Toplantı yeter sayısı nedir?

Apartman kat maliki kurulunun toplantı yapabilmesi için kat maliklerinin toplantı yerinde belirli bir sayıda katılım göstermesi gerekmektedir. Bu belirtilen sayıya toplantı yeter sayısı denir.

Apartmanlarda toplantı yeter sayısı kaçtır?

Apartmanlarda toplantı yeter sayısı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda şu şekilde bilirtilmiştir;

“Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.(Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K. /15. mad.) ”

Kanunda belirtildiği üzere toplantı yeter sayısı apartmandaki daire sayısının yarısından bir fazla olması gerekmektedir. Örneğin; 28 daireli bir apartmanda oturduğunuzu varsayarsak, bu apartman için toplantı yeter sayısı 28 / 2 + 1 = 15 olacaktır. Yani yapılan toplantıya 15 kişi katılması durumunda toplantı yeter sayısı sağlanmış olup karar alınabilir.

Toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ne olacak?

Kat maliki kurulunun toplantı çağrısı sonrasında yapılacak toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda yine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtildiği üzere ;

“Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.” denmektedir.

Yani ilk toplantı çağrınızda toplantı yeter sayısını sağlayamazsanız en geç 15 gün içerisinde toplantı yeter sayısı aramaksızın ikinci toplantıyı yapabilir ve salt çoğunluk ile karar alabilir.

Toplantı yeter sayısı nedir?

Apartman kat maliki kurulunun toplantı yapabilmesi için kat maliklerinin toplantı yerinde belirli bir sayıda katılım göstermesi gerekmektedir. Bu belirtilen sayıya toplantı yeter sayısı denir.

Apartmanlarda toplantı yeter sayısı kaçtır?

Apartmanlarda toplantı yeter sayısı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda şu şekilde bilirtilmiştir;

“Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.(Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K. /15. mad.) ”

Kanunda belirtildiği üzere toplantı yeter sayısı apartmandaki daire sayısının yarısından bir fazla olması gerekmektedir. Örneğin; 28 daireli bir apartmanda oturduğunuzu varsayarsak, bu apartman için toplantı yeter sayısı 28 / 2 + 1 = 15 olacaktır. Yani yapılan toplantıya 15 kişi katılması durumunda toplantı yeter sayısı sağlanmış olup karar alınabilir.

Toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ne olacak?

Kat maliki kurulunun toplantı çağrısı sonrasında yapılacak toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda yine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtildiği üzere ;

“Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.” denmektedir.

Yani ilk toplantı çağrınızda toplantı yeter sayısını sağlayamazsanız en geç 15 gün içerisinde toplantı yeter sayısı aramaksızın ikinci toplantıyı yapabilir ve salt çoğunluk ile karar alabilir.