Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; “Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.” Fakat bunun aksine bir hüküm yönetim planında belirtilmişse böyle bir hüküm de geçerlidir.