Bina Yönetimi

Bina yönetimi nasıl görevden alınır?

Apartman yöneticiliği ömür boyu yapılacak bir görev değildir; fakat bazen aynı kişinin yıllarca apartman yöneticisi olarak görev yaptığı görülür. Peki, ama bina yönetimi nasıl görevden alınır?

Apartman yöneticisi seçimi

Apartman yöneticisi seçimi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen genel oy çoğunluğundan farklı bir orana tabi tutulmuştur:

Yukarıdaki yazıdan da görüleceği üzere, apartman yöneticisinin atanması için oy sayısının, tüm kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı çoğunluğunu sağlaması gerekir.

Kat malikleri kurulunun genel toplantı ve karar yeter sayısı

Normal bir karar alırken yukarıdaki yönetici seçimi kuralı yerine genel kural geçerli olur ve buna göre de ilk toplantıya kat maliklerinin yarısından fazlasının katılması gerekir. İlk toplantıda yeterli katılım olmazsa, ikinci toplantı gelenlerle yapılır ve gelenlerin yarısından fazlasının oyu karar için yeterli olur.

Öyle ki; 500 kişilik bir sitede ikinci toplantıya sadece 3 kişi katılsa, bunların 2’sinin vereceği karar diğer 498 kişiyi de bağlar.

Bina Yönetimi Bizimkiler

 

Apartman yöneticisi görevini yapmazsa ne olur?

Apartman ya da site yöneticiliği bir haktan önce sorumluluk anlamına gelir ve yöneticiden, yukarıdaki yazıda belirtilen görevleri yerine getirmesi beklenir.

Eğer apartman ya da site sakinleri yöneticiden memnun değilse, bununla ilgili şikayette bulunmak yerine yöneticiyi değiştirmeyi düşünmelidir.

Bina yönetimini feshetmek

Apartman ya da site yönetimini feshetmek, değiştirmek ya da görevden almak aslında aynı anlama gelir. Burada kastedilen şey, yöneticinin görevine son vermek olsa gerekir. Bunun yolu da kat malikleri kurulundan geçer.

Apartman ya da site yöneticisi nasıl görevden alınır?

Bir apartmanda ya da sitede olağan kat malikleri kurulu toplantısı senede bir defa yapılır. Bunun haricinde, gerekli görülen durumlarda ve yeterli şartlar sağlanırsa, kat malikleri kurulu olağanüstü toplantıya da çağrılabilir.

İşte apartman yöneticisini görevden almak ya da değiştirmek isteyen kat malikleri ya olağan kat malikleri kurulu toplantısını beklemelidir ya da kat malikleri kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmalıdır.

Apartman ya da site yöneticisi hangi oy çoğunluğu ile seçilmişse, aynı oy oranı ile görevden alınabilecektir.

O halde; apartman yöneticisini görevden almak için de tıpkı atanmasında olduğu gibi, kat maliklerini tamamının yarısından bir fazlasının oyu gerekir.

Apartman yöneticisi mahkeme kararıyla görevden alınabilir mi?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yöneticinin mahkeme kararıyla görevden alınmasına ilişkin özel bir düzenleme yoktur.

Burada şöyle bir soru gündeme gelebilir: 33’üncü madde kapsamında, apartman yöneticisinin görevden alınması için hakimin müdahalesi istenebilir mi?

33’üncü maddeye göre; kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir.

Açıkçası yukarıda belirtilen “zarar görme” kavramına yöneticinin faaliyetlerinin girdiğini düşünmüyorum. Yine de bunun aksini düşünenler de olabilir; fakat benim kanaatime göre, hakimin müdahalesini talep ederek yöneticiyi mahkeme kararıyla görevden almak mümkün değildir.

Sonuç

Bina Yönetiminin görevden alınması ya da değiştirilmesi için, aynı yöneticinin seçilmesi için gereken oy çoğunluğu aranmalıdır. Bu oy oranı ise, kat malikleri kurulunun arsa payı ve sayı çoğunluğudur.

Her kat malikinin eşit arsa payına sahip olduğu bir sitede örneğin 50 daire olsa ve apartman yöneticisi görevden alınmak istense, bunun için en az 26 kat malikinin oyu gerekir.

Apartman yöneticisinin görevden alınması için herhangi bir kamu kurumuna ya da mahkemeye başvurmaya gerek yoktur. Madem ki yöneticinin faaliyetlerinden rahatsızlık söz konusu, o halde kat maliklerinin yarısından bir fazlasının desteğini bulmak zor olmasa gerekir.

(Kaynak:https://mustafabaysal.com/apartman-yoneticisinin-gorevden-alinmasi/)

Bina Yönetimi

Bina yönetimi nasıl görevden alınır?

Apartman yöneticiliği ömür boyu yapılacak bir görev değildir; fakat bazen aynı kişinin yıllarca apartman yöneticisi olarak görev yaptığı görülür. Peki, ama bina yönetimi nasıl görevden alınır?

Apartman yöneticisi seçimi

Apartman yöneticisi seçimi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen genel oy çoğunluğundan farklı bir orana tabi tutulmuştur:

Yukarıdaki yazıdan da görüleceği üzere, apartman yöneticisinin atanması için oy sayısının, tüm kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı çoğunluğunu sağlaması gerekir.

Kat malikleri kurulunun genel toplantı ve karar yeter sayısı

Normal bir karar alırken yukarıdaki yönetici seçimi kuralı yerine genel kural geçerli olur ve buna göre de ilk toplantıya kat maliklerinin yarısından fazlasının katılması gerekir. İlk toplantıda yeterli katılım olmazsa, ikinci toplantı gelenlerle yapılır ve gelenlerin yarısından fazlasının oyu karar için yeterli olur.

Öyle ki; 500 kişilik bir sitede ikinci toplantıya sadece 3 kişi katılsa, bunların 2’sinin vereceği karar diğer 498 kişiyi de bağlar.

Bina Yönetimi Bizimkiler

 

Apartman yöneticisi görevini yapmazsa ne olur?

Apartman ya da site yöneticiliği bir haktan önce sorumluluk anlamına gelir ve yöneticiden, yukarıdaki yazıda belirtilen görevleri yerine getirmesi beklenir.

Eğer apartman ya da site sakinleri yöneticiden memnun değilse, bununla ilgili şikayette bulunmak yerine yöneticiyi değiştirmeyi düşünmelidir.

Bina yönetimini feshetmek

Apartman ya da site yönetimini feshetmek, değiştirmek ya da görevden almak aslında aynı anlama gelir. Burada kastedilen şey, yöneticinin görevine son vermek olsa gerekir. Bunun yolu da kat malikleri kurulundan geçer.

Apartman ya da site yöneticisi nasıl görevden alınır?

Bir apartmanda ya da sitede olağan kat malikleri kurulu toplantısı senede bir defa yapılır. Bunun haricinde, gerekli görülen durumlarda ve yeterli şartlar sağlanırsa, kat malikleri kurulu olağanüstü toplantıya da çağrılabilir.

İşte apartman yöneticisini görevden almak ya da değiştirmek isteyen kat malikleri ya olağan kat malikleri kurulu toplantısını beklemelidir ya da kat malikleri kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmalıdır.

Apartman ya da site yöneticisi hangi oy çoğunluğu ile seçilmişse, aynı oy oranı ile görevden alınabilecektir.

O halde; apartman yöneticisini görevden almak için de tıpkı atanmasında olduğu gibi, kat maliklerini tamamının yarısından bir fazlasının oyu gerekir.

Apartman yöneticisi mahkeme kararıyla görevden alınabilir mi?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yöneticinin mahkeme kararıyla görevden alınmasına ilişkin özel bir düzenleme yoktur.

Burada şöyle bir soru gündeme gelebilir: 33’üncü madde kapsamında, apartman yöneticisinin görevden alınması için hakimin müdahalesi istenebilir mi?

33’üncü maddeye göre; kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir.

Açıkçası yukarıda belirtilen “zarar görme” kavramına yöneticinin faaliyetlerinin girdiğini düşünmüyorum. Yine de bunun aksini düşünenler de olabilir; fakat benim kanaatime göre, hakimin müdahalesini talep ederek yöneticiyi mahkeme kararıyla görevden almak mümkün değildir.

Sonuç

Bina Yönetiminin görevden alınması ya da değiştirilmesi için, aynı yöneticinin seçilmesi için gereken oy çoğunluğu aranmalıdır. Bu oy oranı ise, kat malikleri kurulunun arsa payı ve sayı çoğunluğudur.

Her kat malikinin eşit arsa payına sahip olduğu bir sitede örneğin 50 daire olsa ve apartman yöneticisi görevden alınmak istense, bunun için en az 26 kat malikinin oyu gerekir.

Apartman yöneticisinin görevden alınması için herhangi bir kamu kurumuna ya da mahkemeye başvurmaya gerek yoktur. Madem ki yöneticinin faaliyetlerinden rahatsızlık söz konusu, o halde kat maliklerinin yarısından bir fazlasının desteğini bulmak zor olmasa gerekir.

(Kaynak:https://mustafabaysal.com/apartman-yoneticisinin-gorevden-alinmasi/)