hizmetinden yararlanmadıklarını, asansör kullanmadıklarını iddia ederek aidat ödemesi yapmak istemiyorlar. Ancak bu konuda dükkan sahiplerinin böyle bir talepte bulunmalarının yasal geçerliliği bulunmuyor.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU NE DİYOR?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinde kat maliklerinin ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumundan dolayı bundan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek giderlere katılmaktan kaçınamazlar. Dükkan sahipleri de aidat ödemesi yapmaktan kaçınamazlar. Dükkanlar da apartman aidatlarına katılmak zorundadırlar.

APARTMAN YÖNETİM PLANINDA KARAR ALINMALI

Dükkanların apartman giderlerini ödemeyeceklerine dair tek istisna bulunmaktadır. O da yönetim planlarında buna dair karar alınmalıdır. Eğer yönetim planında dükkan sahiplerinin asansör giderlerine katılmayacaklarına veya kapıcı giderlerine ortak olmayacaklarına dair karar maddesi bulunursa dükkan sahipleri bu ödemeleri gerçekleştirmeyebilirler.

Apartman yönetim planında dükkanların ortak giderlere katılmayacaklarına dair herhangi bir karar yer almazsa dükkan sahipleri ile varsa kiracıları ortak giderlere katılmak zorundalar. Hizmet almadıklarını iddia ederek aidat ödemelerinden muaf olduklarını belirterek ödememezlik yapamazlar. Bu durumda aidat ödemesi yapmayan dükkan malikleri hakkında borçlarından dolayı yasal süreçler işletilebilir. Hatta bu borçların tahsili için dükkan icra yoluyla satılabilir.


Dükkan Sahipleri Apartman Aidatı Öder Mi, Neye Göre Belirlenir?

Apartman aidatları konusunda araştırmalar devam ederken dükkan sahipleri aidat öder mi, öderse tutar neye göre belirlenir merak ediliyor. İşte konuya ilişkin bilinmesi gerekenler.

Ortak yaşam alanı olan apartmanlarda aylık periyodlar halinde aidat ödenmektedir. Kat malikleri aidat  direkt olarak aidat ödemekle yükümlüyken, dükkan sahipleri apartmana aidat ödeyip ödemeyecekleri konusunda çelişki yaşıyor. Peki dükkan sahipleri apartmana aidat öder mi?

Peki dükkan sahipleri apartmana aidat öder mi?

Apartman aidat ödeme konusunda, dükkan sahiplerinin bu gidere katılıp katılmayacağına ilişkin kesin bilgiler Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddede açıklanıyor. Kanunda, dükkanlar da dahil olmak üzere tüm bağımsız bölümlerin aralarında başka bir anlaşma olmadıkça aidata katılmaları gerektiği belirtiliyor.

Söz konusu maddede şu ifadeler yer alıyor:

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça,
  • Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,
  • Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Buna göre apartman içerisinde ya da apartmana bağlı bölümde dükkanı bulunanlar apartman aidat giderine katılmak zorundadır.

DÜKKAN AİDATI NASIL BELİRLENİR?

Dükkanların ödeyeceği aidat hesaplamalarında aylık ve yıllık olarak bulunan giderler bağımsız bölümlerin metrekaresine göre dağıtılmaktadır. Bu şekilde ödenecek aidat miktarı bulunur. Buna göre, her bir dairenin metrekaresi 14,40 TL/ m2 çarpılarak önce yıllık aidat elde edilir ve daha sonra bu tutarın 12’ye bölünmesiyle de aylık aidat miktarına ulaşılmaktadır.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Türkiyenin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.