Apartman kuralları

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır?

6306 numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre afet alanında bulunduğu tespit edilen gayrimenkuller, kentsel dönüşüm çerçevesine alınarak yıkılıp yeniden inşa edilmektedir. Yeniden inşa sürecinde gayrimenkul sahibi ve kiracıların mağdur olmaması için de kendilerine kentsel dönüşüm kira yardımı yapılmaktadır. En fazla 18 ay boyunca verilen kentsel dönüşüm kira yardımında, gayrimenkul sahiplerinin taşınma masraflarını karşılayabilmeleri için kira yardımının 5 aylık bölümü peşin olarak ödenebilmektedir.

Kira yardımı bedeli, şehre ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranına göre yıllara bağlı olarak hesaplanmaktadır. Gayrimenkul sahiplerinin ve kiracıların kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeleri için Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Kira Yardımı Almak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır?

Kentsel dönüşüm kira yardımını almak için gereken belgeler, başvuran kişinin gayrimenkul sahibi ya da kiracı olmasına göre değişmektedir. Kiracıların ibraz etmesi gereken belgeler de konut ya da iş yeri kiracısı olma durumuna göre farklılık göstermektedir. Gayrimenkul sahibinin kentsel dönüşüm kira yardımı alması için gerekli evraklar şunlardır:

 

 • Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi
 • Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı
 • IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

 

Konut çok hisseli ise kira yardımı almak isteyen malike ait bölümün son 3 aya ait doğal gaz, elektrik ya da su faturalarından birinin aslı ibraz edilmelidir. Fatura gösterilemediği takdirde kira yardımı alınacak bölümün kime ait olduğunu gösteren emlak vergi beyannamesi alınmalıdır. İlgili belediyeden alınabilecek bu belgenin yetkili amir tarafından imzalanmış ve mühürlü olması gerekmektedir. Kira yardımı almak isteyen gayrimenkul sahibinin bir temsilci ile başvurması durumunda şu belgeleri de teslim etmesi gerekir:

 

 • Vekaletname aslı ve fotokopisi
 • Vekilin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

 

Vekaletname ile yapılacak kira yardımı başvurusunda vekaletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Konut Kiracılarının Kentsel Dönüşüm Yardımı Alma Şartları Nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır?

Kentsel dönüşüm alanındaki konutlarda kiracı olarak yaşayan kişiler de kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmektedir. Kiracılara 2 aylık kira bedeli yardımı yapılmaktadır. Yapılacak yardımın bedeli ise konutun bulunduğu şehrin kira ortalamaları göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Kiracıların kentsel dönüşüm kira desteğinden faydalanması için teslim etmeleri gereken belgeler ise şunlardır:

 

 • Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı ya da son 3 aya ait kiracının adına kayıtlı su, elektrik ya da doğal gaz faturasının aslı
 • Gayrimenkulün riskli olduğunu belirten raporun fotokopisi
 • IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

 

Kentsel Dönüşüm Alanındaki İş Yeri Kiracılarının Hakları Nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır?

İşyeri kiracılarının da konut kiracıları gibi 2 aylık kentsel dönüşüm kira yardımı almaya hakları vardır. Kira yardımı başvurusunda bulunmak için şu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir:

 

 • Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • İş yerinin bulunduğu riskli binaya ait vergi levhası
 • Yeni taşınılacak iş yeri adresine ait vergi levhası
 • Gayrimenkulün riskli olduğunu belirten raporun fotokopisi
 • IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

 

Kentsel dönüşüm alanı içerisinde konutu ya da iş yeri olan kişilerin bina tahliye tarihinden itibaren 1 yıl veya yapının yıkıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde kira yardımı için başvurmaları gerekmektedir.

Apartman kuralları

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır?

6306 numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre afet alanında bulunduğu tespit edilen gayrimenkuller, kentsel dönüşüm çerçevesine alınarak yıkılıp yeniden inşa edilmektedir. Yeniden inşa sürecinde gayrimenkul sahibi ve kiracıların mağdur olmaması için de kendilerine kentsel dönüşüm kira yardımı yapılmaktadır. En fazla 18 ay boyunca verilen kentsel dönüşüm kira yardımında, gayrimenkul sahiplerinin taşınma masraflarını karşılayabilmeleri için kira yardımının 5 aylık bölümü peşin olarak ödenebilmektedir.

Kira yardımı bedeli, şehre ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranına göre yıllara bağlı olarak hesaplanmaktadır. Gayrimenkul sahiplerinin ve kiracıların kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeleri için Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Kira Yardımı Almak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır?

Kentsel dönüşüm kira yardımını almak için gereken belgeler, başvuran kişinin gayrimenkul sahibi ya da kiracı olmasına göre değişmektedir. Kiracıların ibraz etmesi gereken belgeler de konut ya da iş yeri kiracısı olma durumuna göre farklılık göstermektedir. Gayrimenkul sahibinin kentsel dönüşüm kira yardımı alması için gerekli evraklar şunlardır:

 

 • Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi
 • Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı
 • IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

 

Konut çok hisseli ise kira yardımı almak isteyen malike ait bölümün son 3 aya ait doğal gaz, elektrik ya da su faturalarından birinin aslı ibraz edilmelidir. Fatura gösterilemediği takdirde kira yardımı alınacak bölümün kime ait olduğunu gösteren emlak vergi beyannamesi alınmalıdır. İlgili belediyeden alınabilecek bu belgenin yetkili amir tarafından imzalanmış ve mühürlü olması gerekmektedir. Kira yardımı almak isteyen gayrimenkul sahibinin bir temsilci ile başvurması durumunda şu belgeleri de teslim etmesi gerekir:

 

 • Vekaletname aslı ve fotokopisi
 • Vekilin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

 

Vekaletname ile yapılacak kira yardımı başvurusunda vekaletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Konut Kiracılarının Kentsel Dönüşüm Yardımı Alma Şartları Nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır?

Kentsel dönüşüm alanındaki konutlarda kiracı olarak yaşayan kişiler de kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmektedir. Kiracılara 2 aylık kira bedeli yardımı yapılmaktadır. Yapılacak yardımın bedeli ise konutun bulunduğu şehrin kira ortalamaları göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Kiracıların kentsel dönüşüm kira desteğinden faydalanması için teslim etmeleri gereken belgeler ise şunlardır:

 

 • Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı ya da son 3 aya ait kiracının adına kayıtlı su, elektrik ya da doğal gaz faturasının aslı
 • Gayrimenkulün riskli olduğunu belirten raporun fotokopisi
 • IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

 

Kentsel Dönüşüm Alanındaki İş Yeri Kiracılarının Hakları Nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır?

İşyeri kiracılarının da konut kiracıları gibi 2 aylık kentsel dönüşüm kira yardımı almaya hakları vardır. Kira yardımı başvurusunda bulunmak için şu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir:

 

 • Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • İş yerinin bulunduğu riskli binaya ait vergi levhası
 • Yeni taşınılacak iş yeri adresine ait vergi levhası
 • Gayrimenkulün riskli olduğunu belirten raporun fotokopisi
 • IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

 

Kentsel dönüşüm alanı içerisinde konutu ya da iş yeri olan kişilerin bina tahliye tarihinden itibaren 1 yıl veya yapının yıkıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde kira yardımı için başvurmaları gerekmektedir.