Duvara Vuran Komşu Nereye Şikayet Edilir?

Komşularınız sizi çok rahatsız ediyor, tatlı dille uyarmaktan sonuç alamıyorsanız işi hukuki boyuta taşıyabilirsiniz. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; apartmanda/sitede huzur bozan ve “çekilmez hal” alan gürültüleri yapmak yasaktır. “Komşumuzu rahatsız etmemek” de “genel kural” ve yasal bir yükümlülüktür.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. Maddesi şu şekildedir;

“Kat malikleri ve evde kiracı vb sıfatlarla oturan diğer kişiler hem bağımsız bölümleri hem ortak yerleri kullanırken, doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememekle yükümlüdürler.”

Apartman ilişkilerini düzenleyen bu kanunun 18. maddesi gereğince aşırı gürültü yapılmamalı, komşular rahatsız edilmemelidir. Gürültünün tahammül edilebilir boyutları aşmamasına özen gösterilmelidir. Eğer bu sınır aşılırsa uygulanacak yol ve yönetemler bulunmaktadır. Ancak anlamsız ve boş yere komşunuz sürekli sizden rahatsız olduğunu dile getiriyor, fiziksel olarak sürekli rahatsız olmanızı sağlıyorsa başvuracağınız yöntemler mevcuttur.

Komşunun sürekli olarak duvara vurarak sizi rahatsız etmesinin önüne kanunlarla geçebilirsiniz. En ufak hareketinizde sizi taciz etmesine dur diyebilirsiniz. Duvara vuran komşunun nereye şikayet edileceğini açıklayalım;

Komşu gürültüsü yapılan tüm uyarılara rağmen kesilmediyse gürültü yapan komşu polise şikayet edilebilir, belediye zabıtasına da başvurulabilir. Bu şekilde zabıta ve polise gürültü şikayeti yapıldığında, yetkililer gürültü yapan komşuya gerekli cezayı keserler. Gürültü devam ettiği takdirde kat malikleri, sulh mahkemesine dava açabilme hakkına sahip olurlar. Gürültü şikayeti devam ederse sulh mahkemesi durumu göz önünde bulundurarak gürültünün önlenerek sonlanması için gerekli tedbir kararını alabilir, bu tedbir kararı da gürültüyü engellemez ise savcılığa şikayet edilerek Asliye Ceza mahkemesinde dava açılması sağlanabilir. Daha detaylı açıklamamız gerekirse;

Rahatsız Eden Komşu Nereye Şikayet Edilir?

 1. Gürültü devam etmekle beraber genel kurula kadar dayanacak haliniz kalmadı ve yapılan “uyarı”larda işe yaramadıysa, 155’i arayarak polise (kolluk kuvvetlerine) şikayet edebilirsiniz. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesine göre gürültü yapan ve rahatsız eden komşuya her yıl değişen oranlarda ve katmalı olarak uygulanmak sureti ile idari para cezası verilebilmektedir. Ancak çoğu zaman 155 hattına ve gelen polise bu durumu izah etmek gerekir. Çünkü genellikle polis kapıdan kibarca bir uyarı sonrası ayrılmakta ve gürültü devam edebilmektedir.
 2. Gürültü yine devam ediyorsa bağlı bulunduğunuz ilçe belediye zabıtasına şikayet ederek 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesine göre idari para cezası uygulanmasını sağlayabilirsiniz.
 3. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gürültü cezası kesilme yetkisini ilgili belediyelere devretmiş durumdadır. Belediyeye şikâyetten sonuç alamazsanız Alo 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın şikâyet hattını arayın. Bakanlığın ceza vermesini sağlayın. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 14. maddesi; “Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaklanmış, ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirlerin alınması” konusunu belirler. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20/h bendi, 14. maddesine göre yayınlanmış yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan, konutlar, ulaşım araçları, işyerleri, atölyeler, fabrika, şantiye ve eğlence yerlerine yönelik idari yaptırımlar belirlenmiştir.
 4. Yukarıdaki önlemlerinize rağmen sorun devam ederse 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) 33. maddesi gereğince bulunduğunuz yerin Sulh Hukuk Mahkemesine açılacak davanın harç ve diğer masraflarını ödeyerek bireysel başvuru veya avukat marifeti ile başvurabilirsiniz. Ancak açacağınız davada bilirkişi tespiti yapılacağından tespit sırasında da benzer rahatsızlık düzeyinizin oluşacağına emin olun. Bazı gürültüler eylemi yapan kişinin anlık davranışlarına bağlı olup her tekrarlanışında aynı düzeyde ses desibeli oluşmayabilir. Örneğin bütün gün piyano çalan bir komşunun yarattığı gürültü rahatsızlığı düzeyi her müzik parçasında aynı olmayabilir. Sulh mahkemesi hakimi desibel ölçümü yaptırarak yukarıda ifade ettiğimiz yönetmeliklerde belirlenen değerlerin üzerindeki gürültünün yasaklanması konusunda karar verebilir. Bina içi komşu duvar ve zemin döşemeleri vasıtası ile iletilen gürültülerde ise mahkeme gürültü oluşturan komşunun ses yalıtımı yaptırması yönünde de karar verebilir. Özetle mahkeme, bilirkişi marifeti ile teknik ölçütler çerçevesinde komşuların birbirlerini “rahatsız” ettiklerini saptandığında, rahatsızlık veren davranışın önlenmesi, rahatsız edici seviyede olan sesin veya gürültünün birlikte yaşamanın gerektirdiği “tahammül sınırlarına çekilmesi”, eğer bu sınıra çekilme işlemi ses yalıtımı veya diğer inşaat teknikleri ile mümkün ise bunun uygulanması yönünde karar alabilmektedir. Eğer gürültü şikayeti bu tip inşaat teknikleri ile gürültü düzeyini azaltan bir çözümle ilgili değilse hâkim müdahale ederek ev sahibinin veya kiracının uyarılmasına ve uyarıya uymaması halinde 250 liradan başlayarak 2 bin TL’ye kadar para cezasına çarptırılmasına karar verilebilir. Para cezası dışında gürültücü komşu şikayet edenin başlangıçta ödemiş olduğu avukatlık, dava masrafları dışında şikayet edenin kişilik haklarına müdahale ettiği için manevi tazminat da ödemek zorunda kalabilir.
 5. Sulh mahkemesinin verdiği karara rağmen komşunuz ısrarla gürültüye devam ediyorsa, savcılığa şikâyet edebilirsiniz. Bu maddeye kadar olan önlemleriniz ve çabalarınız çerçevesinde oluşan delillerin durumuna göre komşunuza 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 123. maddesine göre Asliye Ceza mahkemesinde bir ceza davası açılabilir. Bu maddeye göre “sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla gürültü yapılması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası” verilebilmektedir.
 6. Yine Sulh mahkemesinin 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)  33. maddesi gereğince verdiği karara rağmen, komşunuz bir yıl boyunca ısrarla  gürültüye  devam ediyor ve haklarınızı ihlal etmeye devam ediyorsa, konuyu kat malikleri kuruluna götürmek sureti ile irtifak listesindeki tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla,  634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)  25. Maddesi olan “Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti”’nin uygulanmasını talep edebilir, bu maddeye göre diğer komşularınız ile birleşmek sureti ile ortak yaşamı gürültüleri ile çekilmez kılan, “Kat maliki olan gürültücü komşunun kendisine düşen rahatsız etmeme yükümlülüğünü yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ettiği gerekçesi ile gürültücü komşu kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine ( karar sonrası mahkemeye başvuran komşularla beraber – sadece kendisi mahkemeye başvurması halinde şikayet edene )  devredilmesini” hakimden isteyebilirsiniz”. Ancak belirtmek isteriz ki bu satınalma durumu uygulamada çok sık karşılaştığımız bir durum değildir. Buna rağmen yeterli delil bulunması ve yukarıdaki iş planının doğru uygulanması halinde kanun bu yetkiyi vermiş durumdadır.

ALEMDAR BİNA VE SİTE YÖNETİMİ

Duvara Vuran Komşu Nereye Şikayet Edilir?

Komşularınız sizi çok rahatsız ediyor, tatlı dille uyarmaktan sonuç alamıyorsanız işi hukuki boyuta taşıyabilirsiniz. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; apartmanda/sitede huzur bozan ve “çekilmez hal” alan gürültüleri yapmak yasaktır. “Komşumuzu rahatsız etmemek” de “genel kural” ve yasal bir yükümlülüktür.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. Maddesi şu şekildedir;

“Kat malikleri ve evde kiracı vb sıfatlarla oturan diğer kişiler hem bağımsız bölümleri hem ortak yerleri kullanırken, doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememekle yükümlüdürler.”

Apartman ilişkilerini düzenleyen bu kanunun 18. maddesi gereğince aşırı gürültü yapılmamalı, komşular rahatsız edilmemelidir. Gürültünün tahammül edilebilir boyutları aşmamasına özen gösterilmelidir. Eğer bu sınır aşılırsa uygulanacak yol ve yönetemler bulunmaktadır. Ancak anlamsız ve boş yere komşunuz sürekli sizden rahatsız olduğunu dile getiriyor, fiziksel olarak sürekli rahatsız olmanızı sağlıyorsa başvuracağınız yöntemler mevcuttur.

Komşunun sürekli olarak duvara vurarak sizi rahatsız etmesinin önüne kanunlarla geçebilirsiniz. En ufak hareketinizde sizi taciz etmesine dur diyebilirsiniz. Duvara vuran komşunun nereye şikayet edileceğini açıklayalım;

Komşu gürültüsü yapılan tüm uyarılara rağmen kesilmediyse gürültü yapan komşu polise şikayet edilebilir, belediye zabıtasına da başvurulabilir. Bu şekilde zabıta ve polise gürültü şikayeti yapıldığında, yetkililer gürültü yapan komşuya gerekli cezayı keserler. Gürültü devam ettiği takdirde kat malikleri, sulh mahkemesine dava açabilme hakkına sahip olurlar. Gürültü şikayeti devam ederse sulh mahkemesi durumu göz önünde bulundurarak gürültünün önlenerek sonlanması için gerekli tedbir kararını alabilir, bu tedbir kararı da gürültüyü engellemez ise savcılığa şikayet edilerek Asliye Ceza mahkemesinde dava açılması sağlanabilir. Daha detaylı açıklamamız gerekirse;

Rahatsız Eden Komşu Nereye Şikayet Edilir?

 1. Gürültü devam etmekle beraber genel kurula kadar dayanacak haliniz kalmadı ve yapılan “uyarı”larda işe yaramadıysa, 155’i arayarak polise (kolluk kuvvetlerine) şikayet edebilirsiniz. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesine göre gürültü yapan ve rahatsız eden komşuya her yıl değişen oranlarda ve katmalı olarak uygulanmak sureti ile idari para cezası verilebilmektedir. Ancak çoğu zaman 155 hattına ve gelen polise bu durumu izah etmek gerekir. Çünkü genellikle polis kapıdan kibarca bir uyarı sonrası ayrılmakta ve gürültü devam edebilmektedir.
 2. Gürültü yine devam ediyorsa bağlı bulunduğunuz ilçe belediye zabıtasına şikayet ederek 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesine göre idari para cezası uygulanmasını sağlayabilirsiniz.
 3. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gürültü cezası kesilme yetkisini ilgili belediyelere devretmiş durumdadır. Belediyeye şikâyetten sonuç alamazsanız Alo 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın şikâyet hattını arayın. Bakanlığın ceza vermesini sağlayın. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 14. maddesi; “Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaklanmış, ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirlerin alınması” konusunu belirler. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20/h bendi, 14. maddesine göre yayınlanmış yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan, konutlar, ulaşım araçları, işyerleri, atölyeler, fabrika, şantiye ve eğlence yerlerine yönelik idari yaptırımlar belirlenmiştir.
 4. Yukarıdaki önlemlerinize rağmen sorun devam ederse 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) 33. maddesi gereğince bulunduğunuz yerin Sulh Hukuk Mahkemesine açılacak davanın harç ve diğer masraflarını ödeyerek bireysel başvuru veya avukat marifeti ile başvurabilirsiniz. Ancak açacağınız davada bilirkişi tespiti yapılacağından tespit sırasında da benzer rahatsızlık düzeyinizin oluşacağına emin olun. Bazı gürültüler eylemi yapan kişinin anlık davranışlarına bağlı olup her tekrarlanışında aynı düzeyde ses desibeli oluşmayabilir. Örneğin bütün gün piyano çalan bir komşunun yarattığı gürültü rahatsızlığı düzeyi her müzik parçasında aynı olmayabilir. Sulh mahkemesi hakimi desibel ölçümü yaptırarak yukarıda ifade ettiğimiz yönetmeliklerde belirlenen değerlerin üzerindeki gürültünün yasaklanması konusunda karar verebilir. Bina içi komşu duvar ve zemin döşemeleri vasıtası ile iletilen gürültülerde ise mahkeme gürültü oluşturan komşunun ses yalıtımı yaptırması yönünde de karar verebilir. Özetle mahkeme, bilirkişi marifeti ile teknik ölçütler çerçevesinde komşuların birbirlerini “rahatsız” ettiklerini saptandığında, rahatsızlık veren davranışın önlenmesi, rahatsız edici seviyede olan sesin veya gürültünün birlikte yaşamanın gerektirdiği “tahammül sınırlarına çekilmesi”, eğer bu sınıra çekilme işlemi ses yalıtımı veya diğer inşaat teknikleri ile mümkün ise bunun uygulanması yönünde karar alabilmektedir. Eğer gürültü şikayeti bu tip inşaat teknikleri ile gürültü düzeyini azaltan bir çözümle ilgili değilse hâkim müdahale ederek ev sahibinin veya kiracının uyarılmasına ve uyarıya uymaması halinde 250 liradan başlayarak 2 bin TL’ye kadar para cezasına çarptırılmasına karar verilebilir. Para cezası dışında gürültücü komşu şikayet edenin başlangıçta ödemiş olduğu avukatlık, dava masrafları dışında şikayet edenin kişilik haklarına müdahale ettiği için manevi tazminat da ödemek zorunda kalabilir.
 5. Sulh mahkemesinin verdiği karara rağmen komşunuz ısrarla gürültüye devam ediyorsa, savcılığa şikâyet edebilirsiniz. Bu maddeye kadar olan önlemleriniz ve çabalarınız çerçevesinde oluşan delillerin durumuna göre komşunuza 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 123. maddesine göre Asliye Ceza mahkemesinde bir ceza davası açılabilir. Bu maddeye göre “sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla gürültü yapılması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası” verilebilmektedir.
 6. Yine Sulh mahkemesinin 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)  33. maddesi gereğince verdiği karara rağmen, komşunuz bir yıl boyunca ısrarla  gürültüye  devam ediyor ve haklarınızı ihlal etmeye devam ediyorsa, konuyu kat malikleri kuruluna götürmek sureti ile irtifak listesindeki tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla,  634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)  25. Maddesi olan “Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti”’nin uygulanmasını talep edebilir, bu maddeye göre diğer komşularınız ile birleşmek sureti ile ortak yaşamı gürültüleri ile çekilmez kılan, “Kat maliki olan gürültücü komşunun kendisine düşen rahatsız etmeme yükümlülüğünü yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ettiği gerekçesi ile gürültücü komşu kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine ( karar sonrası mahkemeye başvuran komşularla beraber – sadece kendisi mahkemeye başvurması halinde şikayet edene )  devredilmesini” hakimden isteyebilirsiniz”. Ancak belirtmek isteriz ki bu satınalma durumu uygulamada çok sık karşılaştığımız bir durum değildir. Buna rağmen yeterli delil bulunması ve yukarıdaki iş planının doğru uygulanması halinde kanun bu yetkiyi vermiş durumdadır.

ALEMDAR BİNA VE SİTE YÖNETİMİ