Asansör Bakım Sözleşmesi Örneği

ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme bir taraftan………………….adresinde mukim …………….(aptmanı/sitesi) ile ……………..adresinde mukim …………….şirketi arasında akdolunmuştur.Taraflar sözleşmede kısaca yüklenici ve işveren olarak anılacaklardır.

1-Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı merciden alınmış olan asansör bakım firması belgesi örneği sözleşme ekinde olacaktır.
2-Yüklenici çalıştırdıkları mühendisler için kendi firmaları adına çıkartılmış olan “Serbest mühendislik ve müşavirlik belgesi” ile “Büro tescil belgesi”örneği sözleşme ekinde olacaktır.
3-Bakımı ……………………………………….tarafından yapılan …………..marka ve imal yılı……….. olan asansörümüz bakımcı firmanın ……..yıllık garanti kapsamı içerisindedir.
4-Yüklenici firma garanti kapsamı ve garanti süresi dışında meydana gelebilecek bütün onarımlarda orjinal yedek parça kullanılacaktır.
5-Garanti kapsamı ve garanti süresi dışındaki bakım süresince arızaların giderilmesi,parça değiştirilmemesi halinde ücretsiz olacaktır.
6-Garanti süresi dışında parça değiştirilmesi gerektiğinde parça işçiliği ile birlikte ücrete tabi olacaktır.
7-Orjinal yedek parçalar yüklenici firma olan………………………………………….nin stoğunda
yeterli miktarda bulundurulacaktır.
8-Yüklenici firma olan…………………………………………………asansörü tesis eden asansör firmasıyla irtibat kurarak stokdaki yedek parçaları bitmeden gerekli önlemi alacaktır.
9-Yüklenici firma olan……………………………………………….sözleşme yaptığımız yıl içerisinde ………ayda bir periyodik bakım yapacaktır.
10-Yüklenici firma arıza ihbarı halinde engeç ………(saat/gün) içerisinde gerekli müdahaleyi
yapacaktır.
11-Asansörümüzün özelliğine göre farklılık arzedecek hususları yüklenici firma yazılı olarak apartman yönetimine verecek ve yönetim bu bilgileri kullanıcıların görebilecekleri bir yere asacaktır.
12-Binamızın bağlı bulunduğu…………………….. belediyesinden asansörümüzün emniyet ve
işletme yönünden işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor alınacaktır.Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden bina yöneticisi ve bakımını yapan firma müştereken sorumlu olacaktır.

Oniki(12) maddeyi içeren bu mukavele / / 2006 tarihinde
iki(2) nüsha olarak tanzim olunmuş ve taraflarca imzalanmıştır.
……………………Apartmanı Yöneticisi Yüklenici firma………………………..

Kaşe, isim, imza,                                   Kaşe, isim, imza

Asansör Bakım Sözleşmesi Örneği

ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme bir taraftan………………….adresinde mukim …………….(aptmanı/sitesi) ile ……………..adresinde mukim …………….şirketi arasında akdolunmuştur.Taraflar sözleşmede kısaca yüklenici ve işveren olarak anılacaklardır.

1-Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı merciden alınmış olan asansör bakım firması belgesi örneği sözleşme ekinde olacaktır.
2-Yüklenici çalıştırdıkları mühendisler için kendi firmaları adına çıkartılmış olan “Serbest mühendislik ve müşavirlik belgesi” ile “Büro tescil belgesi”örneği sözleşme ekinde olacaktır.
3-Bakımı ……………………………………….tarafından yapılan …………..marka ve imal yılı……….. olan asansörümüz bakımcı firmanın ……..yıllık garanti kapsamı içerisindedir.
4-Yüklenici firma garanti kapsamı ve garanti süresi dışında meydana gelebilecek bütün onarımlarda orjinal yedek parça kullanılacaktır.
5-Garanti kapsamı ve garanti süresi dışındaki bakım süresince arızaların giderilmesi,parça değiştirilmemesi halinde ücretsiz olacaktır.
6-Garanti süresi dışında parça değiştirilmesi gerektiğinde parça işçiliği ile birlikte ücrete tabi olacaktır.
7-Orjinal yedek parçalar yüklenici firma olan………………………………………….nin stoğunda
yeterli miktarda bulundurulacaktır.
8-Yüklenici firma olan…………………………………………………asansörü tesis eden asansör firmasıyla irtibat kurarak stokdaki yedek parçaları bitmeden gerekli önlemi alacaktır.
9-Yüklenici firma olan……………………………………………….sözleşme yaptığımız yıl içerisinde ………ayda bir periyodik bakım yapacaktır.
10-Yüklenici firma arıza ihbarı halinde engeç ………(saat/gün) içerisinde gerekli müdahaleyi
yapacaktır.
11-Asansörümüzün özelliğine göre farklılık arzedecek hususları yüklenici firma yazılı olarak apartman yönetimine verecek ve yönetim bu bilgileri kullanıcıların görebilecekleri bir yere asacaktır.
12-Binamızın bağlı bulunduğu…………………….. belediyesinden asansörümüzün emniyet ve
işletme yönünden işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor alınacaktır.Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden bina yöneticisi ve bakımını yapan firma müştereken sorumlu olacaktır.

Oniki(12) maddeyi içeren bu mukavele / / 2006 tarihinde
iki(2) nüsha olarak tanzim olunmuş ve taraflarca imzalanmıştır.
……………………Apartmanı Yöneticisi Yüklenici firma………………………..

Kaşe, isim, imza,                                   Kaşe, isim, imza