Kiracılar apartman yöneticisi olabilir mi?

Kiracılar apartman yöneticisi olabilir mi?

Kat maliklerinin oy birliğiyle seçilen apartman yöneticisini bekleyen pek çok sorumluluk söz konusu. Genel olarak apartman yöneticileri ev sahiplerinden seçiliyor olsa da, kiracılar da apartman yöneticisi olabilir mi?

Yönetim bildirgesine bakın
• Apartman yöneticisinin görevlerini belirleyen Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartman yöneticisi bağımsız bölümlerin malikler tarafından seçilir ve yönetime seçilme hakkına sahip olur.
• Bu kanuna göre kiracılar kat maliklerinden vekalet alarak toplantılara katılabilir.

• Kanuna göre kat malikleri taşınmazın yönetimini kendi aralarında ya da dışarıdan seçecekleri bir kimseye ya da üç kişilik bir kurula verebilir.

• Yönetici kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.
• Bu hükümler doğrultusunda ve apartman yönetim bildirgesinde “kiracı yönetici olamaz” ibaresi yoksa kat malikleri sayı ve arsa çoğunluğuyla kiracıyı yönetici seçebilir.


Apartman yöneticisi, ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması, sigorta ettirilmesi, korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması gibi görevlere sahip kişidir. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Peki kiracı apartman yöneticisi olabilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kiracıların apartman yönetiminde fazla sorumluluğu bulunmamaktadır. Kiracılar yönetim toplantılarına katılabilir. Divan başkanı tarafından konuşma hakkı kendisine verildiğinde ancak dilek ve temennisini iletebilir.

Apartman yöneticisi seçiminde kiracı oy kullanabilir mi?

Kiracı, kat maliki tarafından vekalet almadığı sürece oy kullanamaz.

Kat maliki, kiracısına ancak vekalet verdiği takdirde, kiracı oy kullanma ve yönetime seçilme hakkına sahip olur. Ancak vekalet alması, denetçi olmasına yetmez. Denetçi olunabilmesi için kat maliki olmak şarttır.

Apartman yönetimi ile ilgili husus Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesinde şu şekilde ele alınmıştır;

Madde 34 – Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

 • Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.
 • Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.
 • Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.
 • Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.
 • Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır.
 • Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.
 • Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Türkiyenin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.

Kiracılar apartman yöneticisi olabilir mi?

Kiracılar apartman yöneticisi olabilir mi?

Kat maliklerinin oy birliğiyle seçilen apartman yöneticisini bekleyen pek çok sorumluluk söz konusu. Genel olarak apartman yöneticileri ev sahiplerinden seçiliyor olsa da, kiracılar da apartman yöneticisi olabilir mi?

Yönetim bildirgesine bakın
• Apartman yöneticisinin görevlerini belirleyen Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartman yöneticisi bağımsız bölümlerin malikler tarafından seçilir ve yönetime seçilme hakkına sahip olur.
• Bu kanuna göre kiracılar kat maliklerinden vekalet alarak toplantılara katılabilir.

• Kanuna göre kat malikleri taşınmazın yönetimini kendi aralarında ya da dışarıdan seçecekleri bir kimseye ya da üç kişilik bir kurula verebilir.

• Yönetici kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.
• Bu hükümler doğrultusunda ve apartman yönetim bildirgesinde “kiracı yönetici olamaz” ibaresi yoksa kat malikleri sayı ve arsa çoğunluğuyla kiracıyı yönetici seçebilir.


Apartman yöneticisi, ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması, sigorta ettirilmesi, korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması gibi görevlere sahip kişidir. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Peki kiracı apartman yöneticisi olabilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kiracıların apartman yönetiminde fazla sorumluluğu bulunmamaktadır. Kiracılar yönetim toplantılarına katılabilir. Divan başkanı tarafından konuşma hakkı kendisine verildiğinde ancak dilek ve temennisini iletebilir.

Apartman yöneticisi seçiminde kiracı oy kullanabilir mi?

Kiracı, kat maliki tarafından vekalet almadığı sürece oy kullanamaz.

Kat maliki, kiracısına ancak vekalet verdiği takdirde, kiracı oy kullanma ve yönetime seçilme hakkına sahip olur. Ancak vekalet alması, denetçi olmasına yetmez. Denetçi olunabilmesi için kat maliki olmak şarttır.

Apartman yönetimi ile ilgili husus Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesinde şu şekilde ele alınmıştır;

Madde 34 – Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

 • Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.
 • Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.
 • Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.
 • Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.
 • Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır.
 • Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.
 • Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Türkiyenin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.