Site Yönetimi Görevleri (Toplu yaşam alanları)

Toplu yaşam alanları olan apartman ve sitelerde, kanunlarda belirtilen belli-başlı standart işleri yürütmek üzere site yönetimi oluşturulması ve sitelerin kuruşundan işler hale gelmesine kadarki süreçlerde yetkili olarak iş ve işlemleri yapması gerekmektedir. Özellikle devlet kurumları ve yerel yönetimlerle ilişkilerde yetkili belirli kişilerin olması işlerin daha seri bitirilmesi için elzemdir. Aksi takdirde çok başlılık yeni sorunları da beraberinde getirebilmektedir.

Daha fazla ” Site Yönetimi ” içeriği için hemen https://www.alemdarbinayonetimi.com.tr/blog/ bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde ” Site Yönetimi ” alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Site yönetimi görevleri de tüm kat maliklerinin verdiği yetki ile kanunlar çerçevesinde yürütülen görevler olmaktadır. Bunların özellikle yöneticiler tarafından iyi bilinmesi, görevlerin aksamaması adına önem teşkil etmektedir.

Site Yönetimi Görevleri Yönetim

Site yöneticilerinin bazen yapmaktan büyük keyif aldığı bazen ise büyük problemler yaşadığı görevleri;

 • Toplantılarda kat malikleri tarafından alınan kararları uygulamak
 • Ana gayrimenkul ve bağlı çevrenin kullanım,korunum, bakımı için uygun önlemleri almak
 • Periyodik bakım gerektiren asansör veya garaj kapısı birimlerin bakımlarını yaptırmak
 • Ana gayrimenkul ile ilgili çeşitli borç ve alacakların takip edilmesi
 • Kat malikleri ile yönetim arasındaki alacak-verecek durumlarını dengelemesi, borçlar ile ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunması
 • Banka hesaplarını şeffaf bir şekilde yönetmesi
 • Kat maliklerinin periyodik durumlar ve gerekli görülen durumlarda toplantılara çağrılması

Bu ve buna benzer birçok görev bulunan site yönetimlerinin Kat Malikleri Kanunu çevresinde yerine getirmekle sorumlu oldukları birçok görevi daha vardır.

Site Yöneticisinin Görevleri

Kat maliklerini temsilen, maliklerce seçilen site yöneticisinin görevleri ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Resmi olarak noter onaylı şekilde tutulması gereken tüm defter ve dosyaların tutulması, işletme projesinin yapılması, toplantılarda hesaplarla ilgili açıklama yapması ve tüm süreçlerden kat maliklerini bilgilendirmesi önemli görevlerdir.

 

Site yöneticilerinin görev süresi boyunca yaptığı tüm harcamaları yeni yönetime devrederken genel kurulda ibra etmesi ve böylece hesapların devredilmesi şeffaflık ilkesine göre gereklidir. Böylece kat maliklerini temsil etme yetkisini elinde bulunduran site yöneticilerinin kanunların belirlediği çerçevenin dışına çıkmaması sağlanmış olmaktadır.

Site yöneticisi binalardan bağımsız ortak kullanım alanları ile ilgili de sorumluluklara sahiptir. Bu sorumluluklar havuz, park, bahçe gibi alanların temizliği, bakımı, ilaçlanması gibi faaliyetleri içerir. Herhangi bir aksaklık durumunda onarımlar yapılana kadar kat maliklerini bilgilendirmek de önemlidir. Bilgilendirme ilgili kanun ve yönetmeliklerde bina girişindeki uygun bir yere asılma suretiyle yapılır şeklinde olsa da teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık WhatsApp gibi toplu iletişim yöntemleri ile de duyuruların bildirilmesi mümkün ve hızlı olmaktadır.

Site Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Site yönetiminde dikkat edilecek en önemli husus mali denge olmaktadır. Günümüzde site yöneticileri ve kat malikleri arasında en fazla problem olan konu alacak-verecek konuları olmaktadır. Özellikle aidatların düzenli şekilde ödenmemesinden kaynaklanan sorunlar yönetimin kat maliklerinin borçları için icra girişiminde bulunmasıyla neticelenmektedir.

Bu hususta gerekli duyuruların yapılması ve ortak kararların uygulanması son derece önemlidir. Hukuk sınırları içinde kalarak ilgili girişimlerde bulunulması gerekir ki bu sonradan oluşacak yeni problemlerin önüne geçilmesi anlamına gelmektedir.

 

Site yönetiminde dikkat edilecek en önemli hususlardan bir tanesi de mali tablonun dengede tutulmasıdır. Yeterli bütçe olmaksızın acil olmadığı sürece harcama yapmak ekonomi dilinde israf olarak nitelendirilir. Site yönetimlerinin bu tip harcamalardan kaçınması gerekir.

Son dönemlerde özellikle gelir-gider dengesini sağlayamayan ve aralarında sürekli problem yaşanan apartman ve sitelerde artık Profesyonel Site Yönetimi yapılmaktadır. Bu alanda deneyimli site yönetim firmaları aracılığıyla hiçbir kat maliki aralarında sorun yaşamadan profesyonel bir yaklaşımla siteler yönetilmektedir. Yapılan incelemelerde profesyonel site yönetimine geçmiş apartman ve sitelerde, aidat toplanması gibi her türlü iş, işlem ve hizmetin daha sorunsuz şekilde yapıldığını göstermektedir.

Site Yönetimi Görevleri (Toplu yaşam alanları)

Toplu yaşam alanları olan apartman ve sitelerde, kanunlarda belirtilen belli-başlı standart işleri yürütmek üzere site yönetimi oluşturulması ve sitelerin kuruşundan işler hale gelmesine kadarki süreçlerde yetkili olarak iş ve işlemleri yapması gerekmektedir. Özellikle devlet kurumları ve yerel yönetimlerle ilişkilerde yetkili belirli kişilerin olması işlerin daha seri bitirilmesi için elzemdir. Aksi takdirde çok başlılık yeni sorunları da beraberinde getirebilmektedir.

Daha fazla ” Site Yönetimi ” içeriği için hemen https://www.alemdarbinayonetimi.com.tr/blog/ bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde ” Site Yönetimi ” alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Site yönetimi görevleri de tüm kat maliklerinin verdiği yetki ile kanunlar çerçevesinde yürütülen görevler olmaktadır. Bunların özellikle yöneticiler tarafından iyi bilinmesi, görevlerin aksamaması adına önem teşkil etmektedir.

Site Yönetimi Görevleri Yönetim

Site yöneticilerinin bazen yapmaktan büyük keyif aldığı bazen ise büyük problemler yaşadığı görevleri;

 • Toplantılarda kat malikleri tarafından alınan kararları uygulamak
 • Ana gayrimenkul ve bağlı çevrenin kullanım,korunum, bakımı için uygun önlemleri almak
 • Periyodik bakım gerektiren asansör veya garaj kapısı birimlerin bakımlarını yaptırmak
 • Ana gayrimenkul ile ilgili çeşitli borç ve alacakların takip edilmesi
 • Kat malikleri ile yönetim arasındaki alacak-verecek durumlarını dengelemesi, borçlar ile ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunması
 • Banka hesaplarını şeffaf bir şekilde yönetmesi
 • Kat maliklerinin periyodik durumlar ve gerekli görülen durumlarda toplantılara çağrılması

Bu ve buna benzer birçok görev bulunan site yönetimlerinin Kat Malikleri Kanunu çevresinde yerine getirmekle sorumlu oldukları birçok görevi daha vardır.

Site Yöneticisinin Görevleri

Kat maliklerini temsilen, maliklerce seçilen site yöneticisinin görevleri ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Resmi olarak noter onaylı şekilde tutulması gereken tüm defter ve dosyaların tutulması, işletme projesinin yapılması, toplantılarda hesaplarla ilgili açıklama yapması ve tüm süreçlerden kat maliklerini bilgilendirmesi önemli görevlerdir.

 

Site yöneticilerinin görev süresi boyunca yaptığı tüm harcamaları yeni yönetime devrederken genel kurulda ibra etmesi ve böylece hesapların devredilmesi şeffaflık ilkesine göre gereklidir. Böylece kat maliklerini temsil etme yetkisini elinde bulunduran site yöneticilerinin kanunların belirlediği çerçevenin dışına çıkmaması sağlanmış olmaktadır.

Site yöneticisi binalardan bağımsız ortak kullanım alanları ile ilgili de sorumluluklara sahiptir. Bu sorumluluklar havuz, park, bahçe gibi alanların temizliği, bakımı, ilaçlanması gibi faaliyetleri içerir. Herhangi bir aksaklık durumunda onarımlar yapılana kadar kat maliklerini bilgilendirmek de önemlidir. Bilgilendirme ilgili kanun ve yönetmeliklerde bina girişindeki uygun bir yere asılma suretiyle yapılır şeklinde olsa da teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık WhatsApp gibi toplu iletişim yöntemleri ile de duyuruların bildirilmesi mümkün ve hızlı olmaktadır.

Site Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Site yönetiminde dikkat edilecek en önemli husus mali denge olmaktadır. Günümüzde site yöneticileri ve kat malikleri arasında en fazla problem olan konu alacak-verecek konuları olmaktadır. Özellikle aidatların düzenli şekilde ödenmemesinden kaynaklanan sorunlar yönetimin kat maliklerinin borçları için icra girişiminde bulunmasıyla neticelenmektedir.

Bu hususta gerekli duyuruların yapılması ve ortak kararların uygulanması son derece önemlidir. Hukuk sınırları içinde kalarak ilgili girişimlerde bulunulması gerekir ki bu sonradan oluşacak yeni problemlerin önüne geçilmesi anlamına gelmektedir.

 

Site yönetiminde dikkat edilecek en önemli hususlardan bir tanesi de mali tablonun dengede tutulmasıdır. Yeterli bütçe olmaksızın acil olmadığı sürece harcama yapmak ekonomi dilinde israf olarak nitelendirilir. Site yönetimlerinin bu tip harcamalardan kaçınması gerekir.

Son dönemlerde özellikle gelir-gider dengesini sağlayamayan ve aralarında sürekli problem yaşanan apartman ve sitelerde artık Profesyonel Site Yönetimi yapılmaktadır. Bu alanda deneyimli site yönetim firmaları aracılığıyla hiçbir kat maliki aralarında sorun yaşamadan profesyonel bir yaklaşımla siteler yönetilmektedir. Yapılan incelemelerde profesyonel site yönetimine geçmiş apartman ve sitelerde, aidat toplanması gibi her türlü iş, işlem ve hizmetin daha sorunsuz şekilde yapıldığını göstermektedir.