Ev Sahibi Kiraya En Fazla Kaç TL (Yüzde Kaç) Zam Yapabilir? – Kira Artış Oranı

 

Ev sahibi ile kiracı arasında büyük bir sorun olan kira zammına 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ile bir standart getirildi.

Kanunun 344. maddesine göre kira artışı TÜİK in açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde belirleniyor. Kira zammı en fazla her ay açıklanan ÜFE oranının 12 aylık ortalaması göre yapılabiliyor.

TÜİK Temmuz ayına ilişkin ÜFE rakamlarını açıkladı. ÜFE 2017 yılı Temmuz  ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15, 26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,02 artış gösterdi.

En Fazla Yüzde 8,01 Zam Yapabilecek

Kira zammı ÜFE nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu durumda ev sahipleri Temmuz 2017 de en fazla yüzde 8,01 oranında zam yapabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI 2017 Temmuz
Bir örnek ile açıklamak gerekirse;
Kira Bedeli: 1.000 TL
Kira zam oranı: Yüzde 9,98
Zam bedeli: 99,8 TL

Zamlı kira bedeli: 1.099,98 TL olur.

MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Ev Sahibi Kiraya En Fazla Kaç TL (Yüzde Kaç) Zam Yapabilir? – Kira Artış Oranı

 

Ev sahibi ile kiracı arasında büyük bir sorun olan kira zammına 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ile bir standart getirildi.

Kanunun 344. maddesine göre kira artışı TÜİK in açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde belirleniyor. Kira zammı en fazla her ay açıklanan ÜFE oranının 12 aylık ortalaması göre yapılabiliyor.

TÜİK Temmuz ayına ilişkin ÜFE rakamlarını açıkladı. ÜFE 2017 yılı Temmuz  ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15, 26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,02 artış gösterdi.

En Fazla Yüzde 8,01 Zam Yapabilecek

Kira zammı ÜFE nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu durumda ev sahipleri Temmuz 2017 de en fazla yüzde 8,01 oranında zam yapabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI 2017 Temmuz
Bir örnek ile açıklamak gerekirse;
Kira Bedeli: 1.000 TL
Kira zam oranı: Yüzde 9,98
Zam bedeli: 99,8 TL

Zamlı kira bedeli: 1.099,98 TL olur.

MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.