Karar Defteri Tasdik Zamanı ve Tasdik Zorunluluğu

Karar Defteri Tasdik Zamanı ve Tasdik Zorunluluğu

Kat Mülkiyeti Kanununa göre apartman/bina ve site yönetimi yöneticilerinin iki adet defter bulundurmaları zorunludur. Bu defterler karar defteri ve işletme (gelir-gider) defteridir.

Apartman Defterlerinin Tasdik Zorunluluğu

Kat Mülkiyeti Kanunun 32. maddesi uyarınca apartman karar defterinin tasdiki zorunludur. İşletme (gelir-gider) defterinin ise tasdik zorunluluğu yoktur.

KMK Madde 32 – Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.

Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.
Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

Apartman Defterlerinin Tasdik Edilmesi ve Tasdik Zamanı

Apartman yöneticisi apartman karar defterini her yıl ocak ayı sonuna kadar notere onaylatmalıdır. Onaylatma işlemi bir önceki yılın sayfaları kapatılıp yeni dönemde kullanılacak olan sayfaların noter tarafından mühürlenmesidir.

Apartman Defterlerinin Tasdik Edilmemesi Durumunda Cezai Sorumluluk

Herhangi bir denetleme durumunda Apartman karar defteri onaylalmamış ise apartman yönetimi para cezasına çarptırılır ve bu ceza tutarını kendi cebinden öder.

Genelde apartman yöneticileri karar defterini bir kez onaylatır ve defter bitene kadar kullanır. Bu yanlıştır. Apartman karar defterleri her yıl noter tarafından tasdik edilmelidir.

Kayserinin ve Türkiyenin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Karar Defteri Tasdik Zamanı ve Tasdik Zorunluluğu

Karar Defteri Tasdik Zamanı ve Tasdik Zorunluluğu

Kat Mülkiyeti Kanununa göre apartman/bina ve site yönetimi yöneticilerinin iki adet defter bulundurmaları zorunludur. Bu defterler karar defteri ve işletme (gelir-gider) defteridir.

Apartman Defterlerinin Tasdik Zorunluluğu

Kat Mülkiyeti Kanunun 32. maddesi uyarınca apartman karar defterinin tasdiki zorunludur. İşletme (gelir-gider) defterinin ise tasdik zorunluluğu yoktur.

KMK Madde 32 – Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.

Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.
Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

Apartman Defterlerinin Tasdik Edilmesi ve Tasdik Zamanı

Apartman yöneticisi apartman karar defterini her yıl ocak ayı sonuna kadar notere onaylatmalıdır. Onaylatma işlemi bir önceki yılın sayfaları kapatılıp yeni dönemde kullanılacak olan sayfaların noter tarafından mühürlenmesidir.

Apartman Defterlerinin Tasdik Edilmemesi Durumunda Cezai Sorumluluk

Herhangi bir denetleme durumunda Apartman karar defteri onaylalmamış ise apartman yönetimi para cezasına çarptırılır ve bu ceza tutarını kendi cebinden öder.

Genelde apartman yöneticileri karar defterini bir kez onaylatır ve defter bitene kadar kullanır. Bu yanlıştır. Apartman karar defterleri her yıl noter tarafından tasdik edilmelidir.

Kayserinin ve Türkiyenin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.