Site Yönetim Planı (Nedir? Nasıl Oluşur?)

Apartman ve sitelerde yöneticilik yapmak zaman ayırmayı ve fedakarlık yapmayı gerektirir. Bazen ailenize harcamanız gereken vakti apartmanın veya sitenin işleriyle uğraşarak geçirebilirsiniz. Bu sizin hem maddi hem de manevi olarak yıpranmanıza neden olabilir. Düzenli yürümeyen işler, toplanamayan aidatlar ve diğer harcamalar önceden planlanması gereken yönetimsel işlerdir. Bu yüzden yönetici seçildikten sonra yapılacak ilk iş site yönetim planı 2020 oluşturmaktır.

Bu çerçevede yasal zemine oturtularak hazırlanan site yönetim planı hem yöneticinin hem de apartman veya site sakinlerinin işini kolaylaştırır. Yönetimi dağınıklıktan ve zamansızlıktan kurtarır. Ailece yaşan tüm kat maliklerinin huzur ve rahatı için bu son derece önemlidir.

Site Yönetimi Planı Nedir?

Kat mülkiyeti kanununa göre, tüm kat maliklerinin oluşturduğu genel kurulun ana gündem maddelerinden biri de yönetici belirlenmesidir. Çoğunluğun katılımı ile başlayan genel kurul toplantısı esnasında siteyi veya apartmanı iki yıl süre ile yönetecek yeni veya eski isimler belirlenir. Yeni seçilen kişilerin ilk araştırdığı şey site yönetimi planı nedir konusudur. Bu araştırma sonucunda yönetimdeki kişiler, daha önce oluşturulmuş site yönetim planını kabul ederler ve aynen uygulamaya devam ederler ya da kendilerine uygun site yönetim planı 2017 dosyasını oluştururlar.

Site Yönetimi Planı Nasıl Oluşturulur?

İlgili kanun ve yönetmeliklerde de anlatıldığı gibi, seçimle iş başına gelen site veya apartman yönetimi, site yönetimi planı nasıl oluşturulur heyecanıyla kendi vizyonunu gösteren bir belge hazırlarlar. Bunun için kat maliklerinin beşte dördünün oy kullanması lazım. Bu yeter sayıya ulaşıldığında yöneticiler ve denetmenler toplantı gündem maddeleri konuşulduktan ve karar defterine yazıldıktan sonra gündemi değerlendirmeye çalışırlar. Site yönetim planı oluşturulup yeni dönemin yönetim anlayışı en somut ifadelerle belirtilir.

Site yönetimi planı nasıl oluşturulur konusunun en detaylı bilgiler kat mülkiyeti kanununda bulunmaktadır. İhtilafa gerek duyulmaksızın diğer kat maliklerinin de desteğini alarak oluşturulan site yönetim planı herkesi mutlu etmektedir. Site yöneticileri bu dengeyi iyi sağlamak durumundadır.

Site yöneticilerinin el kitabı olarak kabul ettiği kat mülkiyeti kanunu bir çok işin problemsiz halledilmesine yardımcı olmaktadır. Apartman veya site yöneticileri site yönetimi planı nerden alınır şeklindeki araştırmalarında mutlak kat mülkiyeti kanunu ile karşılaşmaktadır. En kanuni ve ikilemsiz ibarelerin yer aldığı kanun, apartman veya sitelerin günlük işlerinden, tadilat ve tamirat, bakım ve onarım gibi ekstrem durumlara da açıklık getirmektedir.

Site yönetim planı nerden alınır diye soruşturan site yöneticileri, bu planın içerisine iki yıllık tüm hedeflerini ve amaçlarını yerleştirir. Daha sonra sırası ve zamanı gelen tüm aktiviteler ve değişimler, ilgili site yönetimi planı 2017 içerisine kaydedilmelidir. Rutin işlerin yanı sıra yeni dönemde yapılacak yatırımlar, onarımlar ve diğer değişiklikler hakkındaki bilgiler de site yönetimi planı içerisinde olmalıdır.

Site Yönetimi Planı Değişikliği

Bilindiği gibi site genel kurulu normal ve önerilen dönem olan Ocak ayında toplanmaktadır. Bu genel kurulda yer alan kat maliklerinin yeni seçilen yöneticilerin kullanmak istemediği eski yönetim planını, eksiksiz olarak katılımın sağlandığı ilk genel kurulda, katılımcıların beşte dördünün oyu ile site yönetimi planı değişikliği gerçekleşebilmektedir.

Yeni site yönetimi planı gerçeklikten kopmadan, gelir-gider bütçesi yapılarak oluşturulmalıdır. Site ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işlemin site yönetimi planında yer alması gerekir. Bu plan bina veya binaların giriş kısmında, herkesin okuyabileceği bir şekilde duyurulmalıdır. Site yönetim planı değişikliği yapıldıktan sonra geriye uygulamak kalmaktadır.

Site Yönetim Planı (Nedir? Nasıl Oluşur?)

Apartman ve sitelerde yöneticilik yapmak zaman ayırmayı ve fedakarlık yapmayı gerektirir. Bazen ailenize harcamanız gereken vakti apartmanın veya sitenin işleriyle uğraşarak geçirebilirsiniz. Bu sizin hem maddi hem de manevi olarak yıpranmanıza neden olabilir. Düzenli yürümeyen işler, toplanamayan aidatlar ve diğer harcamalar önceden planlanması gereken yönetimsel işlerdir. Bu yüzden yönetici seçildikten sonra yapılacak ilk iş site yönetim planı 2020 oluşturmaktır.

Bu çerçevede yasal zemine oturtularak hazırlanan site yönetim planı hem yöneticinin hem de apartman veya site sakinlerinin işini kolaylaştırır. Yönetimi dağınıklıktan ve zamansızlıktan kurtarır. Ailece yaşan tüm kat maliklerinin huzur ve rahatı için bu son derece önemlidir.

Site Yönetimi Planı Nedir?

Kat mülkiyeti kanununa göre, tüm kat maliklerinin oluşturduğu genel kurulun ana gündem maddelerinden biri de yönetici belirlenmesidir. Çoğunluğun katılımı ile başlayan genel kurul toplantısı esnasında siteyi veya apartmanı iki yıl süre ile yönetecek yeni veya eski isimler belirlenir. Yeni seçilen kişilerin ilk araştırdığı şey site yönetimi planı nedir konusudur. Bu araştırma sonucunda yönetimdeki kişiler, daha önce oluşturulmuş site yönetim planını kabul ederler ve aynen uygulamaya devam ederler ya da kendilerine uygun site yönetim planı 2017 dosyasını oluştururlar.

Site Yönetimi Planı Nasıl Oluşturulur?

İlgili kanun ve yönetmeliklerde de anlatıldığı gibi, seçimle iş başına gelen site veya apartman yönetimi, site yönetimi planı nasıl oluşturulur heyecanıyla kendi vizyonunu gösteren bir belge hazırlarlar. Bunun için kat maliklerinin beşte dördünün oy kullanması lazım. Bu yeter sayıya ulaşıldığında yöneticiler ve denetmenler toplantı gündem maddeleri konuşulduktan ve karar defterine yazıldıktan sonra gündemi değerlendirmeye çalışırlar. Site yönetim planı oluşturulup yeni dönemin yönetim anlayışı en somut ifadelerle belirtilir.

Site yönetimi planı nasıl oluşturulur konusunun en detaylı bilgiler kat mülkiyeti kanununda bulunmaktadır. İhtilafa gerek duyulmaksızın diğer kat maliklerinin de desteğini alarak oluşturulan site yönetim planı herkesi mutlu etmektedir. Site yöneticileri bu dengeyi iyi sağlamak durumundadır.

Site yöneticilerinin el kitabı olarak kabul ettiği kat mülkiyeti kanunu bir çok işin problemsiz halledilmesine yardımcı olmaktadır. Apartman veya site yöneticileri site yönetimi planı nerden alınır şeklindeki araştırmalarında mutlak kat mülkiyeti kanunu ile karşılaşmaktadır. En kanuni ve ikilemsiz ibarelerin yer aldığı kanun, apartman veya sitelerin günlük işlerinden, tadilat ve tamirat, bakım ve onarım gibi ekstrem durumlara da açıklık getirmektedir.

Site yönetim planı nerden alınır diye soruşturan site yöneticileri, bu planın içerisine iki yıllık tüm hedeflerini ve amaçlarını yerleştirir. Daha sonra sırası ve zamanı gelen tüm aktiviteler ve değişimler, ilgili site yönetimi planı 2017 içerisine kaydedilmelidir. Rutin işlerin yanı sıra yeni dönemde yapılacak yatırımlar, onarımlar ve diğer değişiklikler hakkındaki bilgiler de site yönetimi planı içerisinde olmalıdır.

Site Yönetimi Planı Değişikliği

Bilindiği gibi site genel kurulu normal ve önerilen dönem olan Ocak ayında toplanmaktadır. Bu genel kurulda yer alan kat maliklerinin yeni seçilen yöneticilerin kullanmak istemediği eski yönetim planını, eksiksiz olarak katılımın sağlandığı ilk genel kurulda, katılımcıların beşte dördünün oyu ile site yönetimi planı değişikliği gerçekleşebilmektedir.

Yeni site yönetimi planı gerçeklikten kopmadan, gelir-gider bütçesi yapılarak oluşturulmalıdır. Site ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işlemin site yönetimi planında yer alması gerekir. Bu plan bina veya binaların giriş kısmında, herkesin okuyabileceği bir şekilde duyurulmalıdır. Site yönetim planı değişikliği yapıldıktan sonra geriye uygulamak kalmaktadır.