Konut Alırken ve Taşınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

 

1-) Daire alırken, öncelikle daire tapusunun niteliği sorulmalı; yani kat mülkiyetli mi, kat irtifaklı mı, Toprak tapulu mu, kooperatif devirli mi ? Öncelikle buradan başlayarak araştırılmalıdır.

2-) Dairenin tapu fotokopisi alınarak önce tapu dairesinden daire üzerinde herhangi bir şerhin olup olmadığını tapudan sormak ve eğer bir şerh varsa satış esnasında veya öncesinden hemen kaldırılabilir mi ? Bunlar sorulmalı.

3-) Yine tapu fotokopisiyle birlikte satın alınacak dairenin bağlı bulunduğu Belediye İmar Müdürlüğüne müracaat edilerek, bu gayrimenkulün veya bulunduğu binanın üzerinde belediye imar müdürlüğünce konmuş herhangi bir şerh olup olmadığını, bir şerh var ise kaldırılabilir mi kaldırılamaz mı onun sorulması öğrenilmesi gerekir. Ayrıca binanın projesinde gösterilen numarayla daire numarası birbirini tutuyor mu? Malesef gerek binayı yapan yap-satçı, gerekse tapu dairesi olsun; zaman zaman hatalı işlemler yapmaktadır. Örneğin: Binanın belediyede bulunan projesinde bu daire  7 numaraysa, tapu senedinde 10 Nolu daire olarak gösterilmiş olabiliyor. Dikkat! düzeltilmesi de öyle kolay bir iş değildir. Sizi uğraştıracaktır.

4-) Bina yönetiminden, dairenin geçmişine dair bina yönetimine herhangi bir borcunun bulunup bulunmadığını ve ayrıca su, doğal gaz, elektrik ve belediyeye bina vergisinin ödenip ödenmediğinin araştırılması gerekir. Varsa borçlarını satıştan önce sahibine ödetilerek borçsuz ve temiz bir şekilde satışa gidilmesi gerekir. Aksi taktirde yeni sahibi dairenin eski borçlarından müteselsil sorumludur. Yine bina yönetiminden bina görevlisinin tazminatının, fazla mesailerinin ödenip ödenmediğini öğrenmenizde fayda vardır. Örneğin; sorumsuz bir yönetici fazla mesai yapan görevliye ücret ödemiyor veya ödediği halde herhangi bir kayıt altına almıyor ise, görevlinin şikayeti üzerine binaya büyük cezalar kesilebilmekte ve yine dairenin yeni sahibi bu cezadan müteselsil sorumludur.

5-) Tapu dairesinde satış için gittiğinizde, tapu memurları size “Satışı kaçtan gösterelim?” veya belediyeden asgari beyan değeri istiyor ve satışı o beyan değerlerinin altında göstermeyelim vs. diyebiliyor. Ancak Maliye bu konuda çok net ve kanunla belitmiştir. Maliye Belediyenin beyan değerini falan önemsemiyor. Az bulduğu veya şüphe duyduğu daireler ile ilgili araştırma yaparken çevredeki dairelerin satış bedelleri vs. bakıyor ve sizin beyan ettiğiniz tutar az ise aradan 10 yılda geçse gecikme faizi ile birlikte sizden tahsil ediyor. Yani işin özü; Daireyi kaç liraya satın aldıysanız onu yazın veya yazdırın.
6-) Tapu işlemleri bittiğinde 3 ay içinde dairenin bağlı bulunduğu belediye hesap işlerine giderek siz, satıcı olarak dairenizi sattığınızı, sizde alıcı olarak bu daireyi aldığınızı beyan etmelisiniz. Aksi takdirde belediye her ikinize de cezalı vergi tahakkuk eder.

Konut Alırken ve Taşınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İnsanın hayatta aldığı kararların en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz konut sahibi olma kararı. Böyle önemli bir karar verdiniz. Peki ama nelere dikkat edeceksiniz? İsterseniz maket üzerinden, isterseniz ikinci el bir konut. Mutlaka üzerinde durulması gereken bir takım noktalar bulunuyor.

Örneğin “Almaya karar verdiğiniz konutun tapusu var mı? Aidatı ne kadar? Biriken emlak vergisi borcu var mı? İmar durumu nedir?” gibi ince ama hayati detaylar… Ciddi problemlerle karşılaşmamak için, bu püf noktaları bilmekte fayda var. Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Yapı Konut Genel Müdürü Dr. Turgut Enginoğlu daire alırken de, aldığınız daireye taşınırken de dikkat edilmesi gereken hususlarn altını çizdi.

Sonradan baş ağrıtmaması için mutlaka konut alınırken dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunun söyleyen Enginoğlu, öncelikle satın alınacak konutun ya da konut projesinin bağlı bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gidilerek, gayrimenkule ait tapu kütüğündeki mevcut kayıtların incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Konut Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Tapuda kaydına bakın!
 • Gayrimenkulün kime ya da kimlere ait olduğu,
 • Gayrimenkule ilişkin hisse oranları,
 • Üzerinde irtifak (kullanım) hakkı olup olmadığı,
 • İpotekli olup olmadığı,
 • Satışa engel bir tedbir kararı bulunup bulunmadığı,
 • Kat irtifakının kurulup kurulmadığı,
 • Kurulmasına herhangi bir engel olup olmadığı,
 • Almak istenen bağımsız bölümün tapuda kayıtlı olup olmadığı,
 • Yüzölçümü,
 • Gayrimenkulün yönetim planı ve arsa sahibinin müteahhide uyguladığı tapu şerhleri

İmar durumunu araştırın!

 • Gayrimenkulün son imar durumu, 1/1.000, 1/5.000 ölçekli imar planları ile daha üst ölçekli imar planlarının bulunup bulunmadığı,
 • İnşaat ruhsatı,
 • Ana gayrimenkulün ve satın alınmak istenen bağımsız bölümün mevcut imar durumu ve projeye uygunluğu,
 • Gayrimenkulün birikmiş vergi borcu olup olmadığı,
 • Gayrimenkulün son emlak beyanname değeri (Emlak beyanname değeri, tapu alım satımı sırasında ödenecek en az harç miktarının belirlenmesinde önemli olacaktır.),
 • Gayrimenkulün Anıtlar Kurulu Kararı’nı ilgilendirecek bir hususun olup olmadığı,
 • Gayrimenkul üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak İSKİ, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi herhangi bir resmi merciin tasarrufunun bulunup bulunmadığı,
 • Konutun iskânının bulunup bulunmadığı ya da iskân alımını engelleyen bir hususun olup olmadığı,
 • Bölgenin depremsellik durumu mutlaka öğrenilmeli.

Yapımcı firmaya dikkat!

 • Şirketin daha önce yaptığı ve bitirdiği konut projelerinin olup olmadığı,
 • Taahhüt ettiği süre sonunda alıcılara konutları teslim edip etmediği,
 • Firmanın güvenilir olup olmadığı,
 • Projenin arkasındaki güvencenin ne olduğu,
 • Şirketin müşteri memnuniyetine verdiği önem iyice öğrenilmeli.

Resmi evrakları inceleyin!

 • Alıcı, Satış Sözleşmesini dikkatlice okumalı, mümkünse sözleşmeyi konunun uzmanlarına inceletmeli.
 • İnşaat şirketinin alıcıya ne tür evraklar verdiği, kat irtifaklarını tesis ettirip ettirmediği, kat irtifakı tesis edilmemişse, tesis edilmesinde herhangi bir engelin bulunup bulunmadığı saptanmalı.
 • Konutun ya da konut projesinin tapusu, imar durumu, projesi, ruhsatı, varsa iskan belgesi gibi resmi belgeleri incelenmeli.
 • Müteahhidin alıcıya teslim edeceği konuta ait, yapacaklarını tanımladığı ve kullanacağı malzemelerin niteliklerini açıkça belirttiği, teslim süresinin ve şeklinin açıkça ifade edildiği ve taraflarca birlikte imzalanan “Teknik Şartname” iyi okunup incelenmeli.
 • Teknik Şartname’de kullanılacak malzemelere ilişkin “marka ve kalite” net olarak tanımlanmalı.
 • Müteahhidin söz verdiği süre sonunda inşaatı bitirememesi ve konutu teslim edememesi durumunda günlük ya da aylık baz da alıcıya ne kadar cezai tazminat ödeyeceği kayıt altına alınmalı.
 • Satışa sunulan konutun; peşinat miktarı, aylık ödeme planı, kredi durumu, faiz oranı, ara ya da balon ödemelerin yapılıp yapılamayacağı, hesabın istenilen zamanda kapatılıp kapatılamayacağı, faiz oranlarındaki artış ve azalışların ödemeleri nasıl etkileyeceği, banka ile yapılan sözleşmelerin niteliği kesin olarak öğrenilmeli.

Konutun değerini belirleyin!

 • Gayrimenkulün çevresine kazandırdığı ya da kazandıracağı artı değeri,
 • Kiracıları ya da olası kiracılarının niteliği,
 • Mevcut ya da olası kira değeri,
 • Kira süreleri, kira sözleşme koşulları,
 • Yönetim şirketinin etkinliği,
 • Çevredeki gayrimenkullerin satış ya da kira değerleri,
 • Bölgenin gelişim yapısı,
 • Alışveriş merkezlerine, sağlık kuruluşlarına, okullara yakınlığı,
 • Ana ulaşım hatlarına yakınlığı ve ulaşım kolaylığı gibi gayrimenkulün ekonomik değerini etkileyen hususlar incelenmeli.

Daireye taşınmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Hayalinizdeki evi satın aldınız ve taşınma planları yapıyorsunuz. Yerleşmeden önce dikkat etmeniz gereken pek çok nokta var. En önemlisi eviniz sizin ve yakın çevrenizin beklentilerini karşılıyor mu? Yaşam tarzınıza uygun mu? Alışveriş merkezlerine ve sağlık kurumlarına yakınlığı nedir? gibi sorular bunlardan birkaçı…”Konut ya da konut projesi, alıcının gereksinimlerini ve yaşam standartlarını karşılamalıdır” diyen Dr. Turgut Enginoğlu, konut projesinden ev sahibi olan insanların, taşınmadan önce dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğü hususları da şu şekilde sıraladı.

 • Konut ya da konut projesinin bulunduğu yer, niteliği, çevresindeki diğer projeler, arazinin durumu, konutun tipi ve büyüklüğü, aidatları, şehir içinde ya da dışında oluşu, çok katlı, sıra ev ya da bağımsız konut oluşu, yönetim şekli, binanın ya da sitenin doluluk oranı, oturanlar içinde kiracı ya da mal sahiplerinin sayısı, site içindeki yaşam tarzı, oturan ya da oturacak olanlarının eğitim durumları, gelir durumları, yaşları, sitenin okullara, alışveriş merkezlerine ve sağlık kurumlarına yakınlığı gibi hususlar açısından, konut alıcısının gereksinimleri, beklentileri ve yaşam standartları mümkün olduğunca karşılanmalı.
 • Seçilen dairenin yönü, ışık ve güneş alma durumu, katı, manzarası, otopark olanakları, gürültü kaynaklarının yeri ve gürültünün etkisi gibi konulara dikkat edilmeli.
 • Alıcı kendini, ailesini ve yakın çevresini düşünerek; ‘Ben buraya taşınıyorum ama, bu taşınacağım yer benim ve yakın çevremin beklentilerini karşılıyor mu? Yaşam tarzımın belirleyici özellikleri nedir? Bununla uyumlu mu?” sorularının yanıtını net olarak vermeli. Örneğin, alıcı ev hayvanları ile olan ilişkisini, aracını park edeceği yeri, çocuğunun oyun alanını ve benzeri vazgeçilmez ölçütlerini dikkate almalı.
 • Satın alınacak konutun alıcının yaşam tarzınıza uygun olup olmadığını belirlemek için alıcı, bina yönetim ve işletim planları ile diğer ilgili kural ve yönetmelikleri dikkatlice incelemeli ya da bir uzmana danışmalı.
 • Konutun ya da konut projesinin yapıldığı bölgede elektrik, su, doğalgaz, atık su gibi hususların çözülüp çözülmediği ya da ne zaman çözüleceği belirlenmeli.
 • Konut ya da konut projesinin yönetim, işletim planları ile sistemde kullanılan donanımlar ve yaratacakları maliyetler titizlikle incelenmeli.
 • Ortak bina yönetiminin nasıl ve kimler tarafından yürütüldüğü ve maliyetinin ne olduğu iyi bir şekilde incelenmeli.
 • Sitede yaşam tam olarak başladığında oturanların hangi oranda daire sahibi, hangi oranda kiracı olduğu dikkate alınmalı.
 • Binada kimlerin yaşadığı, bina sakinlerinin kendi sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini ve yönetimin binanın geleceği için sağlam bir mali temel oluşturup oluşturmadığı öğrenilmeli.
 • Kullanılmış bir evle yeni bir bina arasında seçim yapmak zorunda kalındığında, inşaat kalitesi, depreme karşı güvence, bakım, onarım, güvenlik, dekorasyon, bahçe yapısı ve sosyal hayat gibi çeşitli hususlar açısından değerlendirmeler yapılmalı.
 • Yeni bir evde uzun bir süre, geniş çaplı tamirat gerektiren önemli sorunlar çıkmayacaktır. Öte yandan, kullanılmış bir evde her an bir problem çıkabilir.
 • Daha önce kullanılmış bir ev satın alındığında, elektrik ve mekanik tesisatlarında, doğramalarında ciddi bir tamirat sorunları olabilir. Böyle tamirat ya da değişiklikler pahalı olabilir. Henüz kredi taksitleri tamamlanmadan yeni bir masraf ciddi bir külfet getirebilir. Benzer şekilde kullanılmış konutlarda kanalizasyon sistemi, binanın temel yapısı, kolon kiriş durumu, depremselliği, böceklenmesi, nem alması, gürültü gibi hususlar iyice gözden geçirilmeli.
 • Nitelikli firmalarca yapılan bu binalarda kullanılan yeni donanımlar sayesinde alıcı kendini daha güvende hisseder, daha az bakım ve onarım gideri olur ve daha az konut sigortası primi ödenir.
 • Henüz inşaat halindeki bir ev satın alındığında, yerleşim planı, banyodaki fayansların rengi, mutfak dolapları, badanası, halıları önceden seçilebilir. Bu durum, halen kullanılmakta olan eşyaların tümüyle değiştirilmesine ya da yenilenmesine neden olmaz, ek masraflar çıkartmaz. Benzer şekilde, yeni ev bahçe içindeyse, bahçesinin alıcının zevkine göre düzenleme olanağı vardır.
 • Projeyi yapan ve teslim eden şirketin, teslim süreci ve teslimi takip eden aylarda teknik destek sağladığının ve işinin arkasında durduğunun bilinmesi önemlidir.

Konut Alırken ve Taşınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

 

1-) Daire alırken, öncelikle daire tapusunun niteliği sorulmalı; yani kat mülkiyetli mi, kat irtifaklı mı, Toprak tapulu mu, kooperatif devirli mi ? Öncelikle buradan başlayarak araştırılmalıdır.

2-) Dairenin tapu fotokopisi alınarak önce tapu dairesinden daire üzerinde herhangi bir şerhin olup olmadığını tapudan sormak ve eğer bir şerh varsa satış esnasında veya öncesinden hemen kaldırılabilir mi ? Bunlar sorulmalı.

3-) Yine tapu fotokopisiyle birlikte satın alınacak dairenin bağlı bulunduğu Belediye İmar Müdürlüğüne müracaat edilerek, bu gayrimenkulün veya bulunduğu binanın üzerinde belediye imar müdürlüğünce konmuş herhangi bir şerh olup olmadığını, bir şerh var ise kaldırılabilir mi kaldırılamaz mı onun sorulması öğrenilmesi gerekir. Ayrıca binanın projesinde gösterilen numarayla daire numarası birbirini tutuyor mu? Malesef gerek binayı yapan yap-satçı, gerekse tapu dairesi olsun; zaman zaman hatalı işlemler yapmaktadır. Örneğin: Binanın belediyede bulunan projesinde bu daire  7 numaraysa, tapu senedinde 10 Nolu daire olarak gösterilmiş olabiliyor. Dikkat! düzeltilmesi de öyle kolay bir iş değildir. Sizi uğraştıracaktır.

4-) Bina yönetiminden, dairenin geçmişine dair bina yönetimine herhangi bir borcunun bulunup bulunmadığını ve ayrıca su, doğal gaz, elektrik ve belediyeye bina vergisinin ödenip ödenmediğinin araştırılması gerekir. Varsa borçlarını satıştan önce sahibine ödetilerek borçsuz ve temiz bir şekilde satışa gidilmesi gerekir. Aksi taktirde yeni sahibi dairenin eski borçlarından müteselsil sorumludur. Yine bina yönetiminden bina görevlisinin tazminatının, fazla mesailerinin ödenip ödenmediğini öğrenmenizde fayda vardır. Örneğin; sorumsuz bir yönetici fazla mesai yapan görevliye ücret ödemiyor veya ödediği halde herhangi bir kayıt altına almıyor ise, görevlinin şikayeti üzerine binaya büyük cezalar kesilebilmekte ve yine dairenin yeni sahibi bu cezadan müteselsil sorumludur.

5-) Tapu dairesinde satış için gittiğinizde, tapu memurları size “Satışı kaçtan gösterelim?” veya belediyeden asgari beyan değeri istiyor ve satışı o beyan değerlerinin altında göstermeyelim vs. diyebiliyor. Ancak Maliye bu konuda çok net ve kanunla belitmiştir. Maliye Belediyenin beyan değerini falan önemsemiyor. Az bulduğu veya şüphe duyduğu daireler ile ilgili araştırma yaparken çevredeki dairelerin satış bedelleri vs. bakıyor ve sizin beyan ettiğiniz tutar az ise aradan 10 yılda geçse gecikme faizi ile birlikte sizden tahsil ediyor. Yani işin özü; Daireyi kaç liraya satın aldıysanız onu yazın veya yazdırın.
6-) Tapu işlemleri bittiğinde 3 ay içinde dairenin bağlı bulunduğu belediye hesap işlerine giderek siz, satıcı olarak dairenizi sattığınızı, sizde alıcı olarak bu daireyi aldığınızı beyan etmelisiniz. Aksi takdirde belediye her ikinize de cezalı vergi tahakkuk eder.

Konut Alırken ve Taşınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İnsanın hayatta aldığı kararların en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz konut sahibi olma kararı. Böyle önemli bir karar verdiniz. Peki ama nelere dikkat edeceksiniz? İsterseniz maket üzerinden, isterseniz ikinci el bir konut. Mutlaka üzerinde durulması gereken bir takım noktalar bulunuyor.

Örneğin “Almaya karar verdiğiniz konutun tapusu var mı? Aidatı ne kadar? Biriken emlak vergisi borcu var mı? İmar durumu nedir?” gibi ince ama hayati detaylar… Ciddi problemlerle karşılaşmamak için, bu püf noktaları bilmekte fayda var. Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Yapı Konut Genel Müdürü Dr. Turgut Enginoğlu daire alırken de, aldığınız daireye taşınırken de dikkat edilmesi gereken hususlarn altını çizdi.

Sonradan baş ağrıtmaması için mutlaka konut alınırken dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunun söyleyen Enginoğlu, öncelikle satın alınacak konutun ya da konut projesinin bağlı bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gidilerek, gayrimenkule ait tapu kütüğündeki mevcut kayıtların incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Konut Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Tapuda kaydına bakın!
 • Gayrimenkulün kime ya da kimlere ait olduğu,
 • Gayrimenkule ilişkin hisse oranları,
 • Üzerinde irtifak (kullanım) hakkı olup olmadığı,
 • İpotekli olup olmadığı,
 • Satışa engel bir tedbir kararı bulunup bulunmadığı,
 • Kat irtifakının kurulup kurulmadığı,
 • Kurulmasına herhangi bir engel olup olmadığı,
 • Almak istenen bağımsız bölümün tapuda kayıtlı olup olmadığı,
 • Yüzölçümü,
 • Gayrimenkulün yönetim planı ve arsa sahibinin müteahhide uyguladığı tapu şerhleri

İmar durumunu araştırın!

 • Gayrimenkulün son imar durumu, 1/1.000, 1/5.000 ölçekli imar planları ile daha üst ölçekli imar planlarının bulunup bulunmadığı,
 • İnşaat ruhsatı,
 • Ana gayrimenkulün ve satın alınmak istenen bağımsız bölümün mevcut imar durumu ve projeye uygunluğu,
 • Gayrimenkulün birikmiş vergi borcu olup olmadığı,
 • Gayrimenkulün son emlak beyanname değeri (Emlak beyanname değeri, tapu alım satımı sırasında ödenecek en az harç miktarının belirlenmesinde önemli olacaktır.),
 • Gayrimenkulün Anıtlar Kurulu Kararı’nı ilgilendirecek bir hususun olup olmadığı,
 • Gayrimenkul üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak İSKİ, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi herhangi bir resmi merciin tasarrufunun bulunup bulunmadığı,
 • Konutun iskânının bulunup bulunmadığı ya da iskân alımını engelleyen bir hususun olup olmadığı,
 • Bölgenin depremsellik durumu mutlaka öğrenilmeli.

Yapımcı firmaya dikkat!

 • Şirketin daha önce yaptığı ve bitirdiği konut projelerinin olup olmadığı,
 • Taahhüt ettiği süre sonunda alıcılara konutları teslim edip etmediği,
 • Firmanın güvenilir olup olmadığı,
 • Projenin arkasındaki güvencenin ne olduğu,
 • Şirketin müşteri memnuniyetine verdiği önem iyice öğrenilmeli.

Resmi evrakları inceleyin!

 • Alıcı, Satış Sözleşmesini dikkatlice okumalı, mümkünse sözleşmeyi konunun uzmanlarına inceletmeli.
 • İnşaat şirketinin alıcıya ne tür evraklar verdiği, kat irtifaklarını tesis ettirip ettirmediği, kat irtifakı tesis edilmemişse, tesis edilmesinde herhangi bir engelin bulunup bulunmadığı saptanmalı.
 • Konutun ya da konut projesinin tapusu, imar durumu, projesi, ruhsatı, varsa iskan belgesi gibi resmi belgeleri incelenmeli.
 • Müteahhidin alıcıya teslim edeceği konuta ait, yapacaklarını tanımladığı ve kullanacağı malzemelerin niteliklerini açıkça belirttiği, teslim süresinin ve şeklinin açıkça ifade edildiği ve taraflarca birlikte imzalanan “Teknik Şartname” iyi okunup incelenmeli.
 • Teknik Şartname’de kullanılacak malzemelere ilişkin “marka ve kalite” net olarak tanımlanmalı.
 • Müteahhidin söz verdiği süre sonunda inşaatı bitirememesi ve konutu teslim edememesi durumunda günlük ya da aylık baz da alıcıya ne kadar cezai tazminat ödeyeceği kayıt altına alınmalı.
 • Satışa sunulan konutun; peşinat miktarı, aylık ödeme planı, kredi durumu, faiz oranı, ara ya da balon ödemelerin yapılıp yapılamayacağı, hesabın istenilen zamanda kapatılıp kapatılamayacağı, faiz oranlarındaki artış ve azalışların ödemeleri nasıl etkileyeceği, banka ile yapılan sözleşmelerin niteliği kesin olarak öğrenilmeli.

Konutun değerini belirleyin!

 • Gayrimenkulün çevresine kazandırdığı ya da kazandıracağı artı değeri,
 • Kiracıları ya da olası kiracılarının niteliği,
 • Mevcut ya da olası kira değeri,
 • Kira süreleri, kira sözleşme koşulları,
 • Yönetim şirketinin etkinliği,
 • Çevredeki gayrimenkullerin satış ya da kira değerleri,
 • Bölgenin gelişim yapısı,
 • Alışveriş merkezlerine, sağlık kuruluşlarına, okullara yakınlığı,
 • Ana ulaşım hatlarına yakınlığı ve ulaşım kolaylığı gibi gayrimenkulün ekonomik değerini etkileyen hususlar incelenmeli.

Daireye taşınmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Hayalinizdeki evi satın aldınız ve taşınma planları yapıyorsunuz. Yerleşmeden önce dikkat etmeniz gereken pek çok nokta var. En önemlisi eviniz sizin ve yakın çevrenizin beklentilerini karşılıyor mu? Yaşam tarzınıza uygun mu? Alışveriş merkezlerine ve sağlık kurumlarına yakınlığı nedir? gibi sorular bunlardan birkaçı…”Konut ya da konut projesi, alıcının gereksinimlerini ve yaşam standartlarını karşılamalıdır” diyen Dr. Turgut Enginoğlu, konut projesinden ev sahibi olan insanların, taşınmadan önce dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğü hususları da şu şekilde sıraladı.

 • Konut ya da konut projesinin bulunduğu yer, niteliği, çevresindeki diğer projeler, arazinin durumu, konutun tipi ve büyüklüğü, aidatları, şehir içinde ya da dışında oluşu, çok katlı, sıra ev ya da bağımsız konut oluşu, yönetim şekli, binanın ya da sitenin doluluk oranı, oturanlar içinde kiracı ya da mal sahiplerinin sayısı, site içindeki yaşam tarzı, oturan ya da oturacak olanlarının eğitim durumları, gelir durumları, yaşları, sitenin okullara, alışveriş merkezlerine ve sağlık kurumlarına yakınlığı gibi hususlar açısından, konut alıcısının gereksinimleri, beklentileri ve yaşam standartları mümkün olduğunca karşılanmalı.
 • Seçilen dairenin yönü, ışık ve güneş alma durumu, katı, manzarası, otopark olanakları, gürültü kaynaklarının yeri ve gürültünün etkisi gibi konulara dikkat edilmeli.
 • Alıcı kendini, ailesini ve yakın çevresini düşünerek; ‘Ben buraya taşınıyorum ama, bu taşınacağım yer benim ve yakın çevremin beklentilerini karşılıyor mu? Yaşam tarzımın belirleyici özellikleri nedir? Bununla uyumlu mu?” sorularının yanıtını net olarak vermeli. Örneğin, alıcı ev hayvanları ile olan ilişkisini, aracını park edeceği yeri, çocuğunun oyun alanını ve benzeri vazgeçilmez ölçütlerini dikkate almalı.
 • Satın alınacak konutun alıcının yaşam tarzınıza uygun olup olmadığını belirlemek için alıcı, bina yönetim ve işletim planları ile diğer ilgili kural ve yönetmelikleri dikkatlice incelemeli ya da bir uzmana danışmalı.
 • Konutun ya da konut projesinin yapıldığı bölgede elektrik, su, doğalgaz, atık su gibi hususların çözülüp çözülmediği ya da ne zaman çözüleceği belirlenmeli.
 • Konut ya da konut projesinin yönetim, işletim planları ile sistemde kullanılan donanımlar ve yaratacakları maliyetler titizlikle incelenmeli.
 • Ortak bina yönetiminin nasıl ve kimler tarafından yürütüldüğü ve maliyetinin ne olduğu iyi bir şekilde incelenmeli.
 • Sitede yaşam tam olarak başladığında oturanların hangi oranda daire sahibi, hangi oranda kiracı olduğu dikkate alınmalı.
 • Binada kimlerin yaşadığı, bina sakinlerinin kendi sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini ve yönetimin binanın geleceği için sağlam bir mali temel oluşturup oluşturmadığı öğrenilmeli.
 • Kullanılmış bir evle yeni bir bina arasında seçim yapmak zorunda kalındığında, inşaat kalitesi, depreme karşı güvence, bakım, onarım, güvenlik, dekorasyon, bahçe yapısı ve sosyal hayat gibi çeşitli hususlar açısından değerlendirmeler yapılmalı.
 • Yeni bir evde uzun bir süre, geniş çaplı tamirat gerektiren önemli sorunlar çıkmayacaktır. Öte yandan, kullanılmış bir evde her an bir problem çıkabilir.
 • Daha önce kullanılmış bir ev satın alındığında, elektrik ve mekanik tesisatlarında, doğramalarında ciddi bir tamirat sorunları olabilir. Böyle tamirat ya da değişiklikler pahalı olabilir. Henüz kredi taksitleri tamamlanmadan yeni bir masraf ciddi bir külfet getirebilir. Benzer şekilde kullanılmış konutlarda kanalizasyon sistemi, binanın temel yapısı, kolon kiriş durumu, depremselliği, böceklenmesi, nem alması, gürültü gibi hususlar iyice gözden geçirilmeli.
 • Nitelikli firmalarca yapılan bu binalarda kullanılan yeni donanımlar sayesinde alıcı kendini daha güvende hisseder, daha az bakım ve onarım gideri olur ve daha az konut sigortası primi ödenir.
 • Henüz inşaat halindeki bir ev satın alındığında, yerleşim planı, banyodaki fayansların rengi, mutfak dolapları, badanası, halıları önceden seçilebilir. Bu durum, halen kullanılmakta olan eşyaların tümüyle değiştirilmesine ya da yenilenmesine neden olmaz, ek masraflar çıkartmaz. Benzer şekilde, yeni ev bahçe içindeyse, bahçesinin alıcının zevkine göre düzenleme olanağı vardır.
 • Projeyi yapan ve teslim eden şirketin, teslim süreci ve teslimi takip eden aylarda teknik destek sağladığının ve işinin arkasında durduğunun bilinmesi önemlidir.