Site Yönetimi Yönetmeliği

Site Yönetimi Yönetmeliği (Kanuni hak, görev, yetki ve sorumluluk)

İnsanların toplu şekilde yaşadıkları sitelerde yürütülmesi gereken hizmetlerin çerçevesinin ve kanuni dayanağının yer aldığı site yönetimi yönetmeliği, aynı zamanda site yönetimlerinin hak, görev, yetki ve sorumluluklarını da içermektedir. Toplu yaşam yerlerinde meydana gelebilecek her türlü anlaşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiğini, hangi mahkemelerin yetkili olduğunu, yasal yollar ile takiplerin nasıl yapılması gerektiği gibi unsurlar da yönetmelik muhtevasında yer almaktadır.

Daha fazla ” Site Yönetimi ” içeriği için hemen https://www.alemdarbinayonetimi.com.tr/blog/ bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde ” Site Yönetimi ” alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Site yönetimi profesyonel şekilde idare edilmesi gereken hizmetler bütününden oluşur. Aidatların toplanması, rutin giderlerin dağıtılması, tam zamanlı çalışan veya kısmi çalışanların sigortalarının yatırılması, talep olduğunda ve genel kurul tarafından karara bağlandığında yeni yatırımları yapılması gibi birçok farklı iş, deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır.

Site Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete Bünyesi

Sitelerdeki her türlü işleyişten birincil derecede site yönetimi sorumludur. Ancak sitenin genelini ilgilendiren hukuki uyuşmazlıklarda kat maliklerinin hepsi hem yasal hem de mali olarak sorumlu tutulmaktadır. Site yönetiminin hakları, görevleri ve yetkileri uygun şekilde kullanılır ve işler ihmal edilmez ise yaptırım riski ortadan kalkar. Bu da ancak düzenli takip ve uğraş ile oluşur.

Site Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete

Site yönetimi yönetmeliği resmi gazete bünyesinde yayınlandığı zaman geçerli olmaya başlamış, yapılan değişiklikler ve güncellemeler de aynı şekilde resmi gazetede ilan edildikten sonra geçerliliğini sağlamaktadır. Ana gayri menkulün yönetimi şeklinde bulunan ibare ile sitelerin nasıl yönetileceği, yönetim planının nasıl oluşturulacağı, revize ihtiyacında neler yapılması gerektiği, genel kurulun toplanma sayısı ve alınacak kararlarda aranan çoğunluk sayısı gibi konulara açıklık getirilmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu olarak bilinen en geniş yetkili mevzuattan faydalanılarak sitelerin yönetim planları hazırlanır. Akabinde kat malikleri genel kurulunda oluşturulacak yönetim kurulu ile siteler yönetilmeye başlanır. Yönetim kurulunu denetleyen bir organ da yine genel kurul tarafından seçilir ve görevlerini kanun kapsamında yürütür.

Kat maliklerinin oluşturduğu genel kurulda alınan kararlar gerçekleştirilir ve her kat maliki alınan kararlara uymakla yükümlüdür. Uymayanlar hakkında yine ilgili kanun ve site yönetimi yönetmeliği kapsamında neler yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Yasal dayanakların ışığında yapılan tüm hizmetler sorgulanmaya, denetlenmeye ve eleştiriye açık olmalıdır. Şeffaf şekilde yönetilen sitelerde güven duygusu oluşur. Ancak insan faktörünün yer aldığı tüm örgütlerde ve yönetimlerde çeşitli anlaşmazlıkların olması doğal karşılanmaktadır. Bu tip anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkları önlemek için son zamanlarda site yönetimi kat maliklerinin verdiği yetki ile profesyonel site yönetimleri görev almakta işlerini başarıyla sürdürmektedir.

Kat maliklerinin dışında bir firma veya şirket ile site yönetimi konusunda anlaşmaya varılır ve siteyi tanıtıcı toplantılardan sonra kat maliklerinin iletişim adresleri ve numaraları, site avukatının iletişim bilgileri, çalışanların SGK işlemlerinin yürütülmesini sağlayan E-Bildirge giriş bilgileri gibi birçok yönetim detayı profesyonel yönetim ile paylaşılır. Böylece problemsiz bir dönemin başlaması sağlanarak, kat maliklerinden birinin anlaşmazlığa düşmesi halinde komşuluk hukuku da zedelenmemiş olur.

Site Yönetimi Yönetmeliği

Site Yönetimi Yönetmeliği 2023

Site yönetimi yönetmeliği 2023 yılında herhangi bir revizyona uğramadan son hali ile kullanılacaktır. Site yönetimleri ile ilgili gündemde herhangi bir değişiklik de öngörülmemektedir. Sitelerin nasıl yönetileceği ile ilgili önceden yapılan çalışmaların sonucu olarak belirli bir standart oluşturulmuş ve ülkemizin her yanında aynı kaidelerle siteler yönetilmeye başlanmıştır.

Kimi zamanlar yönetmelik hükümleri içerisinde olmayan bazı hususlar vuku bulsa da yetkili mahkemelerin müdahil olması ile sorunlar çözülmektedir. En fazla karşılaşılan durumlardan biri de site sakinlerinin tamamının oya katılarak aynı tarzda karar alınmasını gerektiren ancak; tamamından biraz azının ret verdiği durumlarda, kat maliklerinden birinin başvurusu ile izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası açılabilmektedir. Bu bağlamda anlaşmazlığı çözmek için mahkemeler devreye girmekte ve söz konusu ortaklık sonlandırılarak herkese hissesi oranında pay dağıtılmaktadır.

Buna benzer anlaşmazlıklar için profesyonel site yönetiminin hukuk birimi yetkilendirilebilir. Sitelerdeki tüm alacak ve verecek konusundaki gecikmelerin yine hukuki yollarla tahsil edilmesi gibi yönetimin elini rahatlatan işlemler hukuk birimleri tarafından takip edilmektedir. Finans birimi ile hukuk biriminin eşgüdümlü şekilde çalışması ile geciken aidatların icraya verilmesi gibi önemli işler yapılmaktadır.

Site yönetimi yönetmeliği tüm site yöneticilerinin başucu kitabı olarak yer almalı ve bu yönetmelik maddelerinden sapmadan, tüm iş ve işlemleri yasal sınırlar içerisinde yapmalıdır. Bu konuda eğitimli ve donanımlı olan profesyonel site yönetimi hizmeti veren firmalar güven temelli çalışmakta ve hizmetin devamı için gereken tüm özveriyi göstermektedir.

İnsanların aileleri ile yaşam alanları olan sitelerde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamaları, sitelerin tüm özelliklerinden maksimum derecede faydalanmaları yaşam kalitelerini arttıracağı için, bu düzenin sağlanması, korunması ve devam etmesi için site yönetimlerinin ehil ellere teslim edilmesi gerçekten çok önemlidir. Ancak bu şekilde herhangi bir problemde kat malikleri arasında sorunlar yaşanmadan çözüm önerileri geliştirilebilir ve çözüme yönelik yapıcı adımlar atılabilir. Değişen dünyada huzurlu ve kaliteli bir yaşam için en önemli faktörlerden biri olan konut, apartman ve sitelerdeki hayat tarzının verimli olarak kullanılması önemlidir.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Türkiyenin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.

Site Yönetimi Yönetmeliği

Site Yönetimi Yönetmeliği (Kanuni hak, görev, yetki ve sorumluluk)

İnsanların toplu şekilde yaşadıkları sitelerde yürütülmesi gereken hizmetlerin çerçevesinin ve kanuni dayanağının yer aldığı site yönetimi yönetmeliği, aynı zamanda site yönetimlerinin hak, görev, yetki ve sorumluluklarını da içermektedir. Toplu yaşam yerlerinde meydana gelebilecek her türlü anlaşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiğini, hangi mahkemelerin yetkili olduğunu, yasal yollar ile takiplerin nasıl yapılması gerektiği gibi unsurlar da yönetmelik muhtevasında yer almaktadır.

Daha fazla ” Site Yönetimi ” içeriği için hemen https://www.alemdarbinayonetimi.com.tr/blog/ bağlantısını ziyaret etmelisiniz. Hazırladığımız içeriklerde ” Site Yönetimi ” alanında güncel gelişmeleri takip edebilir ve bu sektördeki sorularınıza çözüm bulabilirsiniz.!

Site yönetimi profesyonel şekilde idare edilmesi gereken hizmetler bütününden oluşur. Aidatların toplanması, rutin giderlerin dağıtılması, tam zamanlı çalışan veya kısmi çalışanların sigortalarının yatırılması, talep olduğunda ve genel kurul tarafından karara bağlandığında yeni yatırımları yapılması gibi birçok farklı iş, deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır.

Site Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete Bünyesi

Sitelerdeki her türlü işleyişten birincil derecede site yönetimi sorumludur. Ancak sitenin genelini ilgilendiren hukuki uyuşmazlıklarda kat maliklerinin hepsi hem yasal hem de mali olarak sorumlu tutulmaktadır. Site yönetiminin hakları, görevleri ve yetkileri uygun şekilde kullanılır ve işler ihmal edilmez ise yaptırım riski ortadan kalkar. Bu da ancak düzenli takip ve uğraş ile oluşur.

Site Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete

Site yönetimi yönetmeliği resmi gazete bünyesinde yayınlandığı zaman geçerli olmaya başlamış, yapılan değişiklikler ve güncellemeler de aynı şekilde resmi gazetede ilan edildikten sonra geçerliliğini sağlamaktadır. Ana gayri menkulün yönetimi şeklinde bulunan ibare ile sitelerin nasıl yönetileceği, yönetim planının nasıl oluşturulacağı, revize ihtiyacında neler yapılması gerektiği, genel kurulun toplanma sayısı ve alınacak kararlarda aranan çoğunluk sayısı gibi konulara açıklık getirilmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu olarak bilinen en geniş yetkili mevzuattan faydalanılarak sitelerin yönetim planları hazırlanır. Akabinde kat malikleri genel kurulunda oluşturulacak yönetim kurulu ile siteler yönetilmeye başlanır. Yönetim kurulunu denetleyen bir organ da yine genel kurul tarafından seçilir ve görevlerini kanun kapsamında yürütür.

Kat maliklerinin oluşturduğu genel kurulda alınan kararlar gerçekleştirilir ve her kat maliki alınan kararlara uymakla yükümlüdür. Uymayanlar hakkında yine ilgili kanun ve site yönetimi yönetmeliği kapsamında neler yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Yasal dayanakların ışığında yapılan tüm hizmetler sorgulanmaya, denetlenmeye ve eleştiriye açık olmalıdır. Şeffaf şekilde yönetilen sitelerde güven duygusu oluşur. Ancak insan faktörünün yer aldığı tüm örgütlerde ve yönetimlerde çeşitli anlaşmazlıkların olması doğal karşılanmaktadır. Bu tip anlaşmazlıkları ve uyuşmazlıkları önlemek için son zamanlarda site yönetimi kat maliklerinin verdiği yetki ile profesyonel site yönetimleri görev almakta işlerini başarıyla sürdürmektedir.

Kat maliklerinin dışında bir firma veya şirket ile site yönetimi konusunda anlaşmaya varılır ve siteyi tanıtıcı toplantılardan sonra kat maliklerinin iletişim adresleri ve numaraları, site avukatının iletişim bilgileri, çalışanların SGK işlemlerinin yürütülmesini sağlayan E-Bildirge giriş bilgileri gibi birçok yönetim detayı profesyonel yönetim ile paylaşılır. Böylece problemsiz bir dönemin başlaması sağlanarak, kat maliklerinden birinin anlaşmazlığa düşmesi halinde komşuluk hukuku da zedelenmemiş olur.

Site Yönetimi Yönetmeliği

Site Yönetimi Yönetmeliği 2023

Site yönetimi yönetmeliği 2023 yılında herhangi bir revizyona uğramadan son hali ile kullanılacaktır. Site yönetimleri ile ilgili gündemde herhangi bir değişiklik de öngörülmemektedir. Sitelerin nasıl yönetileceği ile ilgili önceden yapılan çalışmaların sonucu olarak belirli bir standart oluşturulmuş ve ülkemizin her yanında aynı kaidelerle siteler yönetilmeye başlanmıştır.

Kimi zamanlar yönetmelik hükümleri içerisinde olmayan bazı hususlar vuku bulsa da yetkili mahkemelerin müdahil olması ile sorunlar çözülmektedir. En fazla karşılaşılan durumlardan biri de site sakinlerinin tamamının oya katılarak aynı tarzda karar alınmasını gerektiren ancak; tamamından biraz azının ret verdiği durumlarda, kat maliklerinden birinin başvurusu ile izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası açılabilmektedir. Bu bağlamda anlaşmazlığı çözmek için mahkemeler devreye girmekte ve söz konusu ortaklık sonlandırılarak herkese hissesi oranında pay dağıtılmaktadır.

Buna benzer anlaşmazlıklar için profesyonel site yönetiminin hukuk birimi yetkilendirilebilir. Sitelerdeki tüm alacak ve verecek konusundaki gecikmelerin yine hukuki yollarla tahsil edilmesi gibi yönetimin elini rahatlatan işlemler hukuk birimleri tarafından takip edilmektedir. Finans birimi ile hukuk biriminin eşgüdümlü şekilde çalışması ile geciken aidatların icraya verilmesi gibi önemli işler yapılmaktadır.

Site yönetimi yönetmeliği tüm site yöneticilerinin başucu kitabı olarak yer almalı ve bu yönetmelik maddelerinden sapmadan, tüm iş ve işlemleri yasal sınırlar içerisinde yapmalıdır. Bu konuda eğitimli ve donanımlı olan profesyonel site yönetimi hizmeti veren firmalar güven temelli çalışmakta ve hizmetin devamı için gereken tüm özveriyi göstermektedir.

İnsanların aileleri ile yaşam alanları olan sitelerde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamaları, sitelerin tüm özelliklerinden maksimum derecede faydalanmaları yaşam kalitelerini arttıracağı için, bu düzenin sağlanması, korunması ve devam etmesi için site yönetimlerinin ehil ellere teslim edilmesi gerçekten çok önemlidir. Ancak bu şekilde herhangi bir problemde kat malikleri arasında sorunlar yaşanmadan çözüm önerileri geliştirilebilir ve çözüme yönelik yapıcı adımlar atılabilir. Değişen dünyada huzurlu ve kaliteli bir yaşam için en önemli faktörlerden biri olan konut, apartman ve sitelerdeki hayat tarzının verimli olarak kullanılması önemlidir.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Türkiyenin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.