Bina Yönetimi Genel Kurul Toplantısı Bina Yönetimi ile ilgili Tüm Evrak Form ve Dilekçeler

Genel Kurul Toplantı Karar Örneği

 

KARAR SIRA NO ………….
KARAR TARİHİ …../……/………
KARAR MAHİYETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

Binamızın Genel Kurulu …../……/……… tarihinde saat:20:00 da toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 

 1. Divan başkanlığına ……………………, katipliğe ……………………. tüm maliklerin kabul oy birliği ile seçildi.
 2. Yönetimin 2014 yılı Faaliyet raporu incelenip gelir ve giderler kabul edip ibra edildi.
 3. Denetçinin 2014 yılı raporu okunup kabul edilip ibra edildi.
 4. Binamızın Yönetim Kurulu Başkanlığına ………………………., Başkan Yardımcılığına …………………………………..seçilmesine karar verilmiştir.
 5. Binamızın Denetim Kuruluna …………………………… seçilmesine karar verilmiştir.
 6. Binamızın aidatlarının …………………. TL olarak devam etmesine ve yetmemesi durumunda aidatları artırmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
 7. Bina yönetim kurulu başkanın aidat ödememesine karar verilmiştir.
 8. Binamızın demirbaş eksiklerini yaptırmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
 9. Binamız adına müşterek olarak dilediği bankadan hesap açtırmak, hesap kapatmak, İnternet bankacılığı şifresi almak, Para çekme ve yatırma işlemleri yapmak için yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
 10. Binamız adına bağlı bulunduğumuz vergi dairesinden vergi numarası alması için yönetim kurulu başkanına yetki verilmesine karar verilmiştir.
 11. Binamız adına SGK dan işyeri dosyası açtırması, e-bildirge kullanıcı şifresi almak için yönetim kurulu başkanına yetki verilmesine karar verilmiştir.
 12. Sitemizin Aidat, Demirbaş, Doğalgaz ve diğer ödemelerini zamanında yapılmaması durumunda % 5 gecikme zammı uygulanmasına ve üst üste iki ay ödeme yapmayanlar hakkında bildirim yapmaksızın icra takibi başlatılmasına karar verilmiştir ve Binamız adına, noterden bir veya birden fazla avukata vekalet vermeye, vekaletnameyi imzalamaya, dilerse azletmeye, icra takibinde bulunmaya, ihtarname çekmeye, ihtarnameyi tanzim ve imzalamaya, tebliğ ve tebellüğe, ihtarnamelere cevap vermeye, ilgili işlerin ikmaline ………………………………. yetki verilmesine karar verilmiştir.
 13. Binamızın yönetim işinin ALEMDAR BİNA YÖNETİMİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. firmasıyla devam edilmesine ve firmayla sözleşme yapmak ve yetki vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine karar verilmiştir.

 

Yukarıdaki kararlar oy çoğunluğuyla kabul edilerek karara bağlanmıştır.

 

Genel Kurul toplantı sürecinde uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.

Bina Yönetimi Genel Kurul Toplantısı Bina Yönetimi ile ilgili Tüm Evrak Form ve Dilekçeler

Genel Kurul Toplantı Karar Örneği

 

KARAR SIRA NO ………….
KARAR TARİHİ …../……/………
KARAR MAHİYETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

Binamızın Genel Kurulu …../……/……… tarihinde saat:20:00 da toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 

 1. Divan başkanlığına ……………………, katipliğe ……………………. tüm maliklerin kabul oy birliği ile seçildi.
 2. Yönetimin 2014 yılı Faaliyet raporu incelenip gelir ve giderler kabul edip ibra edildi.
 3. Denetçinin 2014 yılı raporu okunup kabul edilip ibra edildi.
 4. Binamızın Yönetim Kurulu Başkanlığına ………………………., Başkan Yardımcılığına …………………………………..seçilmesine karar verilmiştir.
 5. Binamızın Denetim Kuruluna …………………………… seçilmesine karar verilmiştir.
 6. Binamızın aidatlarının …………………. TL olarak devam etmesine ve yetmemesi durumunda aidatları artırmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
 7. Bina yönetim kurulu başkanın aidat ödememesine karar verilmiştir.
 8. Binamızın demirbaş eksiklerini yaptırmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
 9. Binamız adına müşterek olarak dilediği bankadan hesap açtırmak, hesap kapatmak, İnternet bankacılığı şifresi almak, Para çekme ve yatırma işlemleri yapmak için yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
 10. Binamız adına bağlı bulunduğumuz vergi dairesinden vergi numarası alması için yönetim kurulu başkanına yetki verilmesine karar verilmiştir.
 11. Binamız adına SGK dan işyeri dosyası açtırması, e-bildirge kullanıcı şifresi almak için yönetim kurulu başkanına yetki verilmesine karar verilmiştir.
 12. Sitemizin Aidat, Demirbaş, Doğalgaz ve diğer ödemelerini zamanında yapılmaması durumunda % 5 gecikme zammı uygulanmasına ve üst üste iki ay ödeme yapmayanlar hakkında bildirim yapmaksızın icra takibi başlatılmasına karar verilmiştir ve Binamız adına, noterden bir veya birden fazla avukata vekalet vermeye, vekaletnameyi imzalamaya, dilerse azletmeye, icra takibinde bulunmaya, ihtarname çekmeye, ihtarnameyi tanzim ve imzalamaya, tebliğ ve tebellüğe, ihtarnamelere cevap vermeye, ilgili işlerin ikmaline ………………………………. yetki verilmesine karar verilmiştir.
 13. Binamızın yönetim işinin ALEMDAR BİNA YÖNETİMİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. firmasıyla devam edilmesine ve firmayla sözleşme yapmak ve yetki vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine karar verilmiştir.

 

Yukarıdaki kararlar oy çoğunluğuyla kabul edilerek karara bağlanmıştır.

 

Genel Kurul toplantı sürecinde uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.