Aynı parselde birden çok blok apartman veya tek katlı evler yapılıyorsa;bütün yapılar tamamlanmadan, her biri en az sekiz bağımsız bölüm içeren blok veya bloklar için kat mülkiyetine geçilebilir. Aynı parselde olmaları şarttır.