Gürültü Yapan Komşu Şikayet Dilekçe Örneği

Gürültü Yapan Komşu Şikayet Dilekçe Örneği

Gürültü Yapan Komşu Şikayet Dilekçe Örneği

……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi)
DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)
KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün……………….. (çekilmez hal yazılır)…………….sebebiyle mülkiyet hakkının devri.
OLAY : Yöneticisi bulunduğum……………ili…………..ilçesi
…………….mahallesi…………..caddesi………….sokakta …………ada………..parselde bulunan……kapı numaralı apartmanın……nolu bağımsız bölüm maliki olan davalının, …………….(çekilmez hal yazılır)……………sebebiyle,bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır.
Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur.
HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.25 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu
kararı,ihtarname ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEK : Davalı kat malikinin…….nolu bağımsız bölümünün dava
tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla,mülkiyetinin
diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve
yargılama giderlerinin davalıya Ödettirilmesini arz ve talep
ederim.(Tarih…../…../…….)
Davacı(Adı-Soyadı,İmza)
EKLER :
1- Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi.
2- Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı
———————-

Gürültü Yapan Komşuyu Şikayet Dilekçesi

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ
ŞÜPHELİ
SUÇ
SUÇ TARİHİ

AÇIKLAMALAR

Şikayet olunan ……… şahıs ile …. Mahallesi, …. Caddesi, …. Sokak No: 1 Yıldız Apartmanında oturmaktayız. Şikayet olunan kişi benim oturduğum dairenin üst katında oturmaktadır. Yaklaşık 1 aydır bu kişi dairesinde yüksek sesle müzik dinlemekte ve gürültü çıkarmaktadır. Bu gürültü ve yüksek ses hemen hemen her gün yaşanmaktadır. Bu kişiyi yüksek ses çıkarmaması ve gürültü yapmaması defalarca uyarmama rağmen ısrarla aynı davranışlarını sürdürmeye devam etmektedir. Hakkınızda savcılığa şikayette bulanacağım diye de uyardım, bu uyarıdan sonra daha da ileri giderek geç saatlere kadar yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Bu durum okula gitmekte olan çocuklarımın da uykusuz kalmasına sebep olduğu gibi sağlıklarını da bozacak bir hal almıştır. Apartmanımızda bulunan diğer apartman sakinleri de bu durumdan rahatsızlık duymaktadırlar.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 sayılı kanun ve ilgili tüm mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Tanık beyanları ve sair tüm deliller.

NETİCE ve TALEP
Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında şüphelinin eylemine uyan TCK’nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılmasını, saygılarımla arz ve talep ederim…/…/…..

Şikayetçi
(İsim Soyisim ve İmza)

Gürültü Yapan Komşu Şikayet Dilekçe Örneği

Gürültü Yapan Komşu Şikayet Dilekçe Örneği

Gürültü Yapan Komşu Şikayet Dilekçe Örneği

……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi)
DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)
KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün……………….. (çekilmez hal yazılır)…………….sebebiyle mülkiyet hakkının devri.
OLAY : Yöneticisi bulunduğum……………ili…………..ilçesi
…………….mahallesi…………..caddesi………….sokakta …………ada………..parselde bulunan……kapı numaralı apartmanın……nolu bağımsız bölüm maliki olan davalının, …………….(çekilmez hal yazılır)……………sebebiyle,bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır.
Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur.
HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.25 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu
kararı,ihtarname ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEK : Davalı kat malikinin…….nolu bağımsız bölümünün dava
tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla,mülkiyetinin
diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve
yargılama giderlerinin davalıya Ödettirilmesini arz ve talep
ederim.(Tarih…../…../…….)
Davacı(Adı-Soyadı,İmza)
EKLER :
1- Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi.
2- Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı
———————-

Gürültü Yapan Komşuyu Şikayet Dilekçesi

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ
ŞÜPHELİ
SUÇ
SUÇ TARİHİ

AÇIKLAMALAR

Şikayet olunan ……… şahıs ile …. Mahallesi, …. Caddesi, …. Sokak No: 1 Yıldız Apartmanında oturmaktayız. Şikayet olunan kişi benim oturduğum dairenin üst katında oturmaktadır. Yaklaşık 1 aydır bu kişi dairesinde yüksek sesle müzik dinlemekte ve gürültü çıkarmaktadır. Bu gürültü ve yüksek ses hemen hemen her gün yaşanmaktadır. Bu kişiyi yüksek ses çıkarmaması ve gürültü yapmaması defalarca uyarmama rağmen ısrarla aynı davranışlarını sürdürmeye devam etmektedir. Hakkınızda savcılığa şikayette bulanacağım diye de uyardım, bu uyarıdan sonra daha da ileri giderek geç saatlere kadar yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Bu durum okula gitmekte olan çocuklarımın da uykusuz kalmasına sebep olduğu gibi sağlıklarını da bozacak bir hal almıştır. Apartmanımızda bulunan diğer apartman sakinleri de bu durumdan rahatsızlık duymaktadırlar.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 sayılı kanun ve ilgili tüm mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Tanık beyanları ve sair tüm deliller.

NETİCE ve TALEP
Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında şüphelinin eylemine uyan TCK’nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılmasını, saygılarımla arz ve talep ederim…/…/…..

Şikayetçi
(İsim Soyisim ve İmza)