Dükkan Sahipleri Aidat Öder Mi

Dükkan Sahipleri Apartman Aidatı Öder Mi, Neye Göre Belirlenir?

Apartman aidatları konusunda araştırmalar devam ederken dükkan sahipleri aidat öder mi, öderse tutar neye göre belirlenir merak ediliyor. İşte konuya ilişkin bilinmesi gerekenler.

Ortak yaşam alanı olan apartmanlarda aylık periyodlar halinde aidat ödenmektedir. Kat malikleri aidat  direkt olarak aidat ödemekle yükümlüyken, dükkan sahipleri apartmana aidat ödeyip ödemeyecekleri konusunda çelişki yaşıyor. Peki dükkan sahipleri apartmana aidat öder mi?

DÜKKAN SAHİPLERİ APARTMAN AİDATI ÖDER Mİ?

Apartman aida ödeme konusunda, dükkan sahiplerinin bu gidere katılıp katılmayacağına ilişkin kesin bilgiler Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddede açıklanıyor. Kanunda, dükkanlar da dahil olmak üzere tüm bağımsız bölümlerin aralarında başka bir anlaşma olmadıkça aidata katılmaları gerektiği belirtiliyor.

Söz konusu maddede şu ifadeler yer alıyor:

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça,
Tapu masrafını kim öder, nasıl ödenir? Tapu harcı hesaplama 2023

 

Tapu masrafını kim öder, nasıl ödenir? Tapu harcı hesaplama 2023

– Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,

– Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Buna göre apartman içerisinde ya da apartmana bağlı bölümde dükkanı bulunanlar apartman aidat giderine katılmak zorundadır.

DÜKKAN AİDATI NASIL BELİRLENİR?

Dükkanların ödeyeceği aidat hesaplamalarında aylık ve yıllık olarak bulunan giderler bağımsız bölümlerin metrekaresine göre dağıtılmaktadır. Bu şekilde ödenecek aidat miktarı bulunur. Buna göre, her bir dairenin metrekaresi ****** TL/ m2 çarpılarak önce yıllık aidat elde edilir ve daha sonra bu tutarın 12’ye bölünmesiyle de aylık aidat miktarına ulaşılmaktadır.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Dükkan Sahipleri Aidat Öder Mi

Dükkan Sahipleri Apartman Aidatı Öder Mi, Neye Göre Belirlenir?

Apartman aidatları konusunda araştırmalar devam ederken dükkan sahipleri aidat öder mi, öderse tutar neye göre belirlenir merak ediliyor. İşte konuya ilişkin bilinmesi gerekenler.

Ortak yaşam alanı olan apartmanlarda aylık periyodlar halinde aidat ödenmektedir. Kat malikleri aidat  direkt olarak aidat ödemekle yükümlüyken, dükkan sahipleri apartmana aidat ödeyip ödemeyecekleri konusunda çelişki yaşıyor. Peki dükkan sahipleri apartmana aidat öder mi?

DÜKKAN SAHİPLERİ APARTMAN AİDATI ÖDER Mİ?

Apartman aida ödeme konusunda, dükkan sahiplerinin bu gidere katılıp katılmayacağına ilişkin kesin bilgiler Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddede açıklanıyor. Kanunda, dükkanlar da dahil olmak üzere tüm bağımsız bölümlerin aralarında başka bir anlaşma olmadıkça aidata katılmaları gerektiği belirtiliyor.

Söz konusu maddede şu ifadeler yer alıyor:

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça,
Tapu masrafını kim öder, nasıl ödenir? Tapu harcı hesaplama 2023

 

Tapu masrafını kim öder, nasıl ödenir? Tapu harcı hesaplama 2023

– Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,

– Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Buna göre apartman içerisinde ya da apartmana bağlı bölümde dükkanı bulunanlar apartman aidat giderine katılmak zorundadır.

DÜKKAN AİDATI NASIL BELİRLENİR?

Dükkanların ödeyeceği aidat hesaplamalarında aylık ve yıllık olarak bulunan giderler bağımsız bölümlerin metrekaresine göre dağıtılmaktadır. Bu şekilde ödenecek aidat miktarı bulunur. Buna göre, her bir dairenin metrekaresi ****** TL/ m2 çarpılarak önce yıllık aidat elde edilir ve daha sonra bu tutarın 12’ye bölünmesiyle de aylık aidat miktarına ulaşılmaktadır.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.