Bina Görevlisi (Kapıcı) Kıdem Tazminatı Hakkında

Kullanıcılarımızın sıkça sorduğu ve apartmanlarda da genellikle sorun olan Bina Görevlisi (Kapıcı) nin kıdem tazminatı konusunda bazı bilgiler vermek istiyoruz.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para.

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Hak Edilir?

Bina Görevlisi (Kapıcı) nin kıdem tazminatını hak edebilmesi için binada en az 1 (bir) yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Bina Görevlisi (Kapıcı) işine son verildiğinde veya emeklilik durumunda hak ettiği kıdem tazminatı son brüt ücretinin çalıştığı yıl ile çarpılarak bulunur.

Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Bina Görevlisi (Kapıcı) nin çalışdığı aylardaki ücretleri, sgk giderleri aidat içerisinde kiracıdan alınır. Ancak kıdem tazminatı KMK(Kat Mülkiyeti Kanunu) nda da belirtildiği gibi Kat Malikinden alınır.

KMK 18. maddesinde yer alan “kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

KMK 22. maddesinde ise “Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür”.

Bu konu genel itibari hep tartışmalı olmuştur. Kat malikleri genellikle kıdem tazminatını ödemek istemezler ve kiracıdan tahsil edilmesi gerektiğini savunurlar. Ancak yukarıdaki maddede yazdığı gibi kiracı daire borcunun ödemekte olduğu kira borcu ile sorumlu olduğu yazmakta ve bu ödenilen miktarından kira borcundan düştüğü yazmaktadır. Dolayısıyla kıdem tazminatı konusunda kat maliki sorumludur.

Ancak günümüzde çoğu apartman yönetimi görevli tazminat fonu olarak aidat ile birlikte aylık para toplamakta ve bu paralar kiracılardan da tahsil edilmektedir. Görevli tazminat fonunda biriken paralar zamanı geldiğinde kıdem tazminatı ödenmesinde kullanılmaktadır.

 

Bina Görevlisi (Kapıcı) Kıdem Tazminatı Hakkında

Kullanıcılarımızın sıkça sorduğu ve apartmanlarda da genellikle sorun olan Bina Görevlisi (Kapıcı) nin kıdem tazminatı konusunda bazı bilgiler vermek istiyoruz.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para.

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Hak Edilir?

Bina Görevlisi (Kapıcı) nin kıdem tazminatını hak edebilmesi için binada en az 1 (bir) yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Bina Görevlisi (Kapıcı) işine son verildiğinde veya emeklilik durumunda hak ettiği kıdem tazminatı son brüt ücretinin çalıştığı yıl ile çarpılarak bulunur.

Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Bina Görevlisi (Kapıcı) nin çalışdığı aylardaki ücretleri, sgk giderleri aidat içerisinde kiracıdan alınır. Ancak kıdem tazminatı KMK(Kat Mülkiyeti Kanunu) nda da belirtildiği gibi Kat Malikinden alınır.

KMK 18. maddesinde yer alan “kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

KMK 22. maddesinde ise “Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür”.

Bu konu genel itibari hep tartışmalı olmuştur. Kat malikleri genellikle kıdem tazminatını ödemek istemezler ve kiracıdan tahsil edilmesi gerektiğini savunurlar. Ancak yukarıdaki maddede yazdığı gibi kiracı daire borcunun ödemekte olduğu kira borcu ile sorumlu olduğu yazmakta ve bu ödenilen miktarından kira borcundan düştüğü yazmaktadır. Dolayısıyla kıdem tazminatı konusunda kat maliki sorumludur.

Ancak günümüzde çoğu apartman yönetimi görevli tazminat fonu olarak aidat ile birlikte aylık para toplamakta ve bu paralar kiracılardan da tahsil edilmektedir. Görevli tazminat fonunda biriken paralar zamanı geldiğinde kıdem tazminatı ödenmesinde kullanılmaktadır.