Emlak beyannamesi

Emlak beyannamesi ile ilgili mutlaka bilmek gerekenler

Kimler emlak beyanında bulunmalıdır? Emlak beyannamesi 2022 formu hangi bilgileri kapsar? Bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabını emlak beyannamesi ile ilgili bilmeniz gereken tüm bilgileri kapsayan yazımızda derledik. İşte emlak beyannamesi ile ilgili merak edilenler ve yanıtları…

Emlak beyannamesi

 

Emlak beyannamesi nedir?

Kişi veya kuruluşların sahip oldukları ev, bina, arsa, arazi gibi taşınmazları bağlı bulundukları belediyelere bildirme işlemi olarak da bilinen emlak beyannamesi, en basit tanımıyla bir gayrimenkulün kime ait olduğunu ispatlayan belgedir. Emlak beyanı yapacak vatandaşlar, emlak beyanını tanımlı olan belirli bir süre içinde ve beyanname için gerekli birtakım belgelerle başvurarak bu işlemi gerçekleştirir.

İster konut, ister arsa, ister bina olsun herhangi bir gayrimenkule sahip kişi, kurum veya kuruluşların devlete bildirmekle yükümlü oldukları emlak beyannamesi için işlemler tapunun alınmasını takiben başlıyor. Yeni bir gayrimenkul sahibi olanların aynı yıl içerisinde yapması gereken resmi işlemler listesinde mutlaka yer alması gerekli. Beyan verilmemesi veya geciktirilmesi gibi durumlarda birtakım cezalara maruz kalınabiliyor.

Önce tapu sonra beyanname

Bir taşınmaza ait tapu alındıktan sonra söz konusu satın alım işleminin yapıldığı yılın sonuna kadar verilmesi gereken emlak beyannamesinde süre aşımı yaşamamaya gayret göstermek önemlidir. Nedeni ise, süresi geciken emlak beyanname işlemleri neticesinde belirli maddi cezalarla karşı karşıya kalınmasıdır. İlgili belediyelere başvuru yapılarak alınan belge, devletin söz konusu gayrimenkulü vergilendirme sürecinde kullanılır.

Her yeni gayrimenkul için ayrı beyanname verilmeli

Emlak beyannamesi ile ilgili dikkat çekici hatırlatmalardan biri, her bir gayrimenkul için ayrı ayrı emlak beyanında bulunulması gerekliliği… Aynı yıl içinde bir ve/veya birden çok taşınmaz sahibi olan vatandaş, kurum yahut kuruluşların her taşınmaz için beyanda bulunması önemlidir. İlgili birimler tarafından farklı her bir gayrimenkul özelinde gerekli hesaplamalar yapılarak, kişi, kurum veya kuruluşların ödemekle mükellef oldukları emlak vergisi hesaplaması yapılabilir.

Emlak beyannamesi nasıl verilir?

 Taşınmaz mallar üzerinden elde edilen kira gibi kazançlarla ilgili bildirimleri de kapsayan emlak beyannamesi, her gayrimenkul için bir kereye mahsus olarak verilir. Gayrimenkullerin vergilendirilmesi için zorunlu olan emlak beyannamesi verme işleminde herhangi bir ücret ödenmez.

• Peki emlak beyannamesi nereye verilir? Taşınmazın yer aldığı bölgenin bağlı olduğu belediyelerin emlak ile ilgili birimlerine verilir. Bir başka yöntem de Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden (Hazır Beyan sayfası) de emlak beyannamesi verilebilir.

• İnternet yoluyla emlak beyanı verilebilir. Emlak beyannamesi vereceklerin belediyeye giderek ilgili işlemi gerçekleştirmek dışında alternatif yolları da söz konusu. İnternetten emlak beyanı verilebiliyor. Online olarak emlak beyanı için e-devlet üzerinden de işlem yapılabiliyor.

• Peki emlak beyannamesi e-devlet üzerinden nasıl yapılır? E devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne ait olan bölüm seçilmeli. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sayfasında Tapu Taşınmaz Beyan kısmına giriş yaparak bağlı bulunduğunuz belediyenin hizmetleri üzerinden işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Emlak beyannamesi örneği

İlk kez emlak beyannamesi verecekler vatandaşlar için emlak beyannamesi formu ve beyan formunda doldurulması gereken alanlar nelerdir? Bu konuda en net bilgiye sahip olmak için aşağıda “bina” için hazırlanmış emlak beyannamesi örneği incelenebilir.

Emlak beyannamesi örneği

 

Emlak beyannamesi için gerekli evraklar nelerdir ne zaman verilir?

• Emlak beyannamesi verme işlemini belediyelerin ilgili emlak servislerine başvurarak yapacakların en çok ihtiyaç duyduğu bilgi, beyanname için gerekli evraklar hakkında oluyor. Emlak beyannamesi verirken gereken belgeler listesi belli olmakla birlikte, siz yine de teyit amaçlı belediye ile iletişime geçebilirsiniz.

• İşte emlak beyannamesi için gerekli evraklar 2022: Tapu fotokopisi, gayrimenkul sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi, yapı ruhsatı, binanın bulunduğu adres, binalar için yapı kullanım izninin fotokopisi, beyanda bulunacak kişinin ikamet adresi, vergi numarası, adres ve telefon numarası.

Emlak beyannamesi cezası

Emlak beyannamesi ile ilgili cezai bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, gayrimenkul alımı sonrasında tapunun alınmasını takip eden dönemde harekete geçmelisiniz. Tapu alındıktan sonra en geç, içinde bulunulan senenin sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Peki emlak beyannamesi verme sürecini erteleyen veya süresini aşan kişilerin yapması gerekenler nerelerdir? Emlak beyannamesi cezası kimlere uygulanır?

Norma şartlarda emlak beyanı yapılmamış veya süre aşımı nedeniyle geç verilmiş emlak beyannameleri karşılığında cezai işlem uygulanır. Öncelikle beyan edilmesi gereken taşınmazın gelir tutarı üzerinden bir hesaplamaya gidilir. Elde edilen vergi rakamının bir katı kadar ceza, mülk sahibine ibraz edilir. Ayrıca bu cezaya ilaveten aylık yüzde 1,4 oranında gecikme faizi de hesaplanarak ortaya çıkan tutara eklenir.

Söz emlak beyannamesi nedeniyle oluşabilecek cezai durumlardan açıldığında, küçük bir uyarıda bulunmakta yarar var: Emlak beyannamesi verirken konut değerini düşük gösterene cezalar uygulanıyor. Konut satışı sırasında düşük vergi ödemesi amacıyla emlak değerini düşük gösteren kişiler, emlak beyannamesinde usulsüzlüğe sebep olur. Konutun değeri gerçek değerinin altında göründüğünde ise emlak gelir vergisi de düşük oranda çıkar. Bu konuda ülkemizde ciddi denetlemeler ve yüksek cezalar uygulanıyor.

Emlak beyannamesi geçerlilik süresi

Emlak beyan değerini gösteren belgenin geçerlilik süresi de emlak beyannamesi konusunda merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Emlak beyan değerini gösteren belgenin, yani emlak beyannamesinin tapu müdürlüklerinde işleme sokulabilmesi için, taşınmazın satın alındığı yıla ait olması şartı aranıyor. Kanun bu konuda son derece açık: Yılın son gününe kadar emlak beyannamesi verilebiliyor.

• Emlak beyannamesi geçerlilik süresi ile ilgili tanınan süreyi örneklemek gerekirse şöyle özetlenebilir: Emlak beyannamesi 2020 yılı için son gün 31 Aralık 2020 tarihi, 2021 yılı verilmesi için 31 Aralık 2021 günü başvuru yapılabilecek son gün oluyor.

• Satın alınan gayrimenkul eğer inşaat halinde, yani bitmemiş konut kategorisinde ise emlak beyannamesi vermek için inşaatın tamamlanması ve ardından tapunun alınması beklenmelidir. Tapusu henüz bulunmayan bir taşınmaz mülk için beyanda bulunmak mümkün değil.

• Yılın son üç ayını (son çeyreğini) kapsayan günlerden birinde gayrimenkul satın alanlar için ise emlak beyanı süreci şöyle işliyor: Satın alma işleminin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde emlak vergisi bildiriminin ilgili belediyeye yapılması gerekiyor.

Miras kalan gayrimenkul için emlak beyannamesi verilir mi?

Miras kalan mülk için mirasçılar beyanname vermeli mi? Vefatlarda veraset ilamı ile beraber üç ay içerisinde varislerin beyanname vermesi gerekiyor. 1983 yılından önce veraset yoluyla intikal eden gayrimenkuller rayiç bedelle beyan ediliyor. 1983 yılından sonra veraset yolu intikal eden gayrimenkullerin ise vefat yılına ait emlak gelir vergisine esas olan değerle beyan edilmeli.

Mirasçı ya da mirasçıların ilk olarak miras kalan gayrimenkulü üstlerine alması, söz konusu gayrimenkulün bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması bekleniyor. Veraset ve intikal beyannamesi bu başvuruyla veriliyor. Eğer veraset ve intikal beyannamesinde bulunulmazsa, vergi cezası ve gecikme faizi uygulaması yapılıyor. Örneğin bir ev veraset veya ivazsız intikal yoluyla intikal etmişse, yasal mirasçılar, miras kalan ev için vergi ödemekle mükellef oluyor. Bu vergiye veraset ve intikal vergisi adı veriliyor.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Emlak beyannamesi

Emlak beyannamesi ile ilgili mutlaka bilmek gerekenler

Kimler emlak beyanında bulunmalıdır? Emlak beyannamesi 2022 formu hangi bilgileri kapsar? Bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabını emlak beyannamesi ile ilgili bilmeniz gereken tüm bilgileri kapsayan yazımızda derledik. İşte emlak beyannamesi ile ilgili merak edilenler ve yanıtları…

Emlak beyannamesi

 

Emlak beyannamesi nedir?

Kişi veya kuruluşların sahip oldukları ev, bina, arsa, arazi gibi taşınmazları bağlı bulundukları belediyelere bildirme işlemi olarak da bilinen emlak beyannamesi, en basit tanımıyla bir gayrimenkulün kime ait olduğunu ispatlayan belgedir. Emlak beyanı yapacak vatandaşlar, emlak beyanını tanımlı olan belirli bir süre içinde ve beyanname için gerekli birtakım belgelerle başvurarak bu işlemi gerçekleştirir.

İster konut, ister arsa, ister bina olsun herhangi bir gayrimenkule sahip kişi, kurum veya kuruluşların devlete bildirmekle yükümlü oldukları emlak beyannamesi için işlemler tapunun alınmasını takiben başlıyor. Yeni bir gayrimenkul sahibi olanların aynı yıl içerisinde yapması gereken resmi işlemler listesinde mutlaka yer alması gerekli. Beyan verilmemesi veya geciktirilmesi gibi durumlarda birtakım cezalara maruz kalınabiliyor.

Önce tapu sonra beyanname

Bir taşınmaza ait tapu alındıktan sonra söz konusu satın alım işleminin yapıldığı yılın sonuna kadar verilmesi gereken emlak beyannamesinde süre aşımı yaşamamaya gayret göstermek önemlidir. Nedeni ise, süresi geciken emlak beyanname işlemleri neticesinde belirli maddi cezalarla karşı karşıya kalınmasıdır. İlgili belediyelere başvuru yapılarak alınan belge, devletin söz konusu gayrimenkulü vergilendirme sürecinde kullanılır.

Her yeni gayrimenkul için ayrı beyanname verilmeli

Emlak beyannamesi ile ilgili dikkat çekici hatırlatmalardan biri, her bir gayrimenkul için ayrı ayrı emlak beyanında bulunulması gerekliliği… Aynı yıl içinde bir ve/veya birden çok taşınmaz sahibi olan vatandaş, kurum yahut kuruluşların her taşınmaz için beyanda bulunması önemlidir. İlgili birimler tarafından farklı her bir gayrimenkul özelinde gerekli hesaplamalar yapılarak, kişi, kurum veya kuruluşların ödemekle mükellef oldukları emlak vergisi hesaplaması yapılabilir.

Emlak beyannamesi nasıl verilir?

 Taşınmaz mallar üzerinden elde edilen kira gibi kazançlarla ilgili bildirimleri de kapsayan emlak beyannamesi, her gayrimenkul için bir kereye mahsus olarak verilir. Gayrimenkullerin vergilendirilmesi için zorunlu olan emlak beyannamesi verme işleminde herhangi bir ücret ödenmez.

• Peki emlak beyannamesi nereye verilir? Taşınmazın yer aldığı bölgenin bağlı olduğu belediyelerin emlak ile ilgili birimlerine verilir. Bir başka yöntem de Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden (Hazır Beyan sayfası) de emlak beyannamesi verilebilir.

• İnternet yoluyla emlak beyanı verilebilir. Emlak beyannamesi vereceklerin belediyeye giderek ilgili işlemi gerçekleştirmek dışında alternatif yolları da söz konusu. İnternetten emlak beyanı verilebiliyor. Online olarak emlak beyanı için e-devlet üzerinden de işlem yapılabiliyor.

• Peki emlak beyannamesi e-devlet üzerinden nasıl yapılır? E devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne ait olan bölüm seçilmeli. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sayfasında Tapu Taşınmaz Beyan kısmına giriş yaparak bağlı bulunduğunuz belediyenin hizmetleri üzerinden işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Emlak beyannamesi örneği

İlk kez emlak beyannamesi verecekler vatandaşlar için emlak beyannamesi formu ve beyan formunda doldurulması gereken alanlar nelerdir? Bu konuda en net bilgiye sahip olmak için aşağıda “bina” için hazırlanmış emlak beyannamesi örneği incelenebilir.

Emlak beyannamesi örneği

 

Emlak beyannamesi için gerekli evraklar nelerdir ne zaman verilir?

• Emlak beyannamesi verme işlemini belediyelerin ilgili emlak servislerine başvurarak yapacakların en çok ihtiyaç duyduğu bilgi, beyanname için gerekli evraklar hakkında oluyor. Emlak beyannamesi verirken gereken belgeler listesi belli olmakla birlikte, siz yine de teyit amaçlı belediye ile iletişime geçebilirsiniz.

• İşte emlak beyannamesi için gerekli evraklar 2022: Tapu fotokopisi, gayrimenkul sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi, yapı ruhsatı, binanın bulunduğu adres, binalar için yapı kullanım izninin fotokopisi, beyanda bulunacak kişinin ikamet adresi, vergi numarası, adres ve telefon numarası.

Emlak beyannamesi cezası

Emlak beyannamesi ile ilgili cezai bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, gayrimenkul alımı sonrasında tapunun alınmasını takip eden dönemde harekete geçmelisiniz. Tapu alındıktan sonra en geç, içinde bulunulan senenin sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Peki emlak beyannamesi verme sürecini erteleyen veya süresini aşan kişilerin yapması gerekenler nerelerdir? Emlak beyannamesi cezası kimlere uygulanır?

Norma şartlarda emlak beyanı yapılmamış veya süre aşımı nedeniyle geç verilmiş emlak beyannameleri karşılığında cezai işlem uygulanır. Öncelikle beyan edilmesi gereken taşınmazın gelir tutarı üzerinden bir hesaplamaya gidilir. Elde edilen vergi rakamının bir katı kadar ceza, mülk sahibine ibraz edilir. Ayrıca bu cezaya ilaveten aylık yüzde 1,4 oranında gecikme faizi de hesaplanarak ortaya çıkan tutara eklenir.

Söz emlak beyannamesi nedeniyle oluşabilecek cezai durumlardan açıldığında, küçük bir uyarıda bulunmakta yarar var: Emlak beyannamesi verirken konut değerini düşük gösterene cezalar uygulanıyor. Konut satışı sırasında düşük vergi ödemesi amacıyla emlak değerini düşük gösteren kişiler, emlak beyannamesinde usulsüzlüğe sebep olur. Konutun değeri gerçek değerinin altında göründüğünde ise emlak gelir vergisi de düşük oranda çıkar. Bu konuda ülkemizde ciddi denetlemeler ve yüksek cezalar uygulanıyor.

Emlak beyannamesi geçerlilik süresi

Emlak beyan değerini gösteren belgenin geçerlilik süresi de emlak beyannamesi konusunda merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Emlak beyan değerini gösteren belgenin, yani emlak beyannamesinin tapu müdürlüklerinde işleme sokulabilmesi için, taşınmazın satın alındığı yıla ait olması şartı aranıyor. Kanun bu konuda son derece açık: Yılın son gününe kadar emlak beyannamesi verilebiliyor.

• Emlak beyannamesi geçerlilik süresi ile ilgili tanınan süreyi örneklemek gerekirse şöyle özetlenebilir: Emlak beyannamesi 2020 yılı için son gün 31 Aralık 2020 tarihi, 2021 yılı verilmesi için 31 Aralık 2021 günü başvuru yapılabilecek son gün oluyor.

• Satın alınan gayrimenkul eğer inşaat halinde, yani bitmemiş konut kategorisinde ise emlak beyannamesi vermek için inşaatın tamamlanması ve ardından tapunun alınması beklenmelidir. Tapusu henüz bulunmayan bir taşınmaz mülk için beyanda bulunmak mümkün değil.

• Yılın son üç ayını (son çeyreğini) kapsayan günlerden birinde gayrimenkul satın alanlar için ise emlak beyanı süreci şöyle işliyor: Satın alma işleminin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde emlak vergisi bildiriminin ilgili belediyeye yapılması gerekiyor.

Miras kalan gayrimenkul için emlak beyannamesi verilir mi?

Miras kalan mülk için mirasçılar beyanname vermeli mi? Vefatlarda veraset ilamı ile beraber üç ay içerisinde varislerin beyanname vermesi gerekiyor. 1983 yılından önce veraset yoluyla intikal eden gayrimenkuller rayiç bedelle beyan ediliyor. 1983 yılından sonra veraset yolu intikal eden gayrimenkullerin ise vefat yılına ait emlak gelir vergisine esas olan değerle beyan edilmeli.

Mirasçı ya da mirasçıların ilk olarak miras kalan gayrimenkulü üstlerine alması, söz konusu gayrimenkulün bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması bekleniyor. Veraset ve intikal beyannamesi bu başvuruyla veriliyor. Eğer veraset ve intikal beyannamesinde bulunulmazsa, vergi cezası ve gecikme faizi uygulaması yapılıyor. Örneğin bir ev veraset veya ivazsız intikal yoluyla intikal etmişse, yasal mirasçılar, miras kalan ev için vergi ödemekle mükellef oluyor. Bu vergiye veraset ve intikal vergisi adı veriliyor.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.