Kapıcılara Ödenecek Net Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

 

Asgari ücretle çalışan konut kapıcılarının net asgari ücretinin hesaplaması ve kapıcıya ödenen net ücret ile Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi toplamından oluşan kapıcının apartman / site yönetimine aylık maliyeti aşağıda belirtilmiştir.

2022 Yılında Konut Kapıcılarına Ödenecek Net Asgari Ücret

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi kaldırılmış olduğundan, konut kapıcılarına da 2022 yılında diğer asgari ücretli çalışanlar gibi aylık net 4.253,40 TL ödeme yapılacaktır. (Bkz. Aylık Net Asgari Ücretin Hesabı

2021 Yılında Konut Kapıcılarına Ödenecek Net Asgari Ücret

Kesintiler 01/01/2021-30/06/2021
Aylık Brüt Asgari Ücret 3.577,50 TL
İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi  (%14) 500,85 TL
İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Primi Kesintisi (%1) 35,78 TL
Kapıcıya Ödenecek Net Ücret 3.040,88 TL

—–

Kapıcının 2022 Yılında İşverene Maliyeti

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi kaldırılmış olduğundan, 2022 yılında konut kapıcılarının işverene aylık maliyeti diğer asgari ücretli çalışanlarla aynı olacaktır. (Bkz. Asgari Ücretle Çalışan İşçinin İşverene Aylık Maliyeti)

Kapıcının 2021 Yılında İşverene Maliyeti

Brüt Asgari Ücret 3.577,50 TL
Sigorta Primi İşveren Hissesi  % 20.5 733,38 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi  % 2 71,55 TL
Kapıcının İşverene Toplam Maliyeti 4.382,43 TL
5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlananlar İçin Toplam Maliyet 4.203,56 TL

Açıklama:

– Konut kapıcılarından sadece sigorta primi işçi hissesi ile işsizlik sigortası primi işçi hissesi kesilmekte, bunun dışında herhangi bir kesinti yapılmamakta, bunların ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmemektedir. Bu nedenle diğer işçilere göre net ücretleri yüksek olmaktadır.

– Bunlardan gelir vergisi kesilmediği için bunlar asgari geçim indirimi (AGİ) alamıyordu.

Kapıcılara Ödenecek Net Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

 

Asgari ücretle çalışan konut kapıcılarının net asgari ücretinin hesaplaması ve kapıcıya ödenen net ücret ile Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi toplamından oluşan kapıcının apartman / site yönetimine aylık maliyeti aşağıda belirtilmiştir.

2022 Yılında Konut Kapıcılarına Ödenecek Net Asgari Ücret

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi kaldırılmış olduğundan, konut kapıcılarına da 2022 yılında diğer asgari ücretli çalışanlar gibi aylık net 4.253,40 TL ödeme yapılacaktır. (Bkz. Aylık Net Asgari Ücretin Hesabı

2021 Yılında Konut Kapıcılarına Ödenecek Net Asgari Ücret

Kesintiler 01/01/2021-30/06/2021
Aylık Brüt Asgari Ücret 3.577,50 TL
İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi  (%14) 500,85 TL
İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Primi Kesintisi (%1) 35,78 TL
Kapıcıya Ödenecek Net Ücret 3.040,88 TL

—–

Kapıcının 2022 Yılında İşverene Maliyeti

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi kaldırılmış olduğundan, 2022 yılında konut kapıcılarının işverene aylık maliyeti diğer asgari ücretli çalışanlarla aynı olacaktır. (Bkz. Asgari Ücretle Çalışan İşçinin İşverene Aylık Maliyeti)

Kapıcının 2021 Yılında İşverene Maliyeti

Brüt Asgari Ücret 3.577,50 TL
Sigorta Primi İşveren Hissesi  % 20.5 733,38 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi  % 2 71,55 TL
Kapıcının İşverene Toplam Maliyeti 4.382,43 TL
5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlananlar İçin Toplam Maliyet 4.203,56 TL

Açıklama:

– Konut kapıcılarından sadece sigorta primi işçi hissesi ile işsizlik sigortası primi işçi hissesi kesilmekte, bunun dışında herhangi bir kesinti yapılmamakta, bunların ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmemektedir. Bu nedenle diğer işçilere göre net ücretleri yüksek olmaktadır.

– Bunlardan gelir vergisi kesilmediği için bunlar asgari geçim indirimi (AGİ) alamıyordu.