site yönetimi

Site Yönetimi Kanunu

Müstakil ev yerine daha cazip imkanları ve rahatlığı nedeniyle apartman ve siteleri tercih eden ev sahipleri ve kiracılar, oturdukları yerleşim merkezlerinde belirli kurallara uymak zorundadır.

Bu kuralları ve güncellemeleri içeren site yönetimi kanunu 2020 adlı yönetmelik, hem yöneticilerin hem de kat maliklerinin en büyük yardımcısı konumundadır. Özellikle apartmanlarda ve daha kalabalık sitelerde yöneticilik yapacak olanların mutlaka okumaları gereken bu kanun, bağlayıcı olmasının yanında cezai yaptırımları da içermesi nedeniyle tam bir yönetici kılavuzudur.

Site Yönetimi Kanunu Otopark

Yeni kurulan apartmanların oturma izinlerinden tapu işlemlerine kadar tüm süreç hakkında maddeler içeren site yönetimi kanunu 2020 anlaşmazlık durumlarında da arabulucu niteliği taşımaktadır. İhtilaf durumlarında çözüm adresi olan, bir diğer ismi kat mülkiyeti kanunu olan bu yasa toplu yaşam imkanı veren binalarda yıllardır düzeni sağlamaktadır.

Bu kanunun içeriğinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bağlantılar, ortaklığın giderilmesi ve öncelikli satın alma hakkı, kat maliklerinin hakları, borçlar ve gayrimenkulün yönetimi konuları bulunmaktadır.

Site Yönetimi Kanunu Aidat

Site yöneticilerinin kat malikleri ile düzenli olarak yaşadığı en büyük problemlerden biri olan aidatların nasıl toplanacağı, toplanamaması durumunda hangi yöntem ile duyuru yapılacağı ve hiç verilmediği durumlarda uygulanacak kanuni yaptırımlar site yönetimi kanunu aidat maddesinde anlatılmaktadır. Kat mülkiyeti kanununun 20. maddesinde kat maliklerinin ortak giderlere katılma yükümlülüğü anlatılmaktadır.

Apartman ve sitelerin ekmek dağıtımı, temizlik, bahçe bakımı ve çevre düzenlemesi gibi hizmetlerinin yürütülmesi için çalıştırılan personel veya satın alınan hizmet için kullanılacak bütçe, kat maliklerinin veya varsa kiracılarının sorumluluğundadır. Site yönetimi tarafından oluşturulan bütçe kapsamındaki ortak giderlerin daire başına düşen miktarı konusunda genel kurulda karar alınır ve herkes bu giderlerin kendi payına düşenini karşılamak zorundadır.

Apartman ve sitelerde toplanacak aidatın belirlenmesi ve toplanma şekli, vermeyenlere karşı uygulanacak yaptırımlar ve nasıl harcanacağı konularında aydınlatıcı bilgileri içeren apartman, site aidat yönetmeliği kanunu tarafların uyuşmazlıklarında gidilecek mahkemeler hakkında da bilgi vermektedir. Apartman ya da site yönetiminin kat maliklerinden biri tarafından yürütüldüğü durumlarda, alınacak karar ile bir dava vekili ile anlaşılır ve alacakların tahsili konusunda somut adımlar atılır.

Bazı durumlarda kat maliklerinin site yönetimi ile ilgilenmek istememesi durumunda profesyonel site yönetimi hizmeti de satın alınabilir. Dışarıdan bir firma ile anlaşılarak sitenin gelir-gider cetvelini tutmak, ana hizmetlerin yürütülmesini sağlamak ve bütçeyi dengelemek konularında işinde uzman yöneticiler görevlendirilebilir. Böyle bir durumda denetim için yine kat maliklerinden, genel kurulda seçilenler görev alabilmektedir.

Apartman, Site Yönetimi Kanunu Otopark

Günümüzde hızlı kentleşme ile birbirinden yüksek binalar büyük şehirlerin siluetinde yer almakta, kalabalıklaşan nüfusa karşılık olarak apartman ve siteler inşa edilmekte ve insanlar daha rahat bir ortamda yaşayabilmek için yarış halinde olmaktadırlar. Toplu yaşam merkezi olarak hizmet veren sitelerde, kiracılar ve daire sahipleri motorlu araçlarını oturdukları binanın otoparkına park etmekte, otoparkı olmayan binaların bulunduğu sokakta boş park yeri aramaktadırlar. Bazen park yeri konusunda problem yaşayan insanlar apartman, site yönetimi kanunu otopark maddesini inceleyip haklarını aramaktadırlar.

Siteler daha inşaat halinde iken yeşil alan, alışveriş merkezi, çocuk oyun parkı ve otopark gibi alanları projede gösterilmektedir. Binaların oturma izni alındıktan sonra bu alanlar site yönetiminin belirlediği şekillerde kullanılmaktadır. Bazı durumlarda daire sayısı ile otopark alanı arasında ortaya fark çıkabilmekte, bazı dairelerde birden fazla motorlu aracın olması tüm hesapları alt üst edebilmektedir. İşte böyle durumlarda apartman, site yönetimi kanunu otopark ile ilgili maddelerinden hem site yöneticileri hem de kat malikleri faydalanabilmektedir.

site yönetimi

Site Yönetimi Kanunu

Müstakil ev yerine daha cazip imkanları ve rahatlığı nedeniyle apartman ve siteleri tercih eden ev sahipleri ve kiracılar, oturdukları yerleşim merkezlerinde belirli kurallara uymak zorundadır.

Bu kuralları ve güncellemeleri içeren site yönetimi kanunu 2020 adlı yönetmelik, hem yöneticilerin hem de kat maliklerinin en büyük yardımcısı konumundadır. Özellikle apartmanlarda ve daha kalabalık sitelerde yöneticilik yapacak olanların mutlaka okumaları gereken bu kanun, bağlayıcı olmasının yanında cezai yaptırımları da içermesi nedeniyle tam bir yönetici kılavuzudur.

Site Yönetimi Kanunu Otopark

Yeni kurulan apartmanların oturma izinlerinden tapu işlemlerine kadar tüm süreç hakkında maddeler içeren site yönetimi kanunu 2020 anlaşmazlık durumlarında da arabulucu niteliği taşımaktadır. İhtilaf durumlarında çözüm adresi olan, bir diğer ismi kat mülkiyeti kanunu olan bu yasa toplu yaşam imkanı veren binalarda yıllardır düzeni sağlamaktadır.

Bu kanunun içeriğinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bağlantılar, ortaklığın giderilmesi ve öncelikli satın alma hakkı, kat maliklerinin hakları, borçlar ve gayrimenkulün yönetimi konuları bulunmaktadır.

Site Yönetimi Kanunu Aidat

Site yöneticilerinin kat malikleri ile düzenli olarak yaşadığı en büyük problemlerden biri olan aidatların nasıl toplanacağı, toplanamaması durumunda hangi yöntem ile duyuru yapılacağı ve hiç verilmediği durumlarda uygulanacak kanuni yaptırımlar site yönetimi kanunu aidat maddesinde anlatılmaktadır. Kat mülkiyeti kanununun 20. maddesinde kat maliklerinin ortak giderlere katılma yükümlülüğü anlatılmaktadır.

Apartman ve sitelerin ekmek dağıtımı, temizlik, bahçe bakımı ve çevre düzenlemesi gibi hizmetlerinin yürütülmesi için çalıştırılan personel veya satın alınan hizmet için kullanılacak bütçe, kat maliklerinin veya varsa kiracılarının sorumluluğundadır. Site yönetimi tarafından oluşturulan bütçe kapsamındaki ortak giderlerin daire başına düşen miktarı konusunda genel kurulda karar alınır ve herkes bu giderlerin kendi payına düşenini karşılamak zorundadır.

Apartman ve sitelerde toplanacak aidatın belirlenmesi ve toplanma şekli, vermeyenlere karşı uygulanacak yaptırımlar ve nasıl harcanacağı konularında aydınlatıcı bilgileri içeren apartman, site aidat yönetmeliği kanunu tarafların uyuşmazlıklarında gidilecek mahkemeler hakkında da bilgi vermektedir. Apartman ya da site yönetiminin kat maliklerinden biri tarafından yürütüldüğü durumlarda, alınacak karar ile bir dava vekili ile anlaşılır ve alacakların tahsili konusunda somut adımlar atılır.

Bazı durumlarda kat maliklerinin site yönetimi ile ilgilenmek istememesi durumunda profesyonel site yönetimi hizmeti de satın alınabilir. Dışarıdan bir firma ile anlaşılarak sitenin gelir-gider cetvelini tutmak, ana hizmetlerin yürütülmesini sağlamak ve bütçeyi dengelemek konularında işinde uzman yöneticiler görevlendirilebilir. Böyle bir durumda denetim için yine kat maliklerinden, genel kurulda seçilenler görev alabilmektedir.

Apartman, Site Yönetimi Kanunu Otopark

Günümüzde hızlı kentleşme ile birbirinden yüksek binalar büyük şehirlerin siluetinde yer almakta, kalabalıklaşan nüfusa karşılık olarak apartman ve siteler inşa edilmekte ve insanlar daha rahat bir ortamda yaşayabilmek için yarış halinde olmaktadırlar. Toplu yaşam merkezi olarak hizmet veren sitelerde, kiracılar ve daire sahipleri motorlu araçlarını oturdukları binanın otoparkına park etmekte, otoparkı olmayan binaların bulunduğu sokakta boş park yeri aramaktadırlar. Bazen park yeri konusunda problem yaşayan insanlar apartman, site yönetimi kanunu otopark maddesini inceleyip haklarını aramaktadırlar.

Siteler daha inşaat halinde iken yeşil alan, alışveriş merkezi, çocuk oyun parkı ve otopark gibi alanları projede gösterilmektedir. Binaların oturma izni alındıktan sonra bu alanlar site yönetiminin belirlediği şekillerde kullanılmaktadır. Bazı durumlarda daire sayısı ile otopark alanı arasında ortaya fark çıkabilmekte, bazı dairelerde birden fazla motorlu aracın olması tüm hesapları alt üst edebilmektedir. İşte böyle durumlarda apartman, site yönetimi kanunu otopark ile ilgili maddelerinden hem site yöneticileri hem de kat malikleri faydalanabilmektedir.