site ve bina yönetimi

Site ve Bina Yönetimi Aidat Takibi Nasıl Yapılır?

Site ve bina yönetiminde aidat takibi yöneticiler tarafından yapılmaktadır. Küçük ölçekli site ve apartmanlarda aidat takibi yapmak, kat malikleri sayısı az olduğu için zor olmaz. Manuel bir çizelge ile kimlerden aidat alınıp alınmadığı, kimlerin hangi ayları ödeyip ödemediği takip edilebilir. Ancak daha büyük ölçekli ve kalabalık sitelerde daha çok iki yöntem kullanılmaktadır. Basit Microsoft Office uygulaması olarak Excel ile tablolar oluşturulabilir veya aidat takip yazılımları satın alınarak lisanslı ve güvenli şekilde aidat takibi yapılabilir.

Günümüzde site ve bina yönetimi ile kat malikleri arasında yaşanan en büyük problemlerden biri olan aidat ödemeleri, birçok tatsız vakanın yaşanmasına da neden olabilmektedir. Bu yüzden muhasebe işlerinin zorluğu da göz önüne alınarak, kat maliklerinin fikir birliği ile profesyonel site ve bina yönetimine genel yönetim yetkisi devredilebilir. Kat malikleri adına siteyi veya apartmanı yöneten profesyonel site ve bina yönetimi firmaları, kat malikleri ile muhatap olmadan aidat takibini yapmakta, gerekli durumlarda tahsilat için avukatlar aracılığı ile zorlayabilmektedir.

Site ve bina yönetiminde en fazla muallakta kalınan durumlarda profesyonel site ve bina yönetimleri uzman şekilde işin içinden çıkabilmektedir. Genel temizlikten, onarımlara, asansör bakımlarından aidat toplanmasına kadar birçok farklı alanda hizmet verdikleri için, siteler düzenli şekilde yönetilebilmektedir. Bunu sağlayan deneyim sayesinde tatsızlıkların önüne geçilmektedir.

site ve bina yönetimi

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Aidatları Kim Öder?

Kat Mülkiyeti Kanununa bina yönetimi yönetmeliklerine göre aidatları, dairede oturan ev sahibi ise kendisi, kiracı var ise kiracılar ödemektedir. Ancak ev sahiplerine aidat ödenmesi ile ilgili bilgiler site ve bina yönetimi tarafından verilmelidir. Her ne kadar kiracılar oturdukları süre boyunca aidat ödemesi konusunda sorumlu olsalar da, ödeme yapmadan ayrılan kiracıların ödemesini er ya da geç ev sahipleri yapacaktır.

Site ve binalarda onarım ve diğer masraflı işlerin sürekliliği için belirli bir bütçe gerekir. Bu işlerin yapılabilmesi için aidatlar önemli bir bütçe oluşturur. Aidatların da yeterli olmadığı durumlarda ek bütçe oluşturmak adına kat maliklerinden ekstra para toplanabilir. Elbette karar alınarak resmi şekilde yapılması uygundur. Aidatların ödenmemesi ve geç ödenmesi gibi durumlarda profesyonel site ve bina yönetimi şirketleri gerekli girişimleri hemen hızlıca başlattığı için, gecikme yaşatanlar uyarılır ve ödeme yapmadıkları takdirde hangi yolların izleneceği kendilerine bildirilir.

Bu yüzden kendisi de bir kat maliki olan ve komşuluk ilişkisi bozulmasın diye aidat konusunda yaptırım uygulamayan yöneticiler yerine artık günümüzde profesyonel site ve bina yönetimi devreye girmektedir. Böylece komşuluk bağları zedelenmeden, kat malikleri veya kiracıları, kanundan doğan sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik edilir. Aksi takdirde kanuni yaptırımların devreye gireceği, bunun da doğal ve yasal olduğu bildirilerek, site ve bina yönetimi kanundan kaynaklanan gücünü kullanabilmektedir.

Kiracılar Aidat Ödemezse Ev Sahipleri Ne Yapmalı?

Peki kiracılar aidat ödemezse ev sahipleri ne yapmalıdır? Bu konuda ev sahiplerinin birçok forumda bilgi aradıkları görülmektedir. Öncelikle aidat ödemeyen kiracı bu konuda sözel olarak uyarılır. Sözel iletişim kurulamayacak kadar bağlar kopuksa, yazılı olarak site ve bina yönetimi tarafından tebligat yapılır. Kiracının aidattan sorumlu olabilmesi için ev sahibinin kira sözleşmesi yapması zaruridir. Aksi takdirde kanun önünde ev sahiplerinin sorumluluğu artmaktadır.

Kat maliklerinden aidat borcunu ödemeyenler hukuki olarak haciz işlemi ile karşı karşıya kaldıklarında, başka borçları olsa bile Kat Mülkiyeti Kanunun maddeleri uyarınca aidat alacağına öncelik verilmektedir.

Bu konuda site ve bina yönetimlerinin ilgili mevzuatı dikkatli şekilde incelemeleri önemlidir. Aidat alacağı konusunda avukatlara vekalet ücreti ödemek durumunda kalan site ve bina yönetimleri, profesyonel site ve bina yönetimlerine yetkilerini devrettiklerinde, firmanın profesyonel avukatı ile çalışmak durumunda olmaktadır. Bu da birtakım masrafların site ve bina yönetimi tarafından ödenmemesini kolaylaştırmaktadır.

Kayseri Alemdar Bina Yönetimi Şirketi uzman ekibiyle  %100 Tahsilat Başarısına Sahip Tek Yönetim Şirketi…

site ve bina yönetimi

Site ve Bina Yönetimi Aidat Takibi Nasıl Yapılır?

Site ve bina yönetiminde aidat takibi yöneticiler tarafından yapılmaktadır. Küçük ölçekli site ve apartmanlarda aidat takibi yapmak, kat malikleri sayısı az olduğu için zor olmaz. Manuel bir çizelge ile kimlerden aidat alınıp alınmadığı, kimlerin hangi ayları ödeyip ödemediği takip edilebilir. Ancak daha büyük ölçekli ve kalabalık sitelerde daha çok iki yöntem kullanılmaktadır. Basit Microsoft Office uygulaması olarak Excel ile tablolar oluşturulabilir veya aidat takip yazılımları satın alınarak lisanslı ve güvenli şekilde aidat takibi yapılabilir.

Günümüzde site ve bina yönetimi ile kat malikleri arasında yaşanan en büyük problemlerden biri olan aidat ödemeleri, birçok tatsız vakanın yaşanmasına da neden olabilmektedir. Bu yüzden muhasebe işlerinin zorluğu da göz önüne alınarak, kat maliklerinin fikir birliği ile profesyonel site ve bina yönetimine genel yönetim yetkisi devredilebilir. Kat malikleri adına siteyi veya apartmanı yöneten profesyonel site ve bina yönetimi firmaları, kat malikleri ile muhatap olmadan aidat takibini yapmakta, gerekli durumlarda tahsilat için avukatlar aracılığı ile zorlayabilmektedir.

Site ve bina yönetiminde en fazla muallakta kalınan durumlarda profesyonel site ve bina yönetimleri uzman şekilde işin içinden çıkabilmektedir. Genel temizlikten, onarımlara, asansör bakımlarından aidat toplanmasına kadar birçok farklı alanda hizmet verdikleri için, siteler düzenli şekilde yönetilebilmektedir. Bunu sağlayan deneyim sayesinde tatsızlıkların önüne geçilmektedir.

site ve bina yönetimi

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Aidatları Kim Öder?

Kat Mülkiyeti Kanununa bina yönetimi yönetmeliklerine göre aidatları, dairede oturan ev sahibi ise kendisi, kiracı var ise kiracılar ödemektedir. Ancak ev sahiplerine aidat ödenmesi ile ilgili bilgiler site ve bina yönetimi tarafından verilmelidir. Her ne kadar kiracılar oturdukları süre boyunca aidat ödemesi konusunda sorumlu olsalar da, ödeme yapmadan ayrılan kiracıların ödemesini er ya da geç ev sahipleri yapacaktır.

Site ve binalarda onarım ve diğer masraflı işlerin sürekliliği için belirli bir bütçe gerekir. Bu işlerin yapılabilmesi için aidatlar önemli bir bütçe oluşturur. Aidatların da yeterli olmadığı durumlarda ek bütçe oluşturmak adına kat maliklerinden ekstra para toplanabilir. Elbette karar alınarak resmi şekilde yapılması uygundur. Aidatların ödenmemesi ve geç ödenmesi gibi durumlarda profesyonel site ve bina yönetimi şirketleri gerekli girişimleri hemen hızlıca başlattığı için, gecikme yaşatanlar uyarılır ve ödeme yapmadıkları takdirde hangi yolların izleneceği kendilerine bildirilir.

Bu yüzden kendisi de bir kat maliki olan ve komşuluk ilişkisi bozulmasın diye aidat konusunda yaptırım uygulamayan yöneticiler yerine artık günümüzde profesyonel site ve bina yönetimi devreye girmektedir. Böylece komşuluk bağları zedelenmeden, kat malikleri veya kiracıları, kanundan doğan sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik edilir. Aksi takdirde kanuni yaptırımların devreye gireceği, bunun da doğal ve yasal olduğu bildirilerek, site ve bina yönetimi kanundan kaynaklanan gücünü kullanabilmektedir.

Kiracılar Aidat Ödemezse Ev Sahipleri Ne Yapmalı?

Peki kiracılar aidat ödemezse ev sahipleri ne yapmalıdır? Bu konuda ev sahiplerinin birçok forumda bilgi aradıkları görülmektedir. Öncelikle aidat ödemeyen kiracı bu konuda sözel olarak uyarılır. Sözel iletişim kurulamayacak kadar bağlar kopuksa, yazılı olarak site ve bina yönetimi tarafından tebligat yapılır. Kiracının aidattan sorumlu olabilmesi için ev sahibinin kira sözleşmesi yapması zaruridir. Aksi takdirde kanun önünde ev sahiplerinin sorumluluğu artmaktadır.

Kat maliklerinden aidat borcunu ödemeyenler hukuki olarak haciz işlemi ile karşı karşıya kaldıklarında, başka borçları olsa bile Kat Mülkiyeti Kanunun maddeleri uyarınca aidat alacağına öncelik verilmektedir.

Bu konuda site ve bina yönetimlerinin ilgili mevzuatı dikkatli şekilde incelemeleri önemlidir. Aidat alacağı konusunda avukatlara vekalet ücreti ödemek durumunda kalan site ve bina yönetimleri, profesyonel site ve bina yönetimlerine yetkilerini devrettiklerinde, firmanın profesyonel avukatı ile çalışmak durumunda olmaktadır. Bu da birtakım masrafların site ve bina yönetimi tarafından ödenmemesini kolaylaştırmaktadır.

Kayseri Alemdar Bina Yönetimi Şirketi uzman ekibiyle  %100 Tahsilat Başarısına Sahip Tek Yönetim Şirketi…