İş Yeri Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanmalı?

 


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

 

 

……………………………… YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ait sahibi bulunduğu …………….. …………………….….adresindeki meskende bir süreden beri kiracı olarak oturmaktayız. ……../………/…………..…  tarihinde hiçbir hüküm istihsaline, kanuni merasime ihtarname keşidesine, cevap itasına, tebliğ ve tebellüğe hacet kalmaksızın, hiçbir alacak ve hak talebinde bulunmadan kayıtsız ve şartsız olarak mal sahibimiz veya kanuni temsilcisine yukarıda yazılı tarihte teslim etmeyi kabul ve taahhüt ederiz. Bu tarihte tahliye etmediğimiz takdirde mal sahibimiz veya kanuni vekilinin icra yoluyla tahliye ettirmeye yetkili olduğunu bu uğurda sarf olunacak bilcümle mahkeme, icra, avukat ve diğer masrafların tamamının  müştereken ve müteselsilen tarafımıza ait olacağını kabul ederiz. ………/…………./………………..

 

 

KAYSERİ

                                                                                            TAAHHÜT EDENLER

İş Yeri Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanmalı?

 


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

 

 

……………………………… YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ait sahibi bulunduğu …………….. …………………….….adresindeki meskende bir süreden beri kiracı olarak oturmaktayız. ……../………/…………..…  tarihinde hiçbir hüküm istihsaline, kanuni merasime ihtarname keşidesine, cevap itasına, tebliğ ve tebellüğe hacet kalmaksızın, hiçbir alacak ve hak talebinde bulunmadan kayıtsız ve şartsız olarak mal sahibimiz veya kanuni temsilcisine yukarıda yazılı tarihte teslim etmeyi kabul ve taahhüt ederiz. Bu tarihte tahliye etmediğimiz takdirde mal sahibimiz veya kanuni vekilinin icra yoluyla tahliye ettirmeye yetkili olduğunu bu uğurda sarf olunacak bilcümle mahkeme, icra, avukat ve diğer masrafların tamamının  müştereken ve müteselsilen tarafımıza ait olacağını kabul ederiz. ………/…………./………………..

 

 

KAYSERİ

                                                                                            TAAHHÜT EDENLER