Konut Sigortası Nedir, Neleri Kapsar?

Konut sigortası ev ve içindeki eşyaları, su baskını ve deprem gibi doğal afetlerden hırsızlık ve yangına kadar pek çok riske karşı koruyan geniş kapsamlı sigorta çeşididir. “Ev sigortası nedir?” sorusunun da cevabı olan konut sigortası, herhangi bir tehlikede ya da konutta meydana gelen bir hasarda sigortalıların büyük masraflardan kurtulmasını sağlar. Bu sigorta türü zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak yaptırılır. Aynı zamanda yalnızca ev sahipleri değil, kiracılar da konut sigortasından yararlanabilir. Evin maliki olmasa da konutta ikamet edenler eşyalarını bu sigorta ile güvence altına alabilir.

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

Konut sigortası yaptırmak isteyen kişiler “Ev eşya sigortası neleri kapsar?” diye merak edebilir. Oldukça geniş kapsamlı teminatlar sunan konut sigortası, ev içi risklerin yanı sıra doğal afetlere karşı da güvence sunar. Konut sigortası kapsamı ise ana ve ek teminatlardan oluşur. Bu teminatlar sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, konut sigortası yaptıracakların önceden teminat bilgilerini öğrenmeleri tavsiye edilir.

Konut Sigortasında Bulunan Ana Teminatlar

“Ev sigortası neleri kapsar?” sorusuna cevap verirken en başta sayılacak risk yangın olacaktır. Her sigorta şirketi konut sigortası için yangın teminatını sağlar. Bu teminat kapsamında, yıldırım ve yangın nedeniyle hasar gören eşyalar güvence altına alınır. Aynı zamanda infilak ve yangın nedeniyle ortaya çıkan duman ve buharın sigortalı eşyalara direkt olarak verdiği hasarlar da karşılanır.

Konut Sigortasında Bulunan Ek Teminatlar

Sigorta poliçesinin kapsamını genişleterek pek çok riske karşı ev ve eşyaları güvence altına almak mümkündür.

 • Grev, lokavt, kargaşa, terör ve halk hareketleri: Bu toplumsal hareketler ve yetkililer tarafından olayları önlemek amacıyla yapılan müdahaleler nedeniyle meydana gelen her bir hasarda, hasarın %5’i oranında muafiyet uygulanır.
 • Cam kırılması: Dik konumda sabit duran cam ve aynaların kırılması nedeniyle zarar gören eşyalar teminat altındadır.
 • Hırsızlık: Hırsızların ev içindeki eşyalara ya da bina ve içindeki eşyalara verdiği hasar ek teminatlar arasında bulunur.
 • Ferdi kaza sigortası: Risk adresinde bulunan sigortalının kaza nedeniyle daimi sakat kalması durumunda sigortalıya, vefat etmesi halinde ise lehtarına poliçe şartlarına göre tazminat ödenir.
 • Enflasyondan korunma: Bina ve eşyaların enflasyona karşı değerlerinin korunması sağlanır.
 • Dahili su: Bina içinde bulunan su, kazan veya kalorifer borularının ya da tesisatın patlaması veya kırılması sonucunda sigortalı eşyalara gelen hasarlar teminat kapsamında bulunur.
 • Araba çarpması: Motorlu ve motorsuz kara ve deniz taşıtlarının çarpması ile uçak ve diğer hava taşıtlarının düşmesi ya da çarpması sonucunda sigortalı bina ve eşyalarda meydana gelen hasarlar karşılanır.
 • Yangın mali sorumluluk: Sigortalının kiracı ya da ev sahibi olması fark etmeksizin, herhangi bir yangın durumunda bu kişilerin birbirlerine karşı mali sorumluluğu poliçe kapsamındadır. Yangının komşu bina ve eşyalara zarar vermesi de teminat güvencesi altındadır.
 • Gasp ve kapkaç: Sigortalı ve ailesinin konut dışında karşılaştığı gasp ve kapkaç olaylarında kişisel eşyaların zarar görmesi ya da nakit paranın çalınması poliçede belirtilen özel şartlarla güvence altına alınır.
 • Duman: Menfez ya da boru ile bacaya bağlı olan pişirme cihazlarının neden olduğu zararlar teminatlar arasında bulunur.
 • Enkaz kaldırma: Poliçe kapsamında bulunan riskin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan enkazın kaldırılma masrafları karşılanır.
 • Makine kırılması: Konutta yer alan hidrofor, jeneratör, havuz tesisatı, kompresör gibi en fazla 10 yıllık olan makinelerin kırılması poliçe kapsamında değerlendirilir.
 • Alternatif ikamet değişikliği ve taşınma: Yangın Sigortası Genel Şartları kapsamında yangın nedeniyle oturulamayacak durumda olan konutun tamir ve yeniden inşa edilme masrafları poliçe kapsamında değerlendirilir.
 • Aile reisi sorumluluğu: Sigortalı ve ailesinin konut içinde bulunan 3. kişilere kaza sebebi ile verecekleri maddi ve bedeni zararlar teminatlar arasında yer alır.
 • Yardım hizmetleri: Elektrik, tesisat, anahtar ve cam işleri, ambulans, uzman hemşire ve doktor gönderilmesi, güvenlik ve otel hizmeti ile acil mesajların iletilmesi yardım hizmetleri kapsamındaki teminatların arasında bulunur.

Doğal Afet Risklerini Güvenceye Alan Teminatlar

Konut sigortasında merak edilen noktalar arasında doğal afet risklerine karşı sağlanan güvenceler de bulunur.

 • Sel ve su baskını: Sigortalanan konut civarında bulunan çay, dere, ırmak, kanalizasyon ve kanalların taşması durumunda ve anormal yağışlar nedeniyle görülen su taşkınları ve sellerde zarar gören eşyalar güvence altına alınır.
 • Yer kayması: Sigortalanan konutun inşa edildiği arsa ve çevresinde su baskını gibi nedenlerle meydana gelen çökme ve yer kaymasında zarar gören eşyalar teminat kapsamındadır.
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi: Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) dışında kalan hasarlar konut sigortası tarafından karşılanır.
 • Kar ağırlığı: Yoğun kar yağışı nedeniyle çatı üzerinde biriken buzun ve karın düşmesi sonucunda bina, çatı ve eşyalarda meydana gelen hasarlar teminat altındadır.
 • Fırtına: Dolu, yağmur ve kar gibi doğa olayları nedeniyle meydana gelen fırtına ya da fırtınanın sürüklediği eşyalar nedeniyle verilen zararlar teminat kapsamında değerlendirilir.

Konut Sigortası Teminatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Çatı akmasını sigorta karşılar mı?

Anlaşılan sigorta şirketine göre bu sorunun yanıtı değişmekle birlikte poliçede belirtilen kriterlere göre konut sigortası çatı akması probleminin masraflarını karşılayabilir. Kar birikmesi ve yoğun yağış gibi nedenlerle yaşanan çatı akması poliçe kapsamında değerlendirilir. Akma nedeniyle ev içindeki eşyalarda meydana gelen hasarlar da sigorta kapsamında karşılanabilir. Bununla birlikte, izolasyon gibi ev sahiplerinin hataları nedeniyle yaşanabilecek çatı akmaları poliçede yer almayabilir.

Konut sigortası, kırılan elektronik eşyaların masraflarını karşılar mı?

Televizyon, müzik seti, bilgisayar, fotoğraf makinesi, kamera gibi elektronik eşyaların güvence altına alınması için poliçede, kazayla kırılma teminatının olması gerekir. Bu ek teminatla çoğu sigorta şirketi elektronik eşya hasarlarını da karşılar.

Alt kata su sızarsa sigorta bunu öder mi?

Konut sigortası poliçesinde malik ya da kiracının komşuluk sorumluluğu teminatı bulunması halinde su sızmasından kaynaklanan hasarlar poliçede belirtilen kriterler doğrultusunda karşılanır.

Konut sigortası ile kombi bakımı yaptırılır mı?

Kombi bakımı ana teminatlar içinde yer almasa da bazı sigorta şirketleri bu durumu da güvence altına alır. Kombi masrafından kurtulmak isteyenler sigorta şirketleri ile görüşerek kombi bakımını da poliçe kapsamına alabilir.

Konut sigortasının ücretsiz hizmetleri nelerdir?

Poliçe kapsamında verilen ücretsiz hizmetler sigorta şirketine göre değişiklik gösterir. Sigorta şirketleri halı yıkamadan klima bakımına, petek temizliğinden kombi bakımına kadar pek çok hizmeti ücretsiz verebilir.

Rutubet masraflarını sigorta karşılar mı?

Sigorta şirketlerinin rutubet masraflarını karşılaması için poliçede izolasyon hasarları teminatı olması gerekir. Bu teminat kapsamında yalnızca rutubet değil, yağmur ve kar sonucunda da konutta meydana gelen kirlenme, boya ve badana masrafları karşılanabilir.

Konutta bulunan misafirlerin eşyaları sigorta kapsamında mıdır?

Üçüncü şahıslara ait eşyaların güvence altına alınması konut sigortası ek teminatları arasında bulunur. Sigortalı konutta geçici olarak bulunan kişilerin eşyalarında meydana gelen hasarlar, poliçede belirtilen bedeller çerçevesinde teminat altına alınabilir. Bununla birlikte çoğu sigorta şirketi ziynet eşyalarını, nakit parayı ve mobil elektronik cihazları bu teminat kapsamının dışında tutar.

Konut sigortası kapsamında olmayan riskler nelerdir?

Bina ve eşyalarda hasara neden olacak pek çok riski poliçe kapsamına alan konut sigortası, bazı eşyaları teminat kapsamına almayabilir. Bunlar değerli mücevherler, nakit para ve kişisel eşyalar olabilir. Bununla birlikte bazı sigorta şirketleri kasa gibi kilitli bir alanda tutulan bu değerli eşyaları belirledikleri ek primlerle güvence altına alabilir.

Konut sigortası hasarsızlık indirimi nasıl alınır?

Sigorta yaptıran kişi, poliçe süresi dolana kadar herhangi bir hasar bildiriminde bulunmamışsa eğer, hasarsızlık indiriminden yararlanmaya hak kazanabilir ve bu doğrultuda yeni sigorta poliçesinde belli oranlarda indirim uygulanabilir.

Neden Konut Sigortası Yaptırmalıyım?

Evinizin sizi tehlikelere karşı koruduğu gibi sizin de evinizi güvence altına almanız gerekir. Evinizde meydana gelebilecek herhangi bir hasarda ya da beklenmedik problemlerde konut sigortası çok işinize yarar. Herkesin başına gelebilecek yangın, hırsızlık, deprem gibi sorunların yanı sıra doğa olayları nedeniyle oluşacak hasarlar için de konut sigortası güvence verir. İçeriğimizi okuyarak konut sigortasını neden yaptırmanız gerektiğiyle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Yaşam alanınızı ve eşyalarınızı korumanızı sağlayan konut sigortanızı vakit kaybetmeden yaptırabilirsiniz.

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

Konut sigortalarında ana teminat yaygındır. Bu teminatın geçerli olabilmesi için yangının nedeninin ihmal ya da kasıt olmaması şartı aranır. Evin infilak etmesi veya binaya yıldırım düşmesi gibi durumlarda evde çıkan yangın, teminat kapsamında değerlendirilir.

Bu sigorta türünde temel teminat yangın olsa da poliçeye pek çok ek teminat eklenebilir. Doğalgaz, su, elektrik ve telefon tesisatları nedeniyle ortaya çıkan hasarlar da poliçe kapsamına alınabilir. Aynı zamanda, bina içinde kazan ve kalorifer borularının patlaması sonucu evinizde meydana gelebilecek hasarların bedelini de tanzim edebilirsiniz. Bu sayede çok yüksek meblağlara erişebilen tadilat masraflarından kurtulmuş olursunuz.

Hırsızlık sonucunda, evde ya da binada oluşan hasarlar da konut sigortası kapsamında karşılanır. Ayrıca cam kırılması nedeniyle hasar gören eşyalarınızın bedelini de konut sigortası karşılar. Tüm bunlara ek olarak grev, lokavt ve halk hareketleri, duman, gasp ve kapkaç, makine kırılması gibi teminatlar da ek güvence olarak poliçeye eklenebilir.

Bina sahiplerinin ya da kiracıların korktuğu durumlardan biri de doğal afetler nedeniyle oluşacak maddi hasarlardır. Konut sigortası kapsamında sel ve su baskını, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı ve deprem gibi afetler meydana geldiğinde evinizde ve eşyalarınızda oluşan kaybın bedelini almanız mümkün olur. Konut paket sigortası kapsamına bu teminatları ekletmeniz yeterlidir.

Ev ya da bina genelinde meydana gelen bir problem yalnızca evinize değil, eşyalarınıza da hasar verebilir. Konut sigortasının en önemli avantajlarından biri evle birlikte eşyaları da güvence altına almasıdır. Bazı sigorta şirketleri ise ev yardımı, kombi ve klima bakımı ya da tıbbi yardım hizmeti de verir. Bu kapsamda çilingir hizmetinden yararlanabilir veya tesisat problemlerinde yardım alabilirsiniz.

Konut Sigortası Ne İşe Yarar?

Kendinizi güvende ve huzurlu hissettiğiniz evinizde karşılaşabileceğiniz olası tehlikelere karşı önlem almanız gerekir. Konut sigortası genel şartları kapsamında binanızı ve eşyalarınızı güvence altına alabilirsiniz. Konut sigortasının sunduğu olanakların başında doğal afetler karşısında maddi kayıp yaşamamak gelir. Bina malikleri ya da kiracılar evlerini ve eşyalarını güvence altına alsalar da aniden gerçekleşen doğal afetler ciddi zararlara neden olabilir. Sigorta sayesinde depremden sel baskınına, toprak kaymasından fırtınaya kadar pek çok afetin yaratacağı hasara karşı önlem almanız mümkündür.

Evinizde günlük olarak kullandığınız eşyaların yanı sıra çok değer verdiğiniz daha özel eşyalar da olabilir. Konut sigortası yaptırarak bu değer verdiğiniz özel eşyaları hem hasarlara hem de hırsızlığa karşı güvence altına alabilirsiniz.

Bazı durumlarda binada ya da evinizde meydana gelen bir sorun farklı hasarlara neden olabilir. Örneğin, kazan veya su borularının patlaması nedeniyle hem tesisat hem de eşyalar hasar görebilir. Bu durumda sigorta tüm hasarların bedelini poliçede belirtilen şartlara göre karşılar. Konut sigortası yaptırarak ev içinde yalnızca kendi eşyalarınızı değil, 3. kişilerin eşyalarını da güvence altına alabilirsiniz. Poliçeye alınan ek teminatlar sayesinde, herhangi bir tehlikede sigorta sahiplerinin yanı sıra evdeki diğer kişilerin eşyaları da korunur.

Konut sigortası cam kırılması, hırsızlık ya da yangın gibi daha olası durumların yanı sıra nadiren görülebilecek tehlikelere karşı da önlem almanızı sağlar. Terör olayları, halk hareketleri, kara ya da hava taşıtlarının eve çarpması gibi durumlarda çıkan masrafları da karşılar.

Sigortanın sağladığı bir diğer avantaj da enflasyondan etkilenmemenizi sağlamasıdır. Enflasyondan korunmayı poliçenize eklettiğiniz takdirde ekonominin dengeli olmadığı zamanlarda mal varlığınızı korumanız mümkün olur.

Konut sigortasını hem bina malikleri hem de kiracılar yaptırabilir fakat bu kişilerin sigortadan faydalanma şekilleri farklılık gösterir. Ev sahipleri poliçede belirtilen tüm teminatlardan sigorta süresi boyunca yararlanır. Kiracılar ise yalnızca evde ikamet ettikleri süre boyunca oluşacak hasarların bedelini tanzim edebilir. Konut sigortası hasar ödemesi ihbarın ardından poliçede belirtilen tazminat tutarı kadar yapılır.

Konut Sigortası Zorunlu mu?

Binalarını ve eşyalarını güvence altına almak isteyenler için “Konut sigortası zorunlu mu?” sorusu oldukça önemlidir. Konut sigortası yaptırmak zorunlu değildir. Zorunlu olmamasına karşın, ana ve ek teminatlarının çok geniş olması nedeniyle bu sigortanın ev sahipleri ve kiracılar tarafından yaptırılması tavsiye edilir. İhtiyaçlarınıza göre belirlediğiniz ve poliçe kapsamına aldırdığınız teminatlar sayesinde doğal afetlerden hırsızlığa, yangından halk ayaklanmasına kadar farklı nedenlerle evinizde ya da eşyalarınızda meydana gelebilecek hasarları karşılayacak ödemeleri almanız mümkün olur.

Konut Sigortasında Hangi İndirimlerden Yararlanabilirim?

Konut sigortası yaptıracaklar bazı indirimlerden yararlanarak çok daha uygun fiyatlarla evlerini ve eşyalarını koruma altına alabilir. Hasarsızlık indirimi ve alarm indirimi, konut sigortası yaptırmak isteyenlere büyük bir avantaj sağlar.

Hasarsızlık indirimi, poliçenin süresi dolana kadar sigortalının evinde herhangi bir hasar meydana gelmemesi durumunda geçerli olur. Çoğu sigorta şirketi tarafından uygulanan hasarsızlık indirimi sayesinde sigortalılar poliçelerini yenilerken belli oranlarda indirim hakkı kazanır.

Alarm indirimi ise sigortalı evin güvenlik önlemleriyle ilgilidir. Sigortalıların bu indirimden yararlanmaları için evde çalışır durumda bir alarm sisteminin bulunması yeterlidir. Bu indirim de bazı sigorta şirketleri tarafından uygulanır.

Konut Sigortası Fiyatları 2022: Prim Nasıl Hesaplanır?

Konut sigortası primleri hesaplanırken kişilerin isteğine göre bina sigorta bedeli ve eşya bedeli ayrı ayrı hesaplanır. Bina bedeli, konutun brüt yüz ölçümünün inşaat maliyetleri ile çarpılmasıyla elde edilir. Bu bedel konutun satın alındığı zamanki ederi üzerinden değil, yeniden inşası sırasında ortaya çıkacak giderler üzerinden hesaplanır. Konut içinde yaptırılan dekorasyonun giderleri ile varsa asansör ve kalorifer gibi unsurlar da hesaplamaya dahil edilir. İnşaat maliyetleri ise yıllık enflasyon oranları göz önünde bulundurularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her sene yeniden belirlenir.

Eşya sigorta bedeli hesaplanırken ise risklere karşı korunan tüm eşyaların güncel alım değerleri dikkate alınır. Sigortalının, aynı evde ikamet eden aile üyelerinin ve varsa çalışanların kıyafetleri ve kişisel eşyaları sigorta kapsamındadır. Bu eşyaların evin demirbaşı olmaması gerekir. Bununla birlikte çek, senet gibi kıymetli belgeler eşya kapsamına alınmaz ancak poliçesine teminat olarak nakit paraları, ziynet eşyalarını ve kıymetli evrakları da ekleten sigortalılar bu eşyalarını da koruyabilir.

Konut Sigortası Yenileme

Konut sigortası poliçesi her yıl yenilenir. Kişiler, sigorta başlangıç tarihi üzerinden 1 sene geçtikten sonra poliçelerini yeniler. Yenileme sırasında fiyatlar tekrar belirlenir ve sigortalı isterse teminatlarda değişiklik yapabilir. Ayrıca, bazı sigorta şirketleri teminatların sigorta süresi boyunca kullanılmaması durumunda yeni dönemde indirim uygulayabilir.

Neden sigortam.net’i Tercih Etmeliyim?

Konut sigortası, yangın başta olmak üzere tesisat hasarlarından cam kırılmasına, fırtına ve don hasarlarından hırsızlığa kadar pek çok tehlikeye karşı binanızı ve eşyalarınızı güvence altına alır. Yaşam alanlarınızda oluşabilecek bu durumlar sebebiyle mağduriyet yaşamamak için sigortam.net üzerinden sunulan kapsamlı teminatları inceleyebilirsiniz.

Konut sigortası fiyatları ise poliçeye eklenen teminatlara göre değişiklik gösterebilir. Evin yeri, büyüklüğü, güvenlik önlemleri ve bina içindeki konumu gibi faktörlerin yanı sıra istek ve ihtiyaçlarınıza göre konut sigortası fiyatı belirlenir. Ciddi maliyetlerle karşılaşmamak ve gereksiz prim ödememek için teminatları dikkatlice belirlemeniz faydalı olur.

Konut Sigortası Nedir, Neleri Kapsar?

Konut sigortası ev ve içindeki eşyaları, su baskını ve deprem gibi doğal afetlerden hırsızlık ve yangına kadar pek çok riske karşı koruyan geniş kapsamlı sigorta çeşididir. “Ev sigortası nedir?” sorusunun da cevabı olan konut sigortası, herhangi bir tehlikede ya da konutta meydana gelen bir hasarda sigortalıların büyük masraflardan kurtulmasını sağlar. Bu sigorta türü zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak yaptırılır. Aynı zamanda yalnızca ev sahipleri değil, kiracılar da konut sigortasından yararlanabilir. Evin maliki olmasa da konutta ikamet edenler eşyalarını bu sigorta ile güvence altına alabilir.

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

Konut sigortası yaptırmak isteyen kişiler “Ev eşya sigortası neleri kapsar?” diye merak edebilir. Oldukça geniş kapsamlı teminatlar sunan konut sigortası, ev içi risklerin yanı sıra doğal afetlere karşı da güvence sunar. Konut sigortası kapsamı ise ana ve ek teminatlardan oluşur. Bu teminatlar sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, konut sigortası yaptıracakların önceden teminat bilgilerini öğrenmeleri tavsiye edilir.

Konut Sigortasında Bulunan Ana Teminatlar

“Ev sigortası neleri kapsar?” sorusuna cevap verirken en başta sayılacak risk yangın olacaktır. Her sigorta şirketi konut sigortası için yangın teminatını sağlar. Bu teminat kapsamında, yıldırım ve yangın nedeniyle hasar gören eşyalar güvence altına alınır. Aynı zamanda infilak ve yangın nedeniyle ortaya çıkan duman ve buharın sigortalı eşyalara direkt olarak verdiği hasarlar da karşılanır.

Konut Sigortasında Bulunan Ek Teminatlar

Sigorta poliçesinin kapsamını genişleterek pek çok riske karşı ev ve eşyaları güvence altına almak mümkündür.

 • Grev, lokavt, kargaşa, terör ve halk hareketleri: Bu toplumsal hareketler ve yetkililer tarafından olayları önlemek amacıyla yapılan müdahaleler nedeniyle meydana gelen her bir hasarda, hasarın %5’i oranında muafiyet uygulanır.
 • Cam kırılması: Dik konumda sabit duran cam ve aynaların kırılması nedeniyle zarar gören eşyalar teminat altındadır.
 • Hırsızlık: Hırsızların ev içindeki eşyalara ya da bina ve içindeki eşyalara verdiği hasar ek teminatlar arasında bulunur.
 • Ferdi kaza sigortası: Risk adresinde bulunan sigortalının kaza nedeniyle daimi sakat kalması durumunda sigortalıya, vefat etmesi halinde ise lehtarına poliçe şartlarına göre tazminat ödenir.
 • Enflasyondan korunma: Bina ve eşyaların enflasyona karşı değerlerinin korunması sağlanır.
 • Dahili su: Bina içinde bulunan su, kazan veya kalorifer borularının ya da tesisatın patlaması veya kırılması sonucunda sigortalı eşyalara gelen hasarlar teminat kapsamında bulunur.
 • Araba çarpması: Motorlu ve motorsuz kara ve deniz taşıtlarının çarpması ile uçak ve diğer hava taşıtlarının düşmesi ya da çarpması sonucunda sigortalı bina ve eşyalarda meydana gelen hasarlar karşılanır.
 • Yangın mali sorumluluk: Sigortalının kiracı ya da ev sahibi olması fark etmeksizin, herhangi bir yangın durumunda bu kişilerin birbirlerine karşı mali sorumluluğu poliçe kapsamındadır. Yangının komşu bina ve eşyalara zarar vermesi de teminat güvencesi altındadır.
 • Gasp ve kapkaç: Sigortalı ve ailesinin konut dışında karşılaştığı gasp ve kapkaç olaylarında kişisel eşyaların zarar görmesi ya da nakit paranın çalınması poliçede belirtilen özel şartlarla güvence altına alınır.
 • Duman: Menfez ya da boru ile bacaya bağlı olan pişirme cihazlarının neden olduğu zararlar teminatlar arasında bulunur.
 • Enkaz kaldırma: Poliçe kapsamında bulunan riskin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan enkazın kaldırılma masrafları karşılanır.
 • Makine kırılması: Konutta yer alan hidrofor, jeneratör, havuz tesisatı, kompresör gibi en fazla 10 yıllık olan makinelerin kırılması poliçe kapsamında değerlendirilir.
 • Alternatif ikamet değişikliği ve taşınma: Yangın Sigortası Genel Şartları kapsamında yangın nedeniyle oturulamayacak durumda olan konutun tamir ve yeniden inşa edilme masrafları poliçe kapsamında değerlendirilir.
 • Aile reisi sorumluluğu: Sigortalı ve ailesinin konut içinde bulunan 3. kişilere kaza sebebi ile verecekleri maddi ve bedeni zararlar teminatlar arasında yer alır.
 • Yardım hizmetleri: Elektrik, tesisat, anahtar ve cam işleri, ambulans, uzman hemşire ve doktor gönderilmesi, güvenlik ve otel hizmeti ile acil mesajların iletilmesi yardım hizmetleri kapsamındaki teminatların arasında bulunur.

Doğal Afet Risklerini Güvenceye Alan Teminatlar

Konut sigortasında merak edilen noktalar arasında doğal afet risklerine karşı sağlanan güvenceler de bulunur.

 • Sel ve su baskını: Sigortalanan konut civarında bulunan çay, dere, ırmak, kanalizasyon ve kanalların taşması durumunda ve anormal yağışlar nedeniyle görülen su taşkınları ve sellerde zarar gören eşyalar güvence altına alınır.
 • Yer kayması: Sigortalanan konutun inşa edildiği arsa ve çevresinde su baskını gibi nedenlerle meydana gelen çökme ve yer kaymasında zarar gören eşyalar teminat kapsamındadır.
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi: Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) dışında kalan hasarlar konut sigortası tarafından karşılanır.
 • Kar ağırlığı: Yoğun kar yağışı nedeniyle çatı üzerinde biriken buzun ve karın düşmesi sonucunda bina, çatı ve eşyalarda meydana gelen hasarlar teminat altındadır.
 • Fırtına: Dolu, yağmur ve kar gibi doğa olayları nedeniyle meydana gelen fırtına ya da fırtınanın sürüklediği eşyalar nedeniyle verilen zararlar teminat kapsamında değerlendirilir.

Konut Sigortası Teminatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Çatı akmasını sigorta karşılar mı?

Anlaşılan sigorta şirketine göre bu sorunun yanıtı değişmekle birlikte poliçede belirtilen kriterlere göre konut sigortası çatı akması probleminin masraflarını karşılayabilir. Kar birikmesi ve yoğun yağış gibi nedenlerle yaşanan çatı akması poliçe kapsamında değerlendirilir. Akma nedeniyle ev içindeki eşyalarda meydana gelen hasarlar da sigorta kapsamında karşılanabilir. Bununla birlikte, izolasyon gibi ev sahiplerinin hataları nedeniyle yaşanabilecek çatı akmaları poliçede yer almayabilir.

Konut sigortası, kırılan elektronik eşyaların masraflarını karşılar mı?

Televizyon, müzik seti, bilgisayar, fotoğraf makinesi, kamera gibi elektronik eşyaların güvence altına alınması için poliçede, kazayla kırılma teminatının olması gerekir. Bu ek teminatla çoğu sigorta şirketi elektronik eşya hasarlarını da karşılar.

Alt kata su sızarsa sigorta bunu öder mi?

Konut sigortası poliçesinde malik ya da kiracının komşuluk sorumluluğu teminatı bulunması halinde su sızmasından kaynaklanan hasarlar poliçede belirtilen kriterler doğrultusunda karşılanır.

Konut sigortası ile kombi bakımı yaptırılır mı?

Kombi bakımı ana teminatlar içinde yer almasa da bazı sigorta şirketleri bu durumu da güvence altına alır. Kombi masrafından kurtulmak isteyenler sigorta şirketleri ile görüşerek kombi bakımını da poliçe kapsamına alabilir.

Konut sigortasının ücretsiz hizmetleri nelerdir?

Poliçe kapsamında verilen ücretsiz hizmetler sigorta şirketine göre değişiklik gösterir. Sigorta şirketleri halı yıkamadan klima bakımına, petek temizliğinden kombi bakımına kadar pek çok hizmeti ücretsiz verebilir.

Rutubet masraflarını sigorta karşılar mı?

Sigorta şirketlerinin rutubet masraflarını karşılaması için poliçede izolasyon hasarları teminatı olması gerekir. Bu teminat kapsamında yalnızca rutubet değil, yağmur ve kar sonucunda da konutta meydana gelen kirlenme, boya ve badana masrafları karşılanabilir.

Konutta bulunan misafirlerin eşyaları sigorta kapsamında mıdır?

Üçüncü şahıslara ait eşyaların güvence altına alınması konut sigortası ek teminatları arasında bulunur. Sigortalı konutta geçici olarak bulunan kişilerin eşyalarında meydana gelen hasarlar, poliçede belirtilen bedeller çerçevesinde teminat altına alınabilir. Bununla birlikte çoğu sigorta şirketi ziynet eşyalarını, nakit parayı ve mobil elektronik cihazları bu teminat kapsamının dışında tutar.

Konut sigortası kapsamında olmayan riskler nelerdir?

Bina ve eşyalarda hasara neden olacak pek çok riski poliçe kapsamına alan konut sigortası, bazı eşyaları teminat kapsamına almayabilir. Bunlar değerli mücevherler, nakit para ve kişisel eşyalar olabilir. Bununla birlikte bazı sigorta şirketleri kasa gibi kilitli bir alanda tutulan bu değerli eşyaları belirledikleri ek primlerle güvence altına alabilir.

Konut sigortası hasarsızlık indirimi nasıl alınır?

Sigorta yaptıran kişi, poliçe süresi dolana kadar herhangi bir hasar bildiriminde bulunmamışsa eğer, hasarsızlık indiriminden yararlanmaya hak kazanabilir ve bu doğrultuda yeni sigorta poliçesinde belli oranlarda indirim uygulanabilir.

Neden Konut Sigortası Yaptırmalıyım?

Evinizin sizi tehlikelere karşı koruduğu gibi sizin de evinizi güvence altına almanız gerekir. Evinizde meydana gelebilecek herhangi bir hasarda ya da beklenmedik problemlerde konut sigortası çok işinize yarar. Herkesin başına gelebilecek yangın, hırsızlık, deprem gibi sorunların yanı sıra doğa olayları nedeniyle oluşacak hasarlar için de konut sigortası güvence verir. İçeriğimizi okuyarak konut sigortasını neden yaptırmanız gerektiğiyle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Yaşam alanınızı ve eşyalarınızı korumanızı sağlayan konut sigortanızı vakit kaybetmeden yaptırabilirsiniz.

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

Konut sigortalarında ana teminat yaygındır. Bu teminatın geçerli olabilmesi için yangının nedeninin ihmal ya da kasıt olmaması şartı aranır. Evin infilak etmesi veya binaya yıldırım düşmesi gibi durumlarda evde çıkan yangın, teminat kapsamında değerlendirilir.

Bu sigorta türünde temel teminat yangın olsa da poliçeye pek çok ek teminat eklenebilir. Doğalgaz, su, elektrik ve telefon tesisatları nedeniyle ortaya çıkan hasarlar da poliçe kapsamına alınabilir. Aynı zamanda, bina içinde kazan ve kalorifer borularının patlaması sonucu evinizde meydana gelebilecek hasarların bedelini de tanzim edebilirsiniz. Bu sayede çok yüksek meblağlara erişebilen tadilat masraflarından kurtulmuş olursunuz.

Hırsızlık sonucunda, evde ya da binada oluşan hasarlar da konut sigortası kapsamında karşılanır. Ayrıca cam kırılması nedeniyle hasar gören eşyalarınızın bedelini de konut sigortası karşılar. Tüm bunlara ek olarak grev, lokavt ve halk hareketleri, duman, gasp ve kapkaç, makine kırılması gibi teminatlar da ek güvence olarak poliçeye eklenebilir.

Bina sahiplerinin ya da kiracıların korktuğu durumlardan biri de doğal afetler nedeniyle oluşacak maddi hasarlardır. Konut sigortası kapsamında sel ve su baskını, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı ve deprem gibi afetler meydana geldiğinde evinizde ve eşyalarınızda oluşan kaybın bedelini almanız mümkün olur. Konut paket sigortası kapsamına bu teminatları ekletmeniz yeterlidir.

Ev ya da bina genelinde meydana gelen bir problem yalnızca evinize değil, eşyalarınıza da hasar verebilir. Konut sigortasının en önemli avantajlarından biri evle birlikte eşyaları da güvence altına almasıdır. Bazı sigorta şirketleri ise ev yardımı, kombi ve klima bakımı ya da tıbbi yardım hizmeti de verir. Bu kapsamda çilingir hizmetinden yararlanabilir veya tesisat problemlerinde yardım alabilirsiniz.

Konut Sigortası Ne İşe Yarar?

Kendinizi güvende ve huzurlu hissettiğiniz evinizde karşılaşabileceğiniz olası tehlikelere karşı önlem almanız gerekir. Konut sigortası genel şartları kapsamında binanızı ve eşyalarınızı güvence altına alabilirsiniz. Konut sigortasının sunduğu olanakların başında doğal afetler karşısında maddi kayıp yaşamamak gelir. Bina malikleri ya da kiracılar evlerini ve eşyalarını güvence altına alsalar da aniden gerçekleşen doğal afetler ciddi zararlara neden olabilir. Sigorta sayesinde depremden sel baskınına, toprak kaymasından fırtınaya kadar pek çok afetin yaratacağı hasara karşı önlem almanız mümkündür.

Evinizde günlük olarak kullandığınız eşyaların yanı sıra çok değer verdiğiniz daha özel eşyalar da olabilir. Konut sigortası yaptırarak bu değer verdiğiniz özel eşyaları hem hasarlara hem de hırsızlığa karşı güvence altına alabilirsiniz.

Bazı durumlarda binada ya da evinizde meydana gelen bir sorun farklı hasarlara neden olabilir. Örneğin, kazan veya su borularının patlaması nedeniyle hem tesisat hem de eşyalar hasar görebilir. Bu durumda sigorta tüm hasarların bedelini poliçede belirtilen şartlara göre karşılar. Konut sigortası yaptırarak ev içinde yalnızca kendi eşyalarınızı değil, 3. kişilerin eşyalarını da güvence altına alabilirsiniz. Poliçeye alınan ek teminatlar sayesinde, herhangi bir tehlikede sigorta sahiplerinin yanı sıra evdeki diğer kişilerin eşyaları da korunur.

Konut sigortası cam kırılması, hırsızlık ya da yangın gibi daha olası durumların yanı sıra nadiren görülebilecek tehlikelere karşı da önlem almanızı sağlar. Terör olayları, halk hareketleri, kara ya da hava taşıtlarının eve çarpması gibi durumlarda çıkan masrafları da karşılar.

Sigortanın sağladığı bir diğer avantaj da enflasyondan etkilenmemenizi sağlamasıdır. Enflasyondan korunmayı poliçenize eklettiğiniz takdirde ekonominin dengeli olmadığı zamanlarda mal varlığınızı korumanız mümkün olur.

Konut sigortasını hem bina malikleri hem de kiracılar yaptırabilir fakat bu kişilerin sigortadan faydalanma şekilleri farklılık gösterir. Ev sahipleri poliçede belirtilen tüm teminatlardan sigorta süresi boyunca yararlanır. Kiracılar ise yalnızca evde ikamet ettikleri süre boyunca oluşacak hasarların bedelini tanzim edebilir. Konut sigortası hasar ödemesi ihbarın ardından poliçede belirtilen tazminat tutarı kadar yapılır.

Konut Sigortası Zorunlu mu?

Binalarını ve eşyalarını güvence altına almak isteyenler için “Konut sigortası zorunlu mu?” sorusu oldukça önemlidir. Konut sigortası yaptırmak zorunlu değildir. Zorunlu olmamasına karşın, ana ve ek teminatlarının çok geniş olması nedeniyle bu sigortanın ev sahipleri ve kiracılar tarafından yaptırılması tavsiye edilir. İhtiyaçlarınıza göre belirlediğiniz ve poliçe kapsamına aldırdığınız teminatlar sayesinde doğal afetlerden hırsızlığa, yangından halk ayaklanmasına kadar farklı nedenlerle evinizde ya da eşyalarınızda meydana gelebilecek hasarları karşılayacak ödemeleri almanız mümkün olur.

Konut Sigortasında Hangi İndirimlerden Yararlanabilirim?

Konut sigortası yaptıracaklar bazı indirimlerden yararlanarak çok daha uygun fiyatlarla evlerini ve eşyalarını koruma altına alabilir. Hasarsızlık indirimi ve alarm indirimi, konut sigortası yaptırmak isteyenlere büyük bir avantaj sağlar.

Hasarsızlık indirimi, poliçenin süresi dolana kadar sigortalının evinde herhangi bir hasar meydana gelmemesi durumunda geçerli olur. Çoğu sigorta şirketi tarafından uygulanan hasarsızlık indirimi sayesinde sigortalılar poliçelerini yenilerken belli oranlarda indirim hakkı kazanır.

Alarm indirimi ise sigortalı evin güvenlik önlemleriyle ilgilidir. Sigortalıların bu indirimden yararlanmaları için evde çalışır durumda bir alarm sisteminin bulunması yeterlidir. Bu indirim de bazı sigorta şirketleri tarafından uygulanır.

Konut Sigortası Fiyatları 2022: Prim Nasıl Hesaplanır?

Konut sigortası primleri hesaplanırken kişilerin isteğine göre bina sigorta bedeli ve eşya bedeli ayrı ayrı hesaplanır. Bina bedeli, konutun brüt yüz ölçümünün inşaat maliyetleri ile çarpılmasıyla elde edilir. Bu bedel konutun satın alındığı zamanki ederi üzerinden değil, yeniden inşası sırasında ortaya çıkacak giderler üzerinden hesaplanır. Konut içinde yaptırılan dekorasyonun giderleri ile varsa asansör ve kalorifer gibi unsurlar da hesaplamaya dahil edilir. İnşaat maliyetleri ise yıllık enflasyon oranları göz önünde bulundurularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her sene yeniden belirlenir.

Eşya sigorta bedeli hesaplanırken ise risklere karşı korunan tüm eşyaların güncel alım değerleri dikkate alınır. Sigortalının, aynı evde ikamet eden aile üyelerinin ve varsa çalışanların kıyafetleri ve kişisel eşyaları sigorta kapsamındadır. Bu eşyaların evin demirbaşı olmaması gerekir. Bununla birlikte çek, senet gibi kıymetli belgeler eşya kapsamına alınmaz ancak poliçesine teminat olarak nakit paraları, ziynet eşyalarını ve kıymetli evrakları da ekleten sigortalılar bu eşyalarını da koruyabilir.

Konut Sigortası Yenileme

Konut sigortası poliçesi her yıl yenilenir. Kişiler, sigorta başlangıç tarihi üzerinden 1 sene geçtikten sonra poliçelerini yeniler. Yenileme sırasında fiyatlar tekrar belirlenir ve sigortalı isterse teminatlarda değişiklik yapabilir. Ayrıca, bazı sigorta şirketleri teminatların sigorta süresi boyunca kullanılmaması durumunda yeni dönemde indirim uygulayabilir.

Neden sigortam.net’i Tercih Etmeliyim?

Konut sigortası, yangın başta olmak üzere tesisat hasarlarından cam kırılmasına, fırtına ve don hasarlarından hırsızlığa kadar pek çok tehlikeye karşı binanızı ve eşyalarınızı güvence altına alır. Yaşam alanlarınızda oluşabilecek bu durumlar sebebiyle mağduriyet yaşamamak için sigortam.net üzerinden sunulan kapsamlı teminatları inceleyebilirsiniz.

Konut sigortası fiyatları ise poliçeye eklenen teminatlara göre değişiklik gösterebilir. Evin yeri, büyüklüğü, güvenlik önlemleri ve bina içindeki konumu gibi faktörlerin yanı sıra istek ve ihtiyaçlarınıza göre konut sigortası fiyatı belirlenir. Ciddi maliyetlerle karşılaşmamak ve gereksiz prim ödememek için teminatları dikkatlice belirlemeniz faydalı olur.