Profesyonel Site ve Bina Yönetimine Devir Nasıl Yapılır?

Hızla yükselen ve sayısı oldukça fazla artan bina, site ve apartmanlarda bireylerin ortak yaşam sürerken doğan problemlerin, ortak kullanım alanlarının nasıl yönetilmesi gerektiğinin Kat Mülkiyeti Kanununda açıkça belirtildiğini yineleyerek başlamak isteriz. Öncelikle ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa yönetici ataması mecburi tutulduğunu bilmelisiniz. Yani en az 8 daire, bahçe, sığınak veya ortak kullanım için planlanmış otopark, bahçe, park vb. alan varsa yönetici atanması isteğe bağlı değil zorunlu tutulmuştur. En az 8 bağımsız bölüm olduğu halde yönetici seçilmemiş ve bildirilmemişse cezai yaptırımı mevcuttur. İhmal edilmemesi gereken noktayı dikkate almanızı önemle yineleriz.

Apartmanda yönetim veya yönetici seçimi; 15 gün öncesinden çağrısı yapılan kat malikleri genel kurul toplantısında yapılır. Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde olduğu durumda; malik kanunen yönetici durumunda olur. Apartman yöneticisi olmak için hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğa sahip olmak veya bu çoğunluğun oyunu almak zorunludur.

Kat malikleri kurulu toplantısında her yıl yönetici seçimi gerçekleştirilir. Bu toplantıda eski yönetici yeniden seçilebilir. Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlar ise ana gayrimenkulün bulunduğu yerine sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve karşılıklı fikir alışverişinin bulunması ardından bir yönetici atanır. Bu yönetici, kat maliklerinin oyuyla atanan yöneticinin tüm yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Profesyonel Site ve Bina Yönetimine Devir Nasıl Olur?

Eğer siz de apartman yönetimini emin ellere bırakmaya karar vermişseniz Kayseri’nin tahsilat oranlarında birinci olan profesyonel yönetimi gaye edindiğimiz Alemdar Bina Yönetimi olarak yanı başınızdayız. Yönetim devri işlemleri sandığınız kadar zor ve karmaşık asla değildir. Sizler için bir bir açıkladık:

 • Yine normal yönetici seçilirken yapıldığı gibi kat malikleri kurulunun toplanması için duyuru yapılarak başlanır. Duyuru toplantıdan en az 15 gün önce yapılmalıdır.
 • Kat malikleri kurulu toplanır. Toplantı, Kat maliklerinin yarısından fazlasıyla gerçekleştirilir.
 • Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı durumda ise ikinci toplantı 15 gün sonra gerçekleştirilir. İkinci toplantıda çoğunluk aranması gibi bir durum yoktur.
 • Apartman yönetiminin profesyonel bir firmaya devredilmesi kararı alınır.
 • Bir veya iki kişi denetçi olarak seçilir. Denetçi olabilmek için kat maliki olmak gereklidir. Bu kişi/kişiler firma ile sözleşme imzalar. Aynı zamanda bina temsilcisi olarak firma ile olan ilişkileri yürütür.
 • Apartmana ait bir banka hesabı varsa bunun kullanımı için firmaya yetki (ve bankaya talimat) verilir. Apartmana ait bir banka hesabı yoksa, firmanın apartman adına hesap açtırmasına ve bu hesapları kullanabilmesine yetki verilir.

Sonrasında imzalanacak sözleşmeyle birlikte gerekli evraklar temin edilir ve yönetiminizi böylece emin ellere teslim etmiş olursunuz.

Yönetim Devir Kararı Örneği

…………………… binamız yönetim kurulu ve kat malikleri hem arsa payı hem sayı olarak çoğunluk sağlanarak toplanmış ve aşağıda yazılı kararları almıştır.

 1. Bina yöneticiliğinin ve yasa ile belirlenmiş yönetimle ilgili tüm görev ve sorumlulukların Alemdar Bina Yönetim Firmasına devrine;
 2. Bina kiracılarının ve tüm sakinlerinin adı soyadı, TC Kimlik ve telefon numaraları, ev sahiplerinin adı soyadı, TC Kimlik numaraları, adresleri ve telefon numaraları ile devir tarihi itibari ile binanın borç-alacak listesinin Alemdar Bina Yönetimi’ne verilmesine,
 3. Alemdar Bina Yönetimi Firmasına yöneticilik hizmeti karşılığında daire başına her ay ……….. TL ödenmesine,
 4. Bina sakinlerinden Sn. ………………………….’ın denetçi seçilmesine ve Alemdar Bina Yönetimi Firmasına ile sözleşme imzalaması konusunda yetkilendirilmesine;
 5. Banka hesabı ile ilgili olarak;
  • Yeni banka hesabı açılacaksa; ……………………………….adresindeki ……………. isimli binamız için kurulumuzca seçilen yönetici Alemdar Bina Yönetimi Firmasına, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca, ……………. Bankası, ………. Şubesi nezdinde binamız adına hesap açtırmaya, ve anılan hesapla ilgili olarak her türlü bankacılık (internet bankacılığı işlemleri ve bankamatik kartı işlemleri dahil) işlemini yürütmeye kurulumuz tarafından yetkili kılınmıştır.
  • Mevcut banka hesabı kullanılacaksa; ………………………………. adresindeki ……………. isimli binamız için kurulumuzca seçilen yönetici Alemdar Bina Yönetimi Firmasına, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca, ……………. Bankası, ………. Şubesi nezdinde binamız adına açılmış bulunan ……… no’lu hesapla ilgili olarak her türlü bankacılık işlemini (para yatırma-çekme, her türlü internet bankacılığı işlemleri ve bankamatik kartı işlemleri dahil) yürütmeye, kurulumuz tarafından yetkili kılınmıştır.

Uzman kadromuzdan daha detaylı bilgi alabilir, işyerimize gelerek görüşebilirsiniz.Kayserinin en iyi profesyonel site ve bina yönetimi firmasıyla çalışmak sizleri mutlu edecektir.

Profesyonel Site ve Bina Yönetimine Devir Nasıl Yapılır?

Hızla yükselen ve sayısı oldukça fazla artan bina, site ve apartmanlarda bireylerin ortak yaşam sürerken doğan problemlerin, ortak kullanım alanlarının nasıl yönetilmesi gerektiğinin Kat Mülkiyeti Kanununda açıkça belirtildiğini yineleyerek başlamak isteriz. Öncelikle ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa yönetici ataması mecburi tutulduğunu bilmelisiniz. Yani en az 8 daire, bahçe, sığınak veya ortak kullanım için planlanmış otopark, bahçe, park vb. alan varsa yönetici atanması isteğe bağlı değil zorunlu tutulmuştur. En az 8 bağımsız bölüm olduğu halde yönetici seçilmemiş ve bildirilmemişse cezai yaptırımı mevcuttur. İhmal edilmemesi gereken noktayı dikkate almanızı önemle yineleriz.

Apartmanda yönetim veya yönetici seçimi; 15 gün öncesinden çağrısı yapılan kat malikleri genel kurul toplantısında yapılır. Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde olduğu durumda; malik kanunen yönetici durumunda olur. Apartman yöneticisi olmak için hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğa sahip olmak veya bu çoğunluğun oyunu almak zorunludur.

Kat malikleri kurulu toplantısında her yıl yönetici seçimi gerçekleştirilir. Bu toplantıda eski yönetici yeniden seçilebilir. Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlar ise ana gayrimenkulün bulunduğu yerine sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve karşılıklı fikir alışverişinin bulunması ardından bir yönetici atanır. Bu yönetici, kat maliklerinin oyuyla atanan yöneticinin tüm yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Profesyonel Site ve Bina Yönetimine Devir Nasıl Olur?

Eğer siz de apartman yönetimini emin ellere bırakmaya karar vermişseniz Kayseri’nin tahsilat oranlarında birinci olan profesyonel yönetimi gaye edindiğimiz Alemdar Bina Yönetimi olarak yanı başınızdayız. Yönetim devri işlemleri sandığınız kadar zor ve karmaşık asla değildir. Sizler için bir bir açıkladık:

 • Yine normal yönetici seçilirken yapıldığı gibi kat malikleri kurulunun toplanması için duyuru yapılarak başlanır. Duyuru toplantıdan en az 15 gün önce yapılmalıdır.
 • Kat malikleri kurulu toplanır. Toplantı, Kat maliklerinin yarısından fazlasıyla gerçekleştirilir.
 • Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı durumda ise ikinci toplantı 15 gün sonra gerçekleştirilir. İkinci toplantıda çoğunluk aranması gibi bir durum yoktur.
 • Apartman yönetiminin profesyonel bir firmaya devredilmesi kararı alınır.
 • Bir veya iki kişi denetçi olarak seçilir. Denetçi olabilmek için kat maliki olmak gereklidir. Bu kişi/kişiler firma ile sözleşme imzalar. Aynı zamanda bina temsilcisi olarak firma ile olan ilişkileri yürütür.
 • Apartmana ait bir banka hesabı varsa bunun kullanımı için firmaya yetki (ve bankaya talimat) verilir. Apartmana ait bir banka hesabı yoksa, firmanın apartman adına hesap açtırmasına ve bu hesapları kullanabilmesine yetki verilir.

Sonrasında imzalanacak sözleşmeyle birlikte gerekli evraklar temin edilir ve yönetiminizi böylece emin ellere teslim etmiş olursunuz.

Yönetim Devir Kararı Örneği

…………………… binamız yönetim kurulu ve kat malikleri hem arsa payı hem sayı olarak çoğunluk sağlanarak toplanmış ve aşağıda yazılı kararları almıştır.

 1. Bina yöneticiliğinin ve yasa ile belirlenmiş yönetimle ilgili tüm görev ve sorumlulukların Alemdar Bina Yönetim Firmasına devrine;
 2. Bina kiracılarının ve tüm sakinlerinin adı soyadı, TC Kimlik ve telefon numaraları, ev sahiplerinin adı soyadı, TC Kimlik numaraları, adresleri ve telefon numaraları ile devir tarihi itibari ile binanın borç-alacak listesinin Alemdar Bina Yönetimi’ne verilmesine,
 3. Alemdar Bina Yönetimi Firmasına yöneticilik hizmeti karşılığında daire başına her ay ……….. TL ödenmesine,
 4. Bina sakinlerinden Sn. ………………………….’ın denetçi seçilmesine ve Alemdar Bina Yönetimi Firmasına ile sözleşme imzalaması konusunda yetkilendirilmesine;
 5. Banka hesabı ile ilgili olarak;
  • Yeni banka hesabı açılacaksa; ……………………………….adresindeki ……………. isimli binamız için kurulumuzca seçilen yönetici Alemdar Bina Yönetimi Firmasına, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca, ……………. Bankası, ………. Şubesi nezdinde binamız adına hesap açtırmaya, ve anılan hesapla ilgili olarak her türlü bankacılık (internet bankacılığı işlemleri ve bankamatik kartı işlemleri dahil) işlemini yürütmeye kurulumuz tarafından yetkili kılınmıştır.
  • Mevcut banka hesabı kullanılacaksa; ………………………………. adresindeki ……………. isimli binamız için kurulumuzca seçilen yönetici Alemdar Bina Yönetimi Firmasına, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca, ……………. Bankası, ………. Şubesi nezdinde binamız adına açılmış bulunan ……… no’lu hesapla ilgili olarak her türlü bankacılık işlemini (para yatırma-çekme, her türlü internet bankacılığı işlemleri ve bankamatik kartı işlemleri dahil) yürütmeye, kurulumuz tarafından yetkili kılınmıştır.

Uzman kadromuzdan daha detaylı bilgi alabilir, işyerimize gelerek görüşebilirsiniz.Kayserinin en iyi profesyonel site ve bina yönetimi firmasıyla çalışmak sizleri mutlu edecektir.