Muhasebe & Finans İşlemleri

Muhasebe & Finans İşlemleri

Alemdar Bina Yönetimi olarak;

Apartman ve siteler için Muhasebe Hizmetleri kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

 • Aidat avans tutarlarının belirlenmesi yönetim/denetim kuruluna sunulması,
 • İşletme Gelir Gider Defterlerinin düzenli tutulması,
 • Harcamaların onaylı bütçeye uygunluğunun sürekli takibi ve izlenebilirliğinin sağlanması,
 • Bir sonraki genel kurula sunulmak üzere bilançoların hazırlanması,
 • Her bir bağımsız bölüm için borç/alacak durumlarının takip edilmesi, bilgilendirilmesi,
 • Ödemelerin planlanması, takibi ve yapılması,
 • Çalışanların ücret tahakkuku ve ödemeleri,
 • Aylık olarak site gelir ve gider raporları ile bilançoların duyuru panolarına asılarak şeffaf yönetim sergilenmesi,
 • Vergi ve resmi harçların yasal süreleri içinde ödenmesi için gerekli hizmetin sağlanması
 • Online banka entegrasyonları ile hesaptaki tüm hareketleri tek ekrandan görme kolaylığının sağlanması
 • Apartman ve Siteye ait duyurular , aidat, ısı, sıcak/soğuk su paylaşımlarının yapılması ve bilgilendirilmesi gibi hususların her ay SMS ile cep telefonlarına gönderilmesi sağlanacaktır.
Muhasebe & Finans İşlemleri

Muhasebe & Finans İşlemleri

Alemdar Bina Yönetimi olarak;

Apartman ve siteler için Muhasebe Hizmetleri kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

 • Aidat avans tutarlarının belirlenmesi yönetim/denetim kuruluna sunulması,
 • İşletme Gelir Gider Defterlerinin düzenli tutulması,
 • Harcamaların onaylı bütçeye uygunluğunun sürekli takibi ve izlenebilirliğinin sağlanması,
 • Bir sonraki genel kurula sunulmak üzere bilançoların hazırlanması,
 • Her bir bağımsız bölüm için borç/alacak durumlarının takip edilmesi, bilgilendirilmesi,
 • Ödemelerin planlanması, takibi ve yapılması,
 • Çalışanların ücret tahakkuku ve ödemeleri,
 • Aylık olarak site gelir ve gider raporları ile bilançoların duyuru panolarına asılarak şeffaf yönetim sergilenmesi,
 • Vergi ve resmi harçların yasal süreleri içinde ödenmesi için gerekli hizmetin sağlanması
 • Online banka entegrasyonları ile hesaptaki tüm hareketleri tek ekrandan görme kolaylığının sağlanması
 • Apartman ve Siteye ait duyurular , aidat, ısı, sıcak/soğuk su paylaşımlarının yapılması ve bilgilendirilmesi gibi hususların her ay SMS ile cep telefonlarına gönderilmesi sağlanacaktır.