İstanbul Apartman Bina Site Yönetimi

İstanbul Profesyonel Site ve Bina Yönetimi

Çözümlerimiz ile Yanınızdayız.

Günümüzde hemen her binada yaşanan yönetim kaynaklı aksaklıklar; sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir bina yönetimi anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir.İstanbul Site ve Bina Yönetimi

 

İstanbul Apartman Bina Site Yönetimi

İstanbul Bina Yönetimi Ne İş Yapar?

Son dönemlerde Ankara bina yönetimi şirketleri sayısında çok sayıda bir artış gözlenmektedir.Türkiyenin neredeyse her ilinde yüzlerce binlerce bina yönetimi firmaları bulunmaktadır.

Komşuluk ilişkilerinin zarar görmesinden çekinilmesi, zaten yoğun ve stresli hayata başka bir sorumluluk ve stres eklemek istenmemesi gibi sebeplerden dolayı çoğu zaman isteksizce veya yetersizce yerine getirilen yöneticilik sonucunda yanlış kararların alınması yahut devamlı sirküle edilmesi gereken işlerin sorumluluğun layıkıyla yapılamaması durumlarından dolayı bu organizasyon işlerinin profesyonel bir şekilde yürütülmesi için Bina Yönetim Şirketleri ihtiyacı doğmuştur.

Bina Yönetimi Şirketimizin Verdiği Hizmetler

 • İşletme Projesi hazırlanması ve tebliğ edilmesi,
 • Bina bütçesinin hazırlanması,
 • Bina aidat, doğalgaz, sıcak su, elektrik, su, demirbaş vs. alacaklarının tahsil edilmesi,
 • İkazlara rağmen borcunu zamanında ödemeyen kat maliki veya sakinleri adına hukuki işlemlerin başlatılması,
 • Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi ve bilançoların hazırlanması,
 • Dönem sonunda gelir ve gider bilançolarının yönetim kuruluna sunulması,
 • Gider ve gelir analizlerinin periyodik olarak yönetime sunulması,
 • Apartman görevlisi, bahçıvan, güvenlik personelleri ile ilgili olarak SGK Kanunlarına uygun olarak; aylık verilmesi gereken bildirge, ücret bordroların hazırlanması ve imzalattırılması,
 • Bina içi yönetimince izin verilen ödemelerin yapılması(Elektirik,su,doğalgaz,asansör,maaş vs.)
 • Mesai saatleri içerisinde tüm sorularınıza işinde profesyonel çalışma ekibi ile çözüm,
 • İnternet web sitesinden 7/24 sizlere vermiş olduğumuz şifre ile bina durumu görüntüleme ve online ödeme imkanı,
 • Binanın ihtiyacı olabilecek teknik hizmetleri sağlanması,
 • Yapılacak işlerle alakalı gerekli tekliflerin alınması,
 • Bina temizlik işlerinin yaptırılması,
 • Bina bahçe bakımı ve temizlik işlerinin yaptırılması,

İstanbul Apartman Bina Site Yönetimi

Neden Bina Yönetimi ?

Değişen dünya ile birlikte çok katlı/daireli binaların oluşması, bu binalarda toplu ve kalabalık yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir.
Uygulamada, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetici görevini devir ederken sadece mali devir yapmakta ve demişbaş v.s gibi birikim, deneyim ve öngörülerini yeni kişiye aktaramamaktadır. Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta, yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır.
İlk bakışta fark edilmeyen bu yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para,bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun tek ve kesin çözümü ise; en çağdaş yaklaşım olarak, bina yönetiminin profesyonelleştirilmesidir.

İstanbul Apartman Bina Site Yönetimi

İstanbul Apartman Yönetimi

Profesyonel hizmet ile müşterilerinin yaşam kalitelerine katkıda bulunan ALEMDAR BİNA YÖNETİM HİZMETLERİ, binalarınızın doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve işletilebilmesi için gerekli olan hizmet yürütme sistemleri kurar. Modern bir bakış açısıyla şekillendirdiği bu yönetim sistemi, vermeyi amaçladığı bütün hizmetlerin bir bütünlük içinde ele alındığı ve yürütmede sorunların en aza indirgendiği bir sistemdir.
 • Bina Yönetim Planı’nın KMK’ya (Kat Mülkiyetleri Kanunu) uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Site İşletme Projesi’nin Yönetimi Kurulu ile birlikte KMK esaslarına uygun, arsa ve eşit paylı olarak yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
 • KMK’ya göre yıllık olağan genel kurul ve olağan üstü genel kurul toplantılarının yapılması
 • Belirli periyotlarla site sakinlerine memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Alacağınız kullanıcı adı ve şifre ile binanızla ilgili bütün hesapların, internet sitemiz www.alemdarbinayonetimi.com.tr ‘den güncel olarak görüntülenmesi
 • Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, site adına yazışmaların yapılması ve evrakların düzenli bir şekilde dosyalanması
 • Mali yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve genel kurula sunulması

İstanbul Apartman Bina Site Yönetimi

İstanbul Site Yönetimi

Bir yaşam alanındaki kat malikleri (örneğin ev veya ofis sahipleri) gayrimenkulün yönetimini kendi içlerinden yahut dışarıdan atayacakları bir kişi veya 3 kişilik bir kurula devredebilirler.

Site Yönetimi Nasıl Kurulur?

Eğer bir gayrimenkul içerisinde sekizden fazla bağımsız bölüm var ise yönetici seçimi mecburidir. Daha az sayıda bölüm bulunduran yaşam alanlarında yönetici seçimi zorunlu değildir.

Kurulu düzeni idame ettirmek için seçilen site yönetimi, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun site yönetimi kurulması ile ilgili beşinci bölümünden yararlanabilirler.

Kat mülkiyeti kanunu içerisinde genel kurulun toplanması, yönetim planının oluşturulması, kat malikleri toplantısının zamanı ve karar yeter  sayısı, oya katılabilme şartları, karar alınması, sulh mahkemesine intikal ettirilecek durumlar, yönetici atanması, yöneticinin görevleri, sorumluluğu, hesap vermesi, hakları, yönetimin denetlenmesi ve yenilikler hakkında maddeler yer almaktadır.

Site Yöneticisi Nasıl Seçilir?

Tüm kat maliklerinin bulunduğu genel kurulda, yönetici olmaya aday kişiler kendini tanıtır ve çoğunluğun seçtiği kişi, site yöneticisi olarak atanır.

Seçilen site yönetimi görevine 2 yıl devam eder. Yönetim süresi boyunca yönetimin bütçeyi oluşturmak, harcamaları yapmak, bakımınları yapmak, çevre düzenlemesi ile ilgilenmek gibi sorumlulukları bulunmaktadır.

Her yıl belirlenen ayda toplanacak genel kurulda site sakinleri yeni bir yönetim oluşturabilir yada görevi devam ediyor ise site yönetiminin görevine devam etmesine karar verebilirler.

Bu düzene geçişle birlikte çok katlı binalarda yaşamaya başlayan insanların uyması gereken kurallar için hukuk ortamında geçerliliği olan sözleşme oluşturulur.

Site yönetim planı hakkında daha detaylı bilgi almak için Site Yönetim Planı Nedir, Nasıl Oluşturulur? isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Site Yönetimi Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Apartman ve site yönetimi, hem vergi kanunları açısından hem de kat mülkiyeti kanunu açısından defter tutmak zorundadır.

Vergi kanunları açısından tutulması gereken defterler aşağıdaki şekildedir.

 • Yevmiye Defteri
 • Defteri Kebir
 • Envanter ve Bilanço Defteri
 • Karar Defterleri (Genel Kurul Karar Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri)
 • Ortaklar Defteri

Kat mülkiyeti kanunu açısından tutulması gereken defterler aşağıdaki şekildedir.

 • Karar Defteri (Kat Malikleri Kurulu Defteri)
 • Gelir-Gider Defteri
 • Denetim Defteri
 • Belge Muhafaza Yükümlülüğü
 • Defterlerin Kapanış Tasdiki Zorunluluğu

SGK mevzuatı açısından aşağıdaki yükümlülüklerin yapılması gerekmektedir.

 • İşyeri Bildirgesi
 • İş Kazası Bildirimi
 • Belgelerin Muhafaza Süresi
 • İbraz Edilecek Defterler ve Belgeler

Sonuç Olarak

Yaşam ortamlarında mutlu bir şekilde yaşayabilmek için site yönetiminin doğru kişilerden oluşması, yasal bir süreçlerin ilerletilmesi ve güvenilir bir yönetim oluşturulması önemlidir.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

İstanbul Apartman Bina Site Yönetimi

İstanbul Profesyonel Site ve Bina Yönetimi

Çözümlerimiz ile Yanınızdayız.

Günümüzde hemen her binada yaşanan yönetim kaynaklı aksaklıklar; sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir bina yönetimi anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir.İstanbul Site ve Bina Yönetimi

 

İstanbul Apartman Bina Site Yönetimi

İstanbul Bina Yönetimi Ne İş Yapar?

Son dönemlerde Ankara bina yönetimi şirketleri sayısında çok sayıda bir artış gözlenmektedir.Türkiyenin neredeyse her ilinde yüzlerce binlerce bina yönetimi firmaları bulunmaktadır.

Komşuluk ilişkilerinin zarar görmesinden çekinilmesi, zaten yoğun ve stresli hayata başka bir sorumluluk ve stres eklemek istenmemesi gibi sebeplerden dolayı çoğu zaman isteksizce veya yetersizce yerine getirilen yöneticilik sonucunda yanlış kararların alınması yahut devamlı sirküle edilmesi gereken işlerin sorumluluğun layıkıyla yapılamaması durumlarından dolayı bu organizasyon işlerinin profesyonel bir şekilde yürütülmesi için Bina Yönetim Şirketleri ihtiyacı doğmuştur.

Bina Yönetimi Şirketimizin Verdiği Hizmetler

 • İşletme Projesi hazırlanması ve tebliğ edilmesi,
 • Bina bütçesinin hazırlanması,
 • Bina aidat, doğalgaz, sıcak su, elektrik, su, demirbaş vs. alacaklarının tahsil edilmesi,
 • İkazlara rağmen borcunu zamanında ödemeyen kat maliki veya sakinleri adına hukuki işlemlerin başlatılması,
 • Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi ve bilançoların hazırlanması,
 • Dönem sonunda gelir ve gider bilançolarının yönetim kuruluna sunulması,
 • Gider ve gelir analizlerinin periyodik olarak yönetime sunulması,
 • Apartman görevlisi, bahçıvan, güvenlik personelleri ile ilgili olarak SGK Kanunlarına uygun olarak; aylık verilmesi gereken bildirge, ücret bordroların hazırlanması ve imzalattırılması,
 • Bina içi yönetimince izin verilen ödemelerin yapılması(Elektirik,su,doğalgaz,asansör,maaş vs.)
 • Mesai saatleri içerisinde tüm sorularınıza işinde profesyonel çalışma ekibi ile çözüm,
 • İnternet web sitesinden 7/24 sizlere vermiş olduğumuz şifre ile bina durumu görüntüleme ve online ödeme imkanı,
 • Binanın ihtiyacı olabilecek teknik hizmetleri sağlanması,
 • Yapılacak işlerle alakalı gerekli tekliflerin alınması,
 • Bina temizlik işlerinin yaptırılması,
 • Bina bahçe bakımı ve temizlik işlerinin yaptırılması,

İstanbul Apartman Bina Site Yönetimi

Neden Bina Yönetimi ?

Değişen dünya ile birlikte çok katlı/daireli binaların oluşması, bu binalarda toplu ve kalabalık yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir.
Uygulamada, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetici görevini devir ederken sadece mali devir yapmakta ve demişbaş v.s gibi birikim, deneyim ve öngörülerini yeni kişiye aktaramamaktadır. Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta, yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır.
İlk bakışta fark edilmeyen bu yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para,bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun tek ve kesin çözümü ise; en çağdaş yaklaşım olarak, bina yönetiminin profesyonelleştirilmesidir.

İstanbul Apartman Bina Site Yönetimi

İstanbul Apartman Yönetimi

Profesyonel hizmet ile müşterilerinin yaşam kalitelerine katkıda bulunan ALEMDAR BİNA YÖNETİM HİZMETLERİ, binalarınızın doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve işletilebilmesi için gerekli olan hizmet yürütme sistemleri kurar. Modern bir bakış açısıyla şekillendirdiği bu yönetim sistemi, vermeyi amaçladığı bütün hizmetlerin bir bütünlük içinde ele alındığı ve yürütmede sorunların en aza indirgendiği bir sistemdir.
 • Bina Yönetim Planı’nın KMK’ya (Kat Mülkiyetleri Kanunu) uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Site İşletme Projesi’nin Yönetimi Kurulu ile birlikte KMK esaslarına uygun, arsa ve eşit paylı olarak yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
 • KMK’ya göre yıllık olağan genel kurul ve olağan üstü genel kurul toplantılarının yapılması
 • Belirli periyotlarla site sakinlerine memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Alacağınız kullanıcı adı ve şifre ile binanızla ilgili bütün hesapların, internet sitemiz www.alemdarbinayonetimi.com.tr ‘den güncel olarak görüntülenmesi
 • Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, site adına yazışmaların yapılması ve evrakların düzenli bir şekilde dosyalanması
 • Mali yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve genel kurula sunulması

İstanbul Apartman Bina Site Yönetimi

İstanbul Site Yönetimi

Bir yaşam alanındaki kat malikleri (örneğin ev veya ofis sahipleri) gayrimenkulün yönetimini kendi içlerinden yahut dışarıdan atayacakları bir kişi veya 3 kişilik bir kurula devredebilirler.

Site Yönetimi Nasıl Kurulur?

Eğer bir gayrimenkul içerisinde sekizden fazla bağımsız bölüm var ise yönetici seçimi mecburidir. Daha az sayıda bölüm bulunduran yaşam alanlarında yönetici seçimi zorunlu değildir.

Kurulu düzeni idame ettirmek için seçilen site yönetimi, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun site yönetimi kurulması ile ilgili beşinci bölümünden yararlanabilirler.

Kat mülkiyeti kanunu içerisinde genel kurulun toplanması, yönetim planının oluşturulması, kat malikleri toplantısının zamanı ve karar yeter  sayısı, oya katılabilme şartları, karar alınması, sulh mahkemesine intikal ettirilecek durumlar, yönetici atanması, yöneticinin görevleri, sorumluluğu, hesap vermesi, hakları, yönetimin denetlenmesi ve yenilikler hakkında maddeler yer almaktadır.

Site Yöneticisi Nasıl Seçilir?

Tüm kat maliklerinin bulunduğu genel kurulda, yönetici olmaya aday kişiler kendini tanıtır ve çoğunluğun seçtiği kişi, site yöneticisi olarak atanır.

Seçilen site yönetimi görevine 2 yıl devam eder. Yönetim süresi boyunca yönetimin bütçeyi oluşturmak, harcamaları yapmak, bakımınları yapmak, çevre düzenlemesi ile ilgilenmek gibi sorumlulukları bulunmaktadır.

Her yıl belirlenen ayda toplanacak genel kurulda site sakinleri yeni bir yönetim oluşturabilir yada görevi devam ediyor ise site yönetiminin görevine devam etmesine karar verebilirler.

Bu düzene geçişle birlikte çok katlı binalarda yaşamaya başlayan insanların uyması gereken kurallar için hukuk ortamında geçerliliği olan sözleşme oluşturulur.

Site yönetim planı hakkında daha detaylı bilgi almak için Site Yönetim Planı Nedir, Nasıl Oluşturulur? isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Site Yönetimi Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Apartman ve site yönetimi, hem vergi kanunları açısından hem de kat mülkiyeti kanunu açısından defter tutmak zorundadır.

Vergi kanunları açısından tutulması gereken defterler aşağıdaki şekildedir.

 • Yevmiye Defteri
 • Defteri Kebir
 • Envanter ve Bilanço Defteri
 • Karar Defterleri (Genel Kurul Karar Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri)
 • Ortaklar Defteri

Kat mülkiyeti kanunu açısından tutulması gereken defterler aşağıdaki şekildedir.

 • Karar Defteri (Kat Malikleri Kurulu Defteri)
 • Gelir-Gider Defteri
 • Denetim Defteri
 • Belge Muhafaza Yükümlülüğü
 • Defterlerin Kapanış Tasdiki Zorunluluğu

SGK mevzuatı açısından aşağıdaki yükümlülüklerin yapılması gerekmektedir.

 • İşyeri Bildirgesi
 • İş Kazası Bildirimi
 • Belgelerin Muhafaza Süresi
 • İbraz Edilecek Defterler ve Belgeler

Sonuç Olarak

Yaşam ortamlarında mutlu bir şekilde yaşayabilmek için site yönetiminin doğru kişilerden oluşması, yasal bir süreçlerin ilerletilmesi ve güvenilir bir yönetim oluşturulması önemlidir.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.