Kapıcı Pazar günü çalışabilir mi?

İş Kanunu’n tabi bir çalışan, işçi olarak adlandırılır ve kapıcı da İş Kanunu’na tabidir. Bunun anlamı onun da işçi kabul edilmesi ve çalışma şartlarının da buna göre belirlenmesinin gerekmesidir. Peki, kapıcının Pazar günü çalışması gerekir mi?

Kapıcı Pazar günü çalışır mı?

Kapıcının çalışma süreleri

İş Kanunu’na tabi bir çalışanın çalışma süreleri İş Kanunu ile belirlense de kapıcının durumu biraz daha özeldir. Bunun nedeni, kapıcıya diğer işçilerden farklı olarak özel birtakım düzenlemelerin getirilmiş olmasıdır.

Böylece kapıcının çalışma süreleri, normal işçilere göre bir nebze farklılaşır.

Kapıcının hafta tatili

Hafta tatili söz konusu olduğunda ise kapıcı ile diğer işçiler arasında fark yoktur. Bu konuyu anlamak için öncelikle hafta tatili kavramını bilmek gerekir.

Hafta tatili; işçinin 7 günlük zaman diliminde en az kesintisiz 24 saat kullanması gereken ve işçinin dinlendiği halde ücret hak ettiği zamanı ifade eder.

İş Kanunu hafta tatili için özel bir gün belirlememiş; bunun yerine, işçiye haftada en az bir gün hafta tatili kullandırılmasını zorunlu kılmıştır.

İşte kapıcının hafta tatili de yukarıdaki temel hükümler muvazenesinde değerlendirilmelidir. O halde tam da burada şu soruyu sormak gerekir: Hafta tatili Pazar günü olmak zorunda mıdır?

Kapıcının hafta tatili Pazar günü mü olur?

Kapıcının ya da İş Kanunu’na tabi herhangi bir işçinin hafta tatili için belirlenmiş kesin bir gün yoktur. Kanun, işçiye 7 günlük zaman diliminde hafta tatili kullandırılmasını zorunlu kılmıştır. Böyle olunca hafta tatili Perşembe ya da Pazar veya istenilen herhangi bir gün olarak belirlenebilir.

Örneğin hafta sonu kalabalığın arttığı bir yazlık sitede kat malikleri kurulu kapıcının hafta tatilini hafta içi bir gün olarak tespit edebilir. Hatta gerek duyulması halinde hafta tatili günü değiştirilebilir.

Hafta tatili günü değişmez ve sabit bir günü ifade etmez. Haliyle, duruma göre ve işçiye en geç 7 günde bir defa verilmesi şartıyla, hafta tatili gününün değiştirilmesi pekâlâ mümkündür.

Pazar günü çalışan kapıcıya mesai ödenir mi?

Eğer kapıcının hafta tatili Pazar günü ise ve kapıcı önceki 6 iş gününde çalışmışsa ya da çalışmış kabul edilmişse, evet bu kapıcıya ekstra ücret ödenmesi gerekir.

SONUÇ

Kapıcı Pazar günü çalışır mı? Kapıcının hafta tatili Pazar günü değil de bir başka gün ise, kapıcı elbette Pazar günü çalışır.

Ancak kapıcının hafta tatili Pazar günü ise, kapıcının bu günde kesinlikle çalıştırılmaması gerekir. İş Kanunu, işçinin hafta tatilinde çalıştırılmasına asla ve kat’a müsaade etmemiştir. Buna rağmen çalıştırılırsa hem ekstra ücret ödenmesi gerekir hem de kapıcının bu nedenle haklı fesih hakkı gündeme gelecektir.

Kapıcının da İş Kanunu’na tabi bir işçi olduğu, haftanın yedi günü çalıştırılmasının sağlıklı ve vicdani olmayacağı unutulmamalıdır. Ancak kapıcının Pazar günleri illa çalışması gerekiyorsa da yapılması gereken, kapıcının hafta tatilini başka bir güne almak ve fakat ona haftada en az bir gün hafta tatili hakkını muhakkak vermek olmalıdır.

Kapıcı Pazar günü çalışabilir mi?

İş Kanunu’n tabi bir çalışan, işçi olarak adlandırılır ve kapıcı da İş Kanunu’na tabidir. Bunun anlamı onun da işçi kabul edilmesi ve çalışma şartlarının da buna göre belirlenmesinin gerekmesidir. Peki, kapıcının Pazar günü çalışması gerekir mi?

Kapıcı Pazar günü çalışır mı?

Kapıcının çalışma süreleri

İş Kanunu’na tabi bir çalışanın çalışma süreleri İş Kanunu ile belirlense de kapıcının durumu biraz daha özeldir. Bunun nedeni, kapıcıya diğer işçilerden farklı olarak özel birtakım düzenlemelerin getirilmiş olmasıdır.

Böylece kapıcının çalışma süreleri, normal işçilere göre bir nebze farklılaşır.

Kapıcının hafta tatili

Hafta tatili söz konusu olduğunda ise kapıcı ile diğer işçiler arasında fark yoktur. Bu konuyu anlamak için öncelikle hafta tatili kavramını bilmek gerekir.

Hafta tatili; işçinin 7 günlük zaman diliminde en az kesintisiz 24 saat kullanması gereken ve işçinin dinlendiği halde ücret hak ettiği zamanı ifade eder.

İş Kanunu hafta tatili için özel bir gün belirlememiş; bunun yerine, işçiye haftada en az bir gün hafta tatili kullandırılmasını zorunlu kılmıştır.

İşte kapıcının hafta tatili de yukarıdaki temel hükümler muvazenesinde değerlendirilmelidir. O halde tam da burada şu soruyu sormak gerekir: Hafta tatili Pazar günü olmak zorunda mıdır?

Kapıcının hafta tatili Pazar günü mü olur?

Kapıcının ya da İş Kanunu’na tabi herhangi bir işçinin hafta tatili için belirlenmiş kesin bir gün yoktur. Kanun, işçiye 7 günlük zaman diliminde hafta tatili kullandırılmasını zorunlu kılmıştır. Böyle olunca hafta tatili Perşembe ya da Pazar veya istenilen herhangi bir gün olarak belirlenebilir.

Örneğin hafta sonu kalabalığın arttığı bir yazlık sitede kat malikleri kurulu kapıcının hafta tatilini hafta içi bir gün olarak tespit edebilir. Hatta gerek duyulması halinde hafta tatili günü değiştirilebilir.

Hafta tatili günü değişmez ve sabit bir günü ifade etmez. Haliyle, duruma göre ve işçiye en geç 7 günde bir defa verilmesi şartıyla, hafta tatili gününün değiştirilmesi pekâlâ mümkündür.

Pazar günü çalışan kapıcıya mesai ödenir mi?

Eğer kapıcının hafta tatili Pazar günü ise ve kapıcı önceki 6 iş gününde çalışmışsa ya da çalışmış kabul edilmişse, evet bu kapıcıya ekstra ücret ödenmesi gerekir.

SONUÇ

Kapıcı Pazar günü çalışır mı? Kapıcının hafta tatili Pazar günü değil de bir başka gün ise, kapıcı elbette Pazar günü çalışır.

Ancak kapıcının hafta tatili Pazar günü ise, kapıcının bu günde kesinlikle çalıştırılmaması gerekir. İş Kanunu, işçinin hafta tatilinde çalıştırılmasına asla ve kat’a müsaade etmemiştir. Buna rağmen çalıştırılırsa hem ekstra ücret ödenmesi gerekir hem de kapıcının bu nedenle haklı fesih hakkı gündeme gelecektir.

Kapıcının da İş Kanunu’na tabi bir işçi olduğu, haftanın yedi günü çalıştırılmasının sağlıklı ve vicdani olmayacağı unutulmamalıdır. Ancak kapıcının Pazar günleri illa çalışması gerekiyorsa da yapılması gereken, kapıcının hafta tatilini başka bir güne almak ve fakat ona haftada en az bir gün hafta tatili hakkını muhakkak vermek olmalıdır.