Kentsel Dönüşümde Emlak Vergisi

Kentsel Dönüşümde Emlak Vergisi Ödenir mi?

 

Herhangi bir doğal afet olması durumunda yıkılma ya da ağır hasar görme ihtimali bulunan binalar riskli yapı olarak adlandırılır. Teknik incelemeler sonucunda riskli yapı belgesi verilen bu binalar yıkılır. Kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan ve yeniden inşa edilebilen binalar için vergi ve diğer zorunlu ödemeler konusunda bazı özel uygulamalar mevcuttur.

Kentsel Dönüşümde Emlak Vergisi Muafiyeti Var mı?

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina için emlak vergisi muafiyeti bulunmamaktadır. Ancak gayrimenkul sahiplerine bazı zorunlu masraflardan muafiyet sağlanmıştır. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un 7. maddesine göre kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılan gayrimenkul sahiplerinin; noter harcı, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti, belediyelerce alınan harçlar ve banka ile sigorta muameleleri vergisini ödeme zorunluluğu yoktur.

Kentsel Dönüşümde Emlak Vergisi Ödenir mi?

Evi Yıkılan Konut Sahipleri Emlak Vergisi Ödemeli mi?

Sahip olduğu evi yıkılan kişilerin emlak vergisi ödemeye devam etmeleri gerekir. Ancak emlak vergisinin türüne bağlı olarak ödeyecekleri bedel de değişir. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre emlak vergisi, bina vergisi ve arsa vergisi olmak üzere iki türdür.

Binalar kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmadan önce gayrimenkul sahipleri, bina vergisi türünde emlak vergisi öderler. Riskli yapı yıkıldıktan sonra tekrar inşa edilene kadar geçen süreçte ise arazi vergisi türündeki emlak vergisini ödemeleri gerekir.

Bina vergisi ve arazi vergisi hesaplamaları birbirinden farklı şekilde yapılmaktadır. Bu sebeple belediyeye gayrimenkulün değişen niteliği konusunda bilgi verilmesi gerekir. Gayrimenkul sahipleri kendilerine ait olan daire oranında araziden pay sahibi olur. Arsada sahip olunan pay oranında da arazi vergisi yani emlak vergisi verilmesi gerekir. Ödenecek emlak vergisinin ne kadar olduğu ise gayrimenkulün bulunduğu bölge belediyesi tarafından belirlenir.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Kentsel Dönüşümde Emlak Vergisi

Kentsel Dönüşümde Emlak Vergisi Ödenir mi?

 

Herhangi bir doğal afet olması durumunda yıkılma ya da ağır hasar görme ihtimali bulunan binalar riskli yapı olarak adlandırılır. Teknik incelemeler sonucunda riskli yapı belgesi verilen bu binalar yıkılır. Kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan ve yeniden inşa edilebilen binalar için vergi ve diğer zorunlu ödemeler konusunda bazı özel uygulamalar mevcuttur.

Kentsel Dönüşümde Emlak Vergisi Muafiyeti Var mı?

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina için emlak vergisi muafiyeti bulunmamaktadır. Ancak gayrimenkul sahiplerine bazı zorunlu masraflardan muafiyet sağlanmıştır. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un 7. maddesine göre kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılan gayrimenkul sahiplerinin; noter harcı, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti, belediyelerce alınan harçlar ve banka ile sigorta muameleleri vergisini ödeme zorunluluğu yoktur.

Kentsel Dönüşümde Emlak Vergisi Ödenir mi?

Evi Yıkılan Konut Sahipleri Emlak Vergisi Ödemeli mi?

Sahip olduğu evi yıkılan kişilerin emlak vergisi ödemeye devam etmeleri gerekir. Ancak emlak vergisinin türüne bağlı olarak ödeyecekleri bedel de değişir. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre emlak vergisi, bina vergisi ve arsa vergisi olmak üzere iki türdür.

Binalar kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmadan önce gayrimenkul sahipleri, bina vergisi türünde emlak vergisi öderler. Riskli yapı yıkıldıktan sonra tekrar inşa edilene kadar geçen süreçte ise arazi vergisi türündeki emlak vergisini ödemeleri gerekir.

Bina vergisi ve arazi vergisi hesaplamaları birbirinden farklı şekilde yapılmaktadır. Bu sebeple belediyeye gayrimenkulün değişen niteliği konusunda bilgi verilmesi gerekir. Gayrimenkul sahipleri kendilerine ait olan daire oranında araziden pay sahibi olur. Arsada sahip olunan pay oranında da arazi vergisi yani emlak vergisi verilmesi gerekir. Ödenecek emlak vergisinin ne kadar olduğu ise gayrimenkulün bulunduğu bölge belediyesi tarafından belirlenir.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.