Bina yönetimi

Bina Yönetimi Nedir?

Bina Yönetimi; Apartman ve sitelerde kat malikleri tarafından seçilen kişi veya kişilerdir. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici veya yönetim kurulu atanması mecburidir. Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Artan nüfusla birlikte daha fazla şehirleşen, metropelleşen hayatla birlikte eş zamanlı olarak gün geçtikçe sayısı artan bir köyü tek bir konutta toplayan apartmanlar, yükselen gökdelenler ve maalesef zamanla azalan komşuluk ilişkileri toplu konutta ortak ihtiyaçtan doğan gereksinimlerin karşılanması konusunu zorlukları da beraberinde getirmiştir.

Ortak masrafların tahsilatı konusunda bu işleri bilfiil aksiyonunu, sirkülasyonunu sağlama konusunda kişi veya kişilerin görevlendirilmesi gerekmektedir.   Apartman düzeni, ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesi, oluşan aksaklık ve sorunların çözümünün en kısa zamanda pratik şekilde çözülebilmesi için kimi zamanlar gönüllü bireylerin çalışma hevesi olmasına karşın, beraberinde birçok sorumluluğu da getiren yöneticilik işi konusunda çoğu birey gönüllü olmak istememektedir.

Komşuluk ilişkilerinin zarar görmesinden çekinilmesi, zaten yoğun ve stresli hayata başka bir sorumluluk ve stres eklemek istenmemesi gibi sebeplerden dolayı çoğu zaman isteksizce veya yetersizce yerine getirilen yöneticilik sonucunda yanlış kararların alınması yahut devamlı sirküle edilmesi gereken işlerin sorumluluğun layıkıyla yapılamaması durumlarından dolayı bu organizasyon işlerinin profesyonel bir şekilde yürütülmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bina Yönetimi Nedir?Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İlk Bina Yönetimi Nasıl Oluşturulur?

Kat maliklerinin yeni taşındığı ve henüz apartman yönetiminin oluşturulmadığı binalarda, ilk apartman yönetimi Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre kuruluyor.

Bina yönetiminin oluşturulabilmesi için sırasıyla yapılması gereken işlemler;

 • Kat maliklerinden herhangi biri veya yetkilendilen kişi tarafından karar defteri onaylatılır.
 • Kat maliklerine imzalatılarak veya taahhütlü mektupla genel kurul toplantısına çağrı yapılır.
 • Genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanması durumunda yönetici veya yönetim kurulu oluşturulur.

Bina Yönetiminin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 1. Site ve bina içerisindeki ortak ihtiyaçlardan doğan gereksinimleri karşılar.
 2. Ortak olarak kullanılan alanların iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlar.
 3. Rutin olarak yapılması gereken bakım işlerini gerçekleştirir.
 4. İhtiyaç dahilinde tadilat ve onarım işlerini en acil şekilde gerçekleştirir.
 5. Bina sakinlerinin görüş ve önerilerini dinler.
 6. Takip ve sorumluluk gerektiren apartman içerisindeki genel işlerin yapılmasını ve sorunsuz şekilde süregelmesini sağlar.
 7. Kat Mülkiyet Kanunu’nun 35. Maddesine göre genel yönetim işlerinin görülmesini sağlar.

Bina yönetimi ne demek?

Bina Yönetimi; Apartman ve sitelerde kat malikleri tarafından seçilen kişi veya kişilerdir. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici veya yönetim kurulu atanması mecburidir. Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Bina Yönetimi Nasıl Oluşturulur?

Kat maliklerinin yeni taşındığı ve henüz bina yönetiminin oluşturulmadığı binalarda, ilk bina yönetimi Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre kuruluyor.

 • İlk önce kırtasiyeden karar defteri alınır ve noterden tastik ettirilir.
 • Daha sonra tüm daire sakinlerini yazılı veya taahhütlü mektupla bildirim yaparak toplantıya çağrı yapılır.
 • Toplantıda salt çoğunluk sağlanması durumunda kararlar alınır, salt çoğunluk sağlanamadı ise erteleme kararı alınır ve diğer toplantıda salt çoğunluğa bakılmaksızın kararlar alınır ve böylelikle bina yönetim oluşturulur.(Genel kurulu toplantı örneği)

Bina Yönetimi Kaç Kişiden Oluşur?

Genelde bina içerisindeki katsayısı ve kat malikleri üzerinden yönetici ya da yönetim kurulu belirlenir. Bu bağlamda eğer 1 kişi seçilmiş ise o kişi apartman yöneticisi olarak görev alır. Ancak daha yüksek sayıdaki kat malikleri olan binalar için 3 ya da daha fazla kişi üzerinden yönetim kurulu oluşturulur. Bu durum konut sahipleri ile verilecek olan karara bağlı değişkenlik gösterebilir.

Bina yönetim planı nedir?

Bina yönetimi

Bina Yönetimi Nedir?

Bina Yönetimi; Apartman ve sitelerde kat malikleri tarafından seçilen kişi veya kişilerdir. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici veya yönetim kurulu atanması mecburidir. Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Artan nüfusla birlikte daha fazla şehirleşen, metropelleşen hayatla birlikte eş zamanlı olarak gün geçtikçe sayısı artan bir köyü tek bir konutta toplayan apartmanlar, yükselen gökdelenler ve maalesef zamanla azalan komşuluk ilişkileri toplu konutta ortak ihtiyaçtan doğan gereksinimlerin karşılanması konusunu zorlukları da beraberinde getirmiştir.

Ortak masrafların tahsilatı konusunda bu işleri bilfiil aksiyonunu, sirkülasyonunu sağlama konusunda kişi veya kişilerin görevlendirilmesi gerekmektedir.   Apartman düzeni, ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesi, oluşan aksaklık ve sorunların çözümünün en kısa zamanda pratik şekilde çözülebilmesi için kimi zamanlar gönüllü bireylerin çalışma hevesi olmasına karşın, beraberinde birçok sorumluluğu da getiren yöneticilik işi konusunda çoğu birey gönüllü olmak istememektedir.

Komşuluk ilişkilerinin zarar görmesinden çekinilmesi, zaten yoğun ve stresli hayata başka bir sorumluluk ve stres eklemek istenmemesi gibi sebeplerden dolayı çoğu zaman isteksizce veya yetersizce yerine getirilen yöneticilik sonucunda yanlış kararların alınması yahut devamlı sirküle edilmesi gereken işlerin sorumluluğun layıkıyla yapılamaması durumlarından dolayı bu organizasyon işlerinin profesyonel bir şekilde yürütülmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bina Yönetimi Nedir?Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İlk Bina Yönetimi Nasıl Oluşturulur?

Kat maliklerinin yeni taşındığı ve henüz apartman yönetiminin oluşturulmadığı binalarda, ilk apartman yönetimi Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre kuruluyor.

Bina yönetiminin oluşturulabilmesi için sırasıyla yapılması gereken işlemler;

 • Kat maliklerinden herhangi biri veya yetkilendilen kişi tarafından karar defteri onaylatılır.
 • Kat maliklerine imzalatılarak veya taahhütlü mektupla genel kurul toplantısına çağrı yapılır.
 • Genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanması durumunda yönetici veya yönetim kurulu oluşturulur.

Bina Yönetiminin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 1. Site ve bina içerisindeki ortak ihtiyaçlardan doğan gereksinimleri karşılar.
 2. Ortak olarak kullanılan alanların iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlar.
 3. Rutin olarak yapılması gereken bakım işlerini gerçekleştirir.
 4. İhtiyaç dahilinde tadilat ve onarım işlerini en acil şekilde gerçekleştirir.
 5. Bina sakinlerinin görüş ve önerilerini dinler.
 6. Takip ve sorumluluk gerektiren apartman içerisindeki genel işlerin yapılmasını ve sorunsuz şekilde süregelmesini sağlar.
 7. Kat Mülkiyet Kanunu’nun 35. Maddesine göre genel yönetim işlerinin görülmesini sağlar.

Bina yönetimi ne demek?

Bina Yönetimi; Apartman ve sitelerde kat malikleri tarafından seçilen kişi veya kişilerdir. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici veya yönetim kurulu atanması mecburidir. Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Bina Yönetimi Nasıl Oluşturulur?

Kat maliklerinin yeni taşındığı ve henüz bina yönetiminin oluşturulmadığı binalarda, ilk bina yönetimi Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre kuruluyor.

 • İlk önce kırtasiyeden karar defteri alınır ve noterden tastik ettirilir.
 • Daha sonra tüm daire sakinlerini yazılı veya taahhütlü mektupla bildirim yaparak toplantıya çağrı yapılır.
 • Toplantıda salt çoğunluk sağlanması durumunda kararlar alınır, salt çoğunluk sağlanamadı ise erteleme kararı alınır ve diğer toplantıda salt çoğunluğa bakılmaksızın kararlar alınır ve böylelikle bina yönetim oluşturulur.(Genel kurulu toplantı örneği)

Bina Yönetimi Kaç Kişiden Oluşur?

Genelde bina içerisindeki katsayısı ve kat malikleri üzerinden yönetici ya da yönetim kurulu belirlenir. Bu bağlamda eğer 1 kişi seçilmiş ise o kişi apartman yöneticisi olarak görev alır. Ancak daha yüksek sayıdaki kat malikleri olan binalar için 3 ya da daha fazla kişi üzerinden yönetim kurulu oluşturulur. Bu durum konut sahipleri ile verilecek olan karara bağlı değişkenlik gösterebilir.

Bina yönetim planı nedir?