Bina yönetimi

Bina yönetimi ne demek?

Bina Yönetimi; Apartman ve sitelerde kat malikleri tarafından seçilen kişi veya kişilerdir. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici veya yönetim kurulu atanması mecburidir. Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Bina Yönetimi Nasıl Oluşturulur?

Kat maliklerinin yeni taşındığı ve henüz bina yönetiminin oluşturulmadığı binalarda, ilk bina yönetimi Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre kuruluyor.

  • İlk önce kırtasiyeden karar defteri alınır ve noterden tastik ettirilir.
  • Daha sonra tüm daire sakinlerini yazılı veya taahhütlü mektupla bildirim yaparak toplantıya çağrı yapılır.
  • Toplantıda salt çoğunluk sağlanması durumunda kararlar alınır, salt çoğunluk sağlanamadı ise erteleme kararı alınır ve diğer toplantıda salt çoğunluğa bakılmaksızın kararlar alınır ve böylelikle bina yönetim oluşturulur.(Genel kurulu toplantı örneği)

Bina Yönetimi Kaç Kişiden Oluşur?

Genelde bina içerisindeki katsayısı ve kat malikleri üzerinden yönetici ya da yönetim kurulu belirlenir. Bu bağlamda eğer 1 kişi seçilmiş ise o kişi apartman yöneticisi olarak görev alır. Ancak daha yüksek sayıdaki kat malikleri olan binalar için 3 ya da daha fazla kişi üzerinden yönetim kurulu oluşturulur. Bu durum konut sahipleri ile verilecek olan karara bağlı değişkenlik gösterebilir.

Bina yönetim planı nedir?

Bina yönetimi

Bina yönetimi ne demek?

Bina Yönetimi; Apartman ve sitelerde kat malikleri tarafından seçilen kişi veya kişilerdir. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici veya yönetim kurulu atanması mecburidir. Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Bina Yönetimi Nasıl Oluşturulur?

Kat maliklerinin yeni taşındığı ve henüz bina yönetiminin oluşturulmadığı binalarda, ilk bina yönetimi Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre kuruluyor.

  • İlk önce kırtasiyeden karar defteri alınır ve noterden tastik ettirilir.
  • Daha sonra tüm daire sakinlerini yazılı veya taahhütlü mektupla bildirim yaparak toplantıya çağrı yapılır.
  • Toplantıda salt çoğunluk sağlanması durumunda kararlar alınır, salt çoğunluk sağlanamadı ise erteleme kararı alınır ve diğer toplantıda salt çoğunluğa bakılmaksızın kararlar alınır ve böylelikle bina yönetim oluşturulur.(Genel kurulu toplantı örneği)

Bina Yönetimi Kaç Kişiden Oluşur?

Genelde bina içerisindeki katsayısı ve kat malikleri üzerinden yönetici ya da yönetim kurulu belirlenir. Bu bağlamda eğer 1 kişi seçilmiş ise o kişi apartman yöneticisi olarak görev alır. Ancak daha yüksek sayıdaki kat malikleri olan binalar için 3 ya da daha fazla kişi üzerinden yönetim kurulu oluşturulur. Bu durum konut sahipleri ile verilecek olan karara bağlı değişkenlik gösterebilir.

Bina yönetim planı nedir?