kolay işverenlik

SGK – Kolay İşverenlik Kapsamında Konut Kapıcılığı İşyerlerinin İşyeri ve Sigortalı Tescil İşlemleri

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

DUYURU

Tarih: 04/11/2020

Konu: Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinin işyeri ve sigortalı tescil işlemleri

Bilindiği üzere, 05/3/2018 tarih 2019/6 sayılı genelge ile uygulaması anlatılan konut kapıcılığı işyerleri (Apartman Yönetimi işyerleri) 01.03.2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştır.

Söz konusu genelgenin “01/03/2019 tarihinden itibaren kolay işverenlik kapsamına alınan konut kapıcılığı işyerlerinde işyeri ve sigortalı tescil işlemleri” başlıklı bölümünde;

“01/03/2019 tarihinden itibaren konut kapıcılığı kapsamında ilk defa sigortalı çalıştırılması halinde kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alınıncaya kadar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği EK-6′ da bulunan “İşyeri Bildirgesi” ile EK-4′ de bulunan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4-A B” Kuruma gönderilecektir. e-Sigorta başvuru ve şifre işlemleri ise genel hükümlere göre e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerindeki sigortalıların işe giriş bildirgeleri ile ilk işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi sigortalının çalışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar Kuruma gönderilecektir.”

denilmektedir.

Buna göre, ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması nedeniyle işyeri tescili yapması gereken ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyen apartman yönetimlerinin internet (e-devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmıştır.

Kolay işverenlik kapsamında işverenlerce işyeri tescilinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yapılacak işlem basamakları ve kullanma kılavuzu ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Apartmanların ve Sitelerin kolay işveren kayıt işlemleri sırasında mali müşavirlerimizden ücretsiz destek alabilirsiniz.

Alemdar Bina Yönetimi olarak her zaman bina ve sitelerimizin yanındayız.Her konuda uzman kadrolarımızdan ücretsiz olarak destek alabilirsiniz.

Hemen İletişime Geçiniz!

sgk

kolay işverenlik

kolay işverenlik

SGK – Kolay İşverenlik Kapsamında Konut Kapıcılığı İşyerlerinin İşyeri ve Sigortalı Tescil İşlemleri

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

DUYURU

Tarih: 04/11/2020

Konu: Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinin işyeri ve sigortalı tescil işlemleri

Bilindiği üzere, 05/3/2018 tarih 2019/6 sayılı genelge ile uygulaması anlatılan konut kapıcılığı işyerleri (Apartman Yönetimi işyerleri) 01.03.2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştır.

Söz konusu genelgenin “01/03/2019 tarihinden itibaren kolay işverenlik kapsamına alınan konut kapıcılığı işyerlerinde işyeri ve sigortalı tescil işlemleri” başlıklı bölümünde;

“01/03/2019 tarihinden itibaren konut kapıcılığı kapsamında ilk defa sigortalı çalıştırılması halinde kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alınıncaya kadar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği EK-6′ da bulunan “İşyeri Bildirgesi” ile EK-4′ de bulunan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4-A B” Kuruma gönderilecektir. e-Sigorta başvuru ve şifre işlemleri ise genel hükümlere göre e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerindeki sigortalıların işe giriş bildirgeleri ile ilk işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi sigortalının çalışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar Kuruma gönderilecektir.”

denilmektedir.

Buna göre, ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması nedeniyle işyeri tescili yapması gereken ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyen apartman yönetimlerinin internet (e-devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmıştır.

Kolay işverenlik kapsamında işverenlerce işyeri tescilinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yapılacak işlem basamakları ve kullanma kılavuzu ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Apartmanların ve Sitelerin kolay işveren kayıt işlemleri sırasında mali müşavirlerimizden ücretsiz destek alabilirsiniz.

Alemdar Bina Yönetimi olarak her zaman bina ve sitelerimizin yanındayız.Her konuda uzman kadrolarımızdan ücretsiz olarak destek alabilirsiniz.

Hemen İletişime Geçiniz!

sgk

kolay işverenlik