Site Yönetimi

Toplu yaşam alanları olan hastaneler, okullar, siteler ve apartmanlar belirli kurallara göre yönetilir. Hepsine ait farklı mevzuatlar hazırlanmış olup, yönetimler bu mevzuatlara uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

Birkaç bloktan oluşan sitelerle ilgili de site yönetimlerini bağlayan kısımlar site yönetimi ile ilgili temel kanun maddeleri incelenerek bulunabilir. Site yönetim kurulları bu maddeleri temel alarak kat maliklerinin uyacağı kurallar bütününü hazırlayabilirler.

Site yönetimini ilgilendiren kanunda sitenin kuruluşundan yönetim evresine kadar geçen tüm sürelerdeki iş ve işlemlerle ilgili yapılması gerekenler maddeler halinde anlatılmaktadır. Genel başlıklardan bahsedecek olursak;

 • Kat Mülkiyeti ve İrtifakı ( 1. Bölüm )
 • Kat Maliklerinin Hakları ( 3. Bölüm )
 • Kat Maliklerinin Borçları ( 4. Bölüm )
 • Ana Gayrimenkulün Yönetimi ( 5. Bölüm )
 • Toplu Yapıların Yönetimine İlişkin Özel Hükümler ( 9. Bölüm )
 • Ek Maddeler
 • Özel Hükümler

Bu bölümlerdeki maddeler sitenin kuruluşu ve izinlerinin alınması ile başlamakta; kat maliklerinin yasal ve ekonomik hakları, borçları, ana gayrimenkulün nasıl yönetileceği gibi konularla devam etmektedir.

Site yönetimi kanunu 2021

Site yönetimi kanunu 2021 yılında da son değişiklik yapıldığı tarihteki şekliyle kullanılacaktır. Siteyi ilgilendiren tüm maddelerin yönetim tarafından okunması ve ilgili hükümlerin kat maliklerine de dağıtılması, yapılacak işlerin kanuni dayanağının olduğuna dair en önemli ispat olacaktır. Her kat malikinin site yönetimi kanununu okuması, hakları ve sorumluluklarını bilmesi gerekir.

Site yönetimi kanunu 2021 versiyonunda yönetimi ilgilendiren hususlar ana başlıklar altında düzenlense de alt maddelere de detaylıca hakim olunması önemlidir. Kat mülkiyeti ve irtifakı başlığı altında temel kavramlar ve tanımlar ile sitelerde ortak yerler ile ilgi hükümler yer alır.

Kat Maliklerinin Hakları kısmında ise bağımsız bölüm üzerindeki haklar ile ortak yerler üzerindeki haklar şeklinde detaylar yer almaktadır. Kat Maliklerinin Borçları bölümünde genel borçlar, ana gayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluğu, genel giderlere katılım zorunluluğu, sigorta ile ilgili hükümler, ortak giderlerin teminatı, müsaade mecburiyeti, yasak işler, kat mülkiyetinin devri mecburiyeti ile ilgili hükümler yer alır.

Ana gayrimenkulün yönetimi ile ilgili kısımda ise genel kurulun nasıl oluşturulacağı, yönetim planının nasıl hazırlanacağı, toplantı zamanları, kat maliklerinin toplantıya çağrılması, toplantının karar alma şekli, kurullarda oylamanın nasıl yapılacağı, yargının müdahalesi, defterlerin doldurulması ve tutulması, işletme projesinin nasıl yapılacağı, yöneticilerin genel sorumlulukları, hesap vermesi, hakları, site yönetiminin denetlenmesi, bağımsız bölüm ilavesi gibi konularda açıklayıcı hükümler yer alır.

Site yönetimi kanunu 2020 PDF

Site yönetimi kanunu 2020 pdf formatında yayınlanarak bilgisayarınıza rahatlıkla indirebileceğiniz bir metotla yüklenmiştir. Kanunun dokuzuncu bölümünde yer alan toplu yapıların yönetimine ilişkin hükümlerde ortak yerlerin belirlenmesi ve buralarla ilgili kurallar, vaziyet planları ve projeleri, yönetim esasları, yönetim planının değiştirilme şartları bulunur.

Ayrıca site yönetimini ilgilendiren kısımlarla ilgili olarak, yöneticilerin ve deneticilerin atanması, ortak giderlere katılımın sağlanması, bazı durumlarda geçici yönetimin kurulması gibi maddeler de açıklayıcı ve düzeni sağlayıcı olarak yer almaktadır.

Bunların dışında anlaşmazlık durumlarında yetkili olan Sulh Mahkemesi ile ilgili işlemler, kullanım yerlerinin boşaltılması gibi hükümler de site yönetimi kanunu içerisinde yer almaktadır. Son zamanlarda sitelerin yönetimi ile ilgili birçok anlaşmazlık çıktığı için yönetim profesyonel şekilde bu işi üstlenen firmalara verilmektedir.

Kat maliklerinin birbirlerine karşı hasmane tutum geliştirmemeleri, alacak-vereceklerin yasal güvencelerle tahsil edilmesi ve sitelerin tüm temizlik, bahçe, park, garaj ve muhasebe gibi işlemlerini yapması gibi sorumluluklarla uzman ekiplerin bulunduğu site yönetimi şirketleri profesyonel çizgide yönetim anlayışı beslemektedirler.

Site Yönetimi

Toplu yaşam alanları olan hastaneler, okullar, siteler ve apartmanlar belirli kurallara göre yönetilir. Hepsine ait farklı mevzuatlar hazırlanmış olup, yönetimler bu mevzuatlara uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

Birkaç bloktan oluşan sitelerle ilgili de site yönetimlerini bağlayan kısımlar site yönetimi ile ilgili temel kanun maddeleri incelenerek bulunabilir. Site yönetim kurulları bu maddeleri temel alarak kat maliklerinin uyacağı kurallar bütününü hazırlayabilirler.

Site yönetimini ilgilendiren kanunda sitenin kuruluşundan yönetim evresine kadar geçen tüm sürelerdeki iş ve işlemlerle ilgili yapılması gerekenler maddeler halinde anlatılmaktadır. Genel başlıklardan bahsedecek olursak;

 • Kat Mülkiyeti ve İrtifakı ( 1. Bölüm )
 • Kat Maliklerinin Hakları ( 3. Bölüm )
 • Kat Maliklerinin Borçları ( 4. Bölüm )
 • Ana Gayrimenkulün Yönetimi ( 5. Bölüm )
 • Toplu Yapıların Yönetimine İlişkin Özel Hükümler ( 9. Bölüm )
 • Ek Maddeler
 • Özel Hükümler

Bu bölümlerdeki maddeler sitenin kuruluşu ve izinlerinin alınması ile başlamakta; kat maliklerinin yasal ve ekonomik hakları, borçları, ana gayrimenkulün nasıl yönetileceği gibi konularla devam etmektedir.

Site yönetimi kanunu 2021

Site yönetimi kanunu 2021 yılında da son değişiklik yapıldığı tarihteki şekliyle kullanılacaktır. Siteyi ilgilendiren tüm maddelerin yönetim tarafından okunması ve ilgili hükümlerin kat maliklerine de dağıtılması, yapılacak işlerin kanuni dayanağının olduğuna dair en önemli ispat olacaktır. Her kat malikinin site yönetimi kanununu okuması, hakları ve sorumluluklarını bilmesi gerekir.

Site yönetimi kanunu 2021 versiyonunda yönetimi ilgilendiren hususlar ana başlıklar altında düzenlense de alt maddelere de detaylıca hakim olunması önemlidir. Kat mülkiyeti ve irtifakı başlığı altında temel kavramlar ve tanımlar ile sitelerde ortak yerler ile ilgi hükümler yer alır.

Kat Maliklerinin Hakları kısmında ise bağımsız bölüm üzerindeki haklar ile ortak yerler üzerindeki haklar şeklinde detaylar yer almaktadır. Kat Maliklerinin Borçları bölümünde genel borçlar, ana gayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluğu, genel giderlere katılım zorunluluğu, sigorta ile ilgili hükümler, ortak giderlerin teminatı, müsaade mecburiyeti, yasak işler, kat mülkiyetinin devri mecburiyeti ile ilgili hükümler yer alır.

Ana gayrimenkulün yönetimi ile ilgili kısımda ise genel kurulun nasıl oluşturulacağı, yönetim planının nasıl hazırlanacağı, toplantı zamanları, kat maliklerinin toplantıya çağrılması, toplantının karar alma şekli, kurullarda oylamanın nasıl yapılacağı, yargının müdahalesi, defterlerin doldurulması ve tutulması, işletme projesinin nasıl yapılacağı, yöneticilerin genel sorumlulukları, hesap vermesi, hakları, site yönetiminin denetlenmesi, bağımsız bölüm ilavesi gibi konularda açıklayıcı hükümler yer alır.

Site yönetimi kanunu 2020 PDF

Site yönetimi kanunu 2020 pdf formatında yayınlanarak bilgisayarınıza rahatlıkla indirebileceğiniz bir metotla yüklenmiştir. Kanunun dokuzuncu bölümünde yer alan toplu yapıların yönetimine ilişkin hükümlerde ortak yerlerin belirlenmesi ve buralarla ilgili kurallar, vaziyet planları ve projeleri, yönetim esasları, yönetim planının değiştirilme şartları bulunur.

Ayrıca site yönetimini ilgilendiren kısımlarla ilgili olarak, yöneticilerin ve deneticilerin atanması, ortak giderlere katılımın sağlanması, bazı durumlarda geçici yönetimin kurulması gibi maddeler de açıklayıcı ve düzeni sağlayıcı olarak yer almaktadır.

Bunların dışında anlaşmazlık durumlarında yetkili olan Sulh Mahkemesi ile ilgili işlemler, kullanım yerlerinin boşaltılması gibi hükümler de site yönetimi kanunu içerisinde yer almaktadır. Son zamanlarda sitelerin yönetimi ile ilgili birçok anlaşmazlık çıktığı için yönetim profesyonel şekilde bu işi üstlenen firmalara verilmektedir.

Kat maliklerinin birbirlerine karşı hasmane tutum geliştirmemeleri, alacak-vereceklerin yasal güvencelerle tahsil edilmesi ve sitelerin tüm temizlik, bahçe, park, garaj ve muhasebe gibi işlemlerini yapması gibi sorumluluklarla uzman ekiplerin bulunduğu site yönetimi şirketleri profesyonel çizgide yönetim anlayışı beslemektedirler.