Konut Kapıcılarının Özel Çalışma Koşulları

03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazetede Konut Kapıcıları yönetmeliği yayımlanmıştır.

 • Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz.
 • Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.
 • Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir.
 • İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.
 • 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
 • Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47’nci maddesine uygun olarak ödenir.
 • Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.
 • Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir.
 • Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.

İlgili Yönetmelik için tıklayınız

Konut Kapıcılarının Özel Çalışma Koşulları

03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazetede Konut Kapıcıları yönetmeliği yayımlanmıştır.

 • Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz.
 • Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.
 • Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir.
 • İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.
 • 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
 • Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47’nci maddesine uygun olarak ödenir.
 • Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.
 • Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir.
 • Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.

İlgili Yönetmelik için tıklayınız