Bina Aidatı Kaç Gün Ödenmez ise İcra Gelir?

 

Bina aidatı kaç ay ödenmezse icra gelir?

Günümüzde yerleşik hayatlar çoğunlukla apartman dairelerinde devam ediyor. Toplum içerisinde yaşamanın nasıl kuralları ve normları varsa aynı şekilde apartmanda küçük bir toplum olarak değerlendiriliyor ve belli başlı kuralları bulunuyor.

Binalarda yaşayan kişiler arasında yapılan oylama ile seçilen apartman yöneticisi ortak kararlar doğrultusunda kurallar belirliyor ve bu kuralların uygulanması için gerekli yaptırımlarda bulunuyor.

Binaların ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için apartman sakinlerinden belirli miktarda toplanan bina aidatının tüm kat malikleri tarafından eşit olarak ödenmesi gerekiyor. Peki, bina aidatı kaç ay ödenmezse icra gelir?

Kat Mülikiyet Kanunu gereğince bina aidatı ödemesi için herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın; ider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabiliyor. İlgili Kanun Maddesi aşağıda yer alıyor;

Madde 20:

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yatıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Bina Aidatı Kaç Gün Ödenmez ise İcra Gelir?

 

Bina aidatı kaç ay ödenmezse icra gelir?

Günümüzde yerleşik hayatlar çoğunlukla apartman dairelerinde devam ediyor. Toplum içerisinde yaşamanın nasıl kuralları ve normları varsa aynı şekilde apartmanda küçük bir toplum olarak değerlendiriliyor ve belli başlı kuralları bulunuyor.

Binalarda yaşayan kişiler arasında yapılan oylama ile seçilen apartman yöneticisi ortak kararlar doğrultusunda kurallar belirliyor ve bu kuralların uygulanması için gerekli yaptırımlarda bulunuyor.

Binaların ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için apartman sakinlerinden belirli miktarda toplanan bina aidatının tüm kat malikleri tarafından eşit olarak ödenmesi gerekiyor. Peki, bina aidatı kaç ay ödenmezse icra gelir?

Kat Mülikiyet Kanunu gereğince bina aidatı ödemesi için herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın; ider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabiliyor. İlgili Kanun Maddesi aşağıda yer alıyor;

Madde 20:

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yatıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.